English version of this page

Kopiavgifta

Studentar ved UiO må kvart semester betale ei kopiavgift i tillegg til semesteravgifta.

Beløp og betaling

Beløp:

  • Kr 100 for studentar på eit heiltidsstudium (alle definerte heiltidsstudieprogram, uavhengig av kva for fakultet eller program studiet er tilknytta),
  • Kr 50 for studentar på eit definerte deltidsstudium på 50 % eller mindre.

Du betaler kopiavgifta saman med semesteravgifta innan 1. september om hausten og innan 1. februar om våren. Les om korleis du betaler.

Er du enkeltemnestudent i kultur-, språk og samfunnsfag?

Krav om kopiavgifta for enkeltemnestudentar i kultur-, språk og samfunnsfag blir ikkje synleg i Studentweb før tidleg i februar om våren og tidleg i september om hausten. Då blir det sendt ut ein eigen e-post om betaling.

Kva dekker kopiavgifta?

Avgifta bidrar til å dekke nokre av UiO sine utgifter til Kopinor for bruk av opphavsrettsleg beskytta materiale til studentane. Kopiavgifta heng ikkje saman med utskriftskvote, som handlar om kor mange kopiar du kan skrive ut før du må begynne å betale.

Spørsmål?

Kontakt Knutepunktet.

Publisert 3. jan. 2012 12:56 - Sist endra 8. sep. 2016 13:59