English version of this page

Kopiavgifta

Studentar ved UiO må kvart semester betale ei kopiavgift i tillegg til semesteravgifta.

Beløp og betaling

Beløp:

  • Kr 100 for studentar på eit heiltidsstudium (alle definerte heiltidsstudieprogram, uavhengig av kva for fakultet eller program studiet er tilknytta),
  • Kr 50 for studentar på eit definerte deltidsstudium på 50 % eller mindre.

Du betaler kopiavgifta saman med semesteravgifta innan 1. september om hausten og innan 1. februar om våren. Les om korleis du betaler.

Er du enkeltemnestudent i kultur-, språk og samfunnsfag?

Krav om kopiavgifta for enkeltemnestudentar i kultur-, språk og samfunnsfag blir ikkje synleg i Studentweb før tidleg i februar om våren og tidleg i september om hausten. Då blir det sendt ut ein eigen e-post om betaling.

Kva dekker kopiavgifta?

Avgifta bidrar til å dekke nokre av UiO sine utgifter til Kopinor for bruk av opphavsrettsleg beskytta materiale til studentane.

Spørsmål?

Kontakt Knutepunktet.

Publisert 3. jan. 2012 12:56 - Sist endra 27. okt. 2015 12:41