print logo

Priser utdelt av Universitetsstyret


Universitetets priser 2014

Forskningsprisen gikk i år til professor Bernt Øksendal ved Matematisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Han forsker på stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko.

Læringsmiljøprisen gikk til til emnet HIS4050-Historieformidling ved undervisningsleder John McNicol, Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Det humanistiske fakultet.

Formidlingsprisen gikk til professorene Ola Mestad og Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet for formidling i anledning grunnlovsjubileet.

Innovasjonsprisen gikk til til Øyvind Sverre Bruland og Roy Hartvig Larsen. De er gründerne bak kreftmedisinen Alpharadin og selskapet Algeta. Bruland er professor ved Det medisinske fakultet. I dag er de begge engasjert i selskapet Nordic Nanovector AS.

Prisene ble delt ut på årsfesten til UiO 2. september.

Priskomiteen

Priskomiteen blir ledet av prorektor Ragnhild Hennum.

De øvrige medlemmene i komitéen er :
 

  • Professor Dag Sjøberg (MN), vara: professor Truls Nordby (MN)
  • Professor Siri Erika Gullestad (SV), vara: professor Raino Malnes (SV)
  • Professor Jorunn Økland (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning), vara: professor Tone Sverdrup (JUS)
  • Førsteamanuensis Anders Isnes (Naturfagsenteret), vara: førsteamanuensis Merethe Frøyland (Naturfagsenteret)
  • Prosjektdirektør Andreas Moan (Oslo Universitetssykehus)
  • Student Stian Asbjørnsen, vara: student Vetle Bo Saga (oppnevnt av Studentparlamentet)

Hovedsekretær er Margareth Bentsen

Fagsekretærene:
Har du spørsmål om Forskningsprisen, kan du kontakte:
Magnus Otto Rønningen

Har du spørsmål om Læringsmiljøprisen, kan du kontakte: 
Kirsti Margrethe Mortensen

Har du spørsmål om Formidlingsprisen, kan du kontakte:
Margareth Bentsen

Har du spørsmål om Innovasjonsprisen, kan du kontakte:
Anita Wold

Statuttene for prisene ble vedtatt i 2000 og endret i 2002.
 


 

 

 

Publisert 5. mai. 2010 00:39 - Sist endret 3. sep. 2014 12:51