print logo

Priser utdelt av Universitetsstyret


Universitetets priser 2014

Nominasjonene til Forskningsprisen, Læringsmiljøprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen er nå kommet inn. Priskomiteen vurderer kandidatene og lager en innstilling til Universitetsstyret, som fatter det endelige vedtaket 24. juni. Prisene deles ut på årsfesten til UiO 2. september.

Priskomiteen

Priskomiteen blir ledet av prorektor Ruth Vatvedt Fjeld.

Dersom hun er inhabil i forhold til en av kandidatene, er det en av viserektorene som leder behandlingen av den aktuelle prisen. De øvrige medlemmene i komitéen er :
 

  • Professor Dag Sjøberg (MN), vara: professor Truls Nordby (MN)
  • Professor Siri Erika Gullestad (SV), vara: professor Raino Malnes (SV)
  • Professor Jorunn Økland (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning), vara: professor Tone Sverdrup (JUS)
  • Førsteamanuensis Anders Isnes (Naturfagsenteret), vara: førsteamanuensis Merethe Frøyland (Naturfagsenteret)
  • Prosjektdirektør Andreas Moan (Oslo Universitetssykehus)
  • Student Stian Asbjørnsen, vara: student Vetle Bo Saga (oppnevnt av Studentparlamentet)

Hovedsekretær er Margareth Bentsen

Fagsekretærene:
Har du spørsmål om Forskningsprisen, kan du kontakte:
Magnus Otto Rønningen

Har du spørsmål om Læringsmiljøprisen, kan du kontakte: 
Ellen Marie Tefre

Har du spørsmål om Formidlingsprisen, kan du kontakte:
Margareth Bentsen

Har du spørsmål om Innovasjonsprisen, kan du kontakte:
Anita Wold

Statuttene for prisene ble vedtatt i 2000 og endret i 2002.
 


 

 

 

Publisert 5. mai. 2010 00:39 - Sist endret 27. mar. 2014 13:48