print logo

Priser utdelt av Universitetsstyret


Universitetets priser 2014

Forskningsprisen går i år til professor Bernt Øksendal ved Matematisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Han forsker på stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko.

Læringsmiljøprisen går til til emnet HIS4050-Historieformidling ved undervisningsleder John McNicol, Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Det humanistiske fakultet.

Formidlingsprisen går til professorene Ola Mestad og Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet for formidling i anledning grunnlovsjubileet.

Innovasjonsprisen går til til Øyvind Sverre Bruland og Roy Hartvig Larsen. De er gründerne bak kreftmedisinen Alpharadin og selskapet Algeta. Bruland er professor ved Det medisinske fakultet.

Prisene deles ut på årsfesten til UiO 2. september.

Priskomiteen

Priskomiteen blir ledet av prorektor Ragnhild Hennum.

De øvrige medlemmene i komitéen er :
 

  • Professor Dag Sjøberg (MN), vara: professor Truls Nordby (MN)
  • Professor Siri Erika Gullestad (SV), vara: professor Raino Malnes (SV)
  • Professor Jorunn Økland (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning), vara: professor Tone Sverdrup (JUS)
  • Førsteamanuensis Anders Isnes (Naturfagsenteret), vara: førsteamanuensis Merethe Frøyland (Naturfagsenteret)
  • Prosjektdirektør Andreas Moan (Oslo Universitetssykehus)
  • Student Stian Asbjørnsen, vara: student Vetle Bo Saga (oppnevnt av Studentparlamentet)

Hovedsekretær er Margareth Bentsen

Fagsekretærene:
Har du spørsmål om Forskningsprisen, kan du kontakte:
Magnus Otto Rønningen

Har du spørsmål om Læringsmiljøprisen, kan du kontakte: 
Kirsti Margrethe Mortensen

Har du spørsmål om Formidlingsprisen, kan du kontakte:
Margareth Bentsen

Har du spørsmål om Innovasjonsprisen, kan du kontakte:
Anita Wold

Statuttene for prisene ble vedtatt i 2000 og endret i 2002.
 


 

 

 

Publisert 5. mai. 2010 00:39 - Sist endret 27. jun. 2014 07:43