English version of this page

Administrer studia dine

Frist for registrering og betaling:

  • Vår: 1. februar
  • Haust: 1. september

Eksamen 

  • Tid og stad for eksamen
  • Tilrettelegging, sjukdom og trekk
  • Gjennomføring av eksamen
  • Oppgåveinnlevering
  • Eksamensresultat
  • Grunngjeving og klage

Semesterlengda

Vår 2017: 2. januar–15. juni
Haust 2017: 14. august–22. desember

Medisin, odontologi, klinisk ernæring og profesjonsstudiet i psykologi har andre datoar for haust og vår.