English version of this page

Ansatte i Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering

Emneord

Error: Error in execution; nested exception is io.lettuce.core.RedisCommandExecutionException: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled. Please check Redis logs for details about the error.
Personer 1 - 26 av 26
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Vibeke Alm Alm, Vibeke Seniorrådgiver +47-22856010 vibeke.alm@admin.uio.no Forskningsinfrastruktur, Forskningssamarbeid, Strategi, Ekstern finansiering, Tverrfakultære forskningsområder, Forskningspolitikk, Forskningsadministrasjon
Bilde av Malena Bakkevold Bakkevold, Malena Avdelingsleder +47-22856279 +47-95750533 malena.bakkevold@admin.uio.no Ledelse, Innovasjon, Ekstern finansiering, Strategi, Satsinger
Bilde av Olaug Kristine Ø Bringager Bringager, Olaug Kristine Ø Seniorrådgiver +47-22854434 o.k.o.bringager@admin.uio.no
Bilde av Anna Kolberg Buverud Buverud, Anna Kolberg Seniorrådgiver +47-22858437 a.k.buverud@admin.uio.no Mobilitet, Forskerutdanning, Fellesgrader, Akademisk Dugnad, Forskningsadministrasjon, Internasjonalt samarbeid
Bilde av Marit Egner Egner, Marit Seniorrådgiver +47-22858490 marit.egner@admin.uio.no Nord-Sør-programmer og satsninger, Strategi, NORHED, Forskningsadministrasjon, Lederutvikling, Prioriterte land, Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, NORPART, Ekstern finansiering
Grundt, Ine Advokat +47-22857002 ine.grundt@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Kontrakter, Forskerstøtte, Regelverk
Bilde av Torbjørn Grønner Grønner, Torbjørn Seniorrådgiver +47-22857015 torbjorn.gronner@admin.uio.no Strategi, Internasjonalt samarbeid, Utdanningssamarbeid, EØS-midlene, Forskningssamarbeid, Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering
Bilde av Bergljot Gundersen Gundersen, Bergljot Seniorrådgiver +47-22858485 bergljot.gundersen@admin.uio.no
Bilde av Ann Kristin Sørli Halvorsen Halvorsen, Ann Kristin Sørli Seniorrådgiver +47-22856023 a.k.s.halvorsen@admin.uio.no Ekstern finansiering, EU, Forskningsadministrasjon, Forskningssamarbeid, Internasjonalt samarbeid, EU-kontoret
Bilde av Torunn Hancke Hancke, Torunn Seniorrådgiver +47-22845534 +47-94818296 torunn.hancke@admin.uio.no H2020, EU-kontoret, ERC, Ekstern finansiering, MSCA, PES, EU
Bilde av Mette Sollihagen Hauge Hauge, Mette Sollihagen Seniorrådgiver +47-22856002 +47-91590047 m.s.hauge@admin.uio.no Forskningsetikk, Forskningssamarbeid, Oslo Universitetssykehus, Forskningsinfrastruktur, Høringsuttalelser, Samarbeidsorganet UiO og Helse Sør-Øst
Bilde av Tone Sindre Hoff Hoff, Tone Sindre Seniorkonsulent +47-22857620 t.s.hoff@admin.uio.no ERASMUS, Global mobilitet
Bilde av Eirik Ivarrud Ivarrud, Eirik Seniorrådgiver +47-22855626 eirik.ivarrud@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Forskerstøtte, Regelverk, Kontrakter
Bilde av Karen Crawshaw Johansen Johansen, Karen Crawshaw Seniorrådgiver +47-22858476 +47-97578028 k.c.johansen@admin.uio.no Forskningssamarbeid, Prioriterte land, Internasjonalt samarbeid, Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, Strategi
Bilde av Trine Merete Kvernmo Kvernmo, Trine Merete Seniorrådgiver +47-22858458 t.m.kvernmo@admin.uio.no Russland, Forskningsadministrasjon, PRISMA, Norden, Eurasia, Prioriterte land, Nordområdene, Ekstern finansiering, Prosjektledelse, Kompetanseutvikling, Tverrfakultære forskningsområder, Forskningssamarbeid, Strategi, Internasjonalt samarbeid
Bilde av Anette Løken Løken, Anette Seniorrådgiver +47-22854339 anette.loken@admin.uio.no Mobilitet, Internasjonalisering, Internasjonalt samarbeid, Nord-Sør-programmer og satsninger, Prioriterte land
Bilde av Gøril Mellem Mellem, Gøril Seniorrådgiver +47-22858478 goril.mellem@admin.uio.no Singapore og UK). Nordisk senter Fudan, Strategi. Ekstern finansiering., Nord-Amerika, Internasjonalt samarbeid. Prioriterte land. Bilaterale avtaler (Norden, Shangai. Mobilitet. Nordplus/Nordlys, Kina
Bilde av Kristine Naterstad Naterstad, Kristine Seksjonssjef +47-22855573 kristine.naterstad@admin.uio.no
Bilde av Kathrine Olsgard Olsgard, Kathrine Seniorrådgiver +47-22844197 kathrine.olsgard@admin.uio.no Immaterialrett, Forskerstøtte, Juridisk rådgivning, Regelverk, Kontrakter
Bilde av Espen Riseng Riseng, Espen Rådgiver espen.riseng@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Forskerstøtte, Kontrakter, Regelverk
Bilde av Mette Topnes Topnes, Mette Seniorrådgiver +47-22858175 mette.topnes@admin.uio.no Ekstern finansiering, Forskningsadministrasjon, Forskningssamarbeid, Internasjonalt samarbeid, EU-kontoret, EU, ERC, H2020, PES
Bilde av Sara Marie Ullerø Ullerø, Sara Marie Rådgiver +47-22858497 s.m.ullero@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Global mobilitet, ERASMUS
Vangen, Christin Førstekonsulent christin.vangen@admin.uio.no
Bilde av Guri Vestad Vestad, Guri Seniorrådgiver +47-22858482 +47-99389621 guri.vestad@admin.uio.no Strategi, Internasjonalt samarbeid
Bilde av Lars Øen Øen, Lars Seniorrådgiver +47-22844745 lars.oen@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningssamarbeid, Ekstern finansiering, EU, H2020, Internasjonalt samarbeid
Bilde av Solveig Aas Aas, Solveig Seniorrådgiver +47-22858438 solveig.aas@admin.uio.no Strategi, Prioriterte land, Internasjonalt samarbeid, Forskningspolitikk, Forskningssamarbeid, Analyse, Russland, Norwegian Centennial Chair, USA, Forskningsadministrasjon, Peder Sather Center