English version of this page

Ansatte i UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

Personer 1 - 25 av 834
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Bent Aaby Aaby, Bent Seniorarkitekt +47-91721532 bent.aaby@admin.uio.no Prosjektledelse, Skilting, Verneplaner
Bilde av Torill Aamodt Aamodt, Torill Seniorkonsulent +47-22856277 torill.aamodt@admin.uio.no Lønn, Honorar
Bilde av Solveig Aas Aas, Solveig Seniorrådgiver +47-22858438 solveig.aas@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, Strategi, Analyse, Prioriterte land, USA, Russland, Peder Sather Center, Norwegian Centennial Chair
Bilde av Gøril Aaseth Aaseth, Gøril Seniorkonsulent +47-22841138 +47-48091682 goril.aaseth@admin.uio.no Infosenter
Bilde av M Abohussein Abohussein, M Senioringeniør +47-22852923 +47-48129728 +47-48129728 m.abohussein@usit.uio.no
Bilde av Temsgen Abraham Abraham, Temsgen Senioringeniør +47-22840808 +47-95734757 temsgen.abraham@usit.uio.no BOT, OA
Achalhi, Mohamed Driftsleder mohamed.achalhi@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Nyojah Rogers Ali Adam Adam, Nyojah Rogers Ali Driftsleder +47-22855017 +47-95204793 93411175 n.r.a.adam@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Lene Akerhaugen Akerhaugen, Lene Overingeniør +47-22852949 +47-95705921 lene.akerhaugen@usit.uio.no
Bilde av Shehnaz Akram Akram, Shehnaz Konsulent +47-22857794 shehnaz.akram@admin.uio.no Eiendomstjenester, Servicetorget, Xpand
Bilde av Thor Oddmund Albertsen Albertsen, Thor Oddmund Driftstekniker t.o.albertsen@admin.uio.no Budtjeneste
Bilde av Arve Aleksandersen Aleksandersen, Arve Rådgiver +47-22856187 arve.aleksandersen@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, forskningsresultater, Analyse, Evaluering, Rangeringer
Bilde av Tove Alm Alm, Tove Førstekonsulent +47-22841029 tove.alm@admin.uio.no Lønn, Honorar
Bilde av Vibeke Alm Alm, Vibeke Seniorrådgiver +47-22856010 vibeke.alm@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, Strategi, Tverrfakultære forskningsområder, Forskningssamarbeid, Forskningsinfrastruktur, Ekstern finansiering
Bilde av Steffen Almløv Almløv, Steffen Driftstekniker +47-22855007 steffen.almlov@admin.uio.no Vakt og alarm, Sikkerhet
Bilde av Steinar Almløv Almløv, Steinar Senioringeniør +47-95447190 steinar.almlov@admin.uio.no Vedlikeholdsplaner, Energiledelse
Bilde av Mouhammad Alshbib Alshbib, Mouhammad Driftsleder +47-90203016 mouhammad.alshbib@admin.uio.no Bygningsdrift, Teknisk
Bilde av Ole Henrik Alstad Alstad, Ole Henrik Avdelingsleder +47-22851017 +47-92208060 o.h.alstad@admin.uio.no Bygningsteknikk
Bilde av Johan Amalathas Amalathas, Johan Ingeniør johan.amalathas@usit.uio.no
Bilde av Monica Lihus Ambrosen Ambrosen, Monica Lihus Seniorkonsulent +47-22856214 m.l.ambrosen@admin.uio.no Arrangementer, Innkjøp, Kontorstøtte, Profileringsartikler
Bilde av Safet Amedov Amedov, Safet Senioringeniør +47-22840038 91735782 91735782 safet.amedov@usit.uio.no
Bilde av Marius Heimly Amundsen Amundsen, Marius Heimly Driftsleder m.h.amundsen@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Trond Hasle Amundsen Amundsen, Trond Hasle Gruppeleder +47-22840058 +47-90052080 90052080 t.h.amundsen@usit.uio.no
Bilde av Marianne Knutsdotter Andenæs Andenæs, Marianne Knutsdotter Seniorrådgiver m.k.andenas@admin.uio.no Kronikker, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Taler, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Bilde av Cecilie Andersen Andersen, Cecilie Rådgiver +47-22851802 +47-97755640 cecilie.andersen@admin.uio.no HR-utvikling, Kompetanseutvikling, Kurs, Prosjektledelse