Universitetsstyrets fire priser

Universitetet i Oslo deler på årsfesten i september hvert år ut fire priser: Forskningsprisen, Utdanningsprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen. Nominasjonsprosessen starter i januar, da utlysningsbrevet går til alle enhetene på UiO. De nominerte kandidatene vurderes av en priskomite, som sender sin innstilling til Universitetsstyret. Hver av vinnerne får 250 000 kroner.

Priskomiteen 2017

Priskomiteen blir ledet av prorektor Ragnhild Hennum, vara: viserektor Knut Fægri.

Andre medlemmer av komiteen er:

 • Professor emeritus Petter Andreas Steen (MED), vara: professor Mats Carlsson (MN)
 • Professor Jan Terje Lifjeld (NHM), professor Vibeke Grøver (UV)

 • Professor Trygve Wyller (TF) (Erstatter mednatrepresentant under behandlingen av Forskningsprisen i 2017)
 • Professor Knut Heidar (SV) (Erstatter mednatrepresentant under behandlingen av Forskningsprisen i 2017)
 • Professor Robert Marc Friedman (HF), vara: professor Marianne Bjelland Kartzow (TF)
 • Professor Tone Sverdrup (JUS), vara: professor Trine-Lise Wilhelmsen (JUS)
 • Student Tobias Drevland Lund, vara: Julie S. Paus-Knudsen

En ekstern representant for hver av prisene:

 • Forskningsprisen: Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for Holocaust og livssynsminoriteter
 • Utdanningsprisen: Nina Waaler, prorektor utdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Formidlingsprisen: Nina Kristiansen, redaktør forskning.no, vara: Jan Olav Langseth, seniorrådgiver Forsvarets forskningsinstitutt
 • Innovasjonsprisen: Silvija Seres, partner, TechnoRocks

Hovedsekretær er Margareth Bentsen

Spørsmål om de enkelte prisene kan stilles til fagsekretærene.

Fagsekretær for Forskningsprisen er seniorrådgiver Herman Strøm

Fagsekretær for Utdanningsprisen er rådgiver Kirsti Margrethe Mortensen

Fagsekretær for Formidlingsprisen er seniorrådgiver Margareth Bentsen

Fagsekretær for Innovasjonsprisen er seniorrådgiver Bergljot Gundersen

 

Statuttene for prisene ble vedtatt i 2000 og endret i 2002 og 2014. Siste revisjon ble vedtatt av Universitetsstyret 16.12.2014

Publisert 30. jan. 2017 12:48 - Sist endret 8. mai 2017 11:12