print logo

Studentweb

Studentweb er ei teneste for studentar på UiO. I Studentweb registrerar du studiegangen din og ser kva som er registrert om deg som student.

Logg på Studentweb

Slik logger du på

Med brukarnamn og passord

Med fødselsnummer og PIN-kode

  • Både noverande og tidlegare studentar kan logge på med fødselsnummer og PIN-kode. Det kan ta nokre dagar frå du har fått opptak til statusen din er oppdatert i datasystemet. 
  • Du kan tinge ein ny PIN-kode på innloggingssida til Studentweb, og få han tilsendt på e-post. PIN-koden blir send til e-postadressa di ved UiO og til eventuell privat e-postadresse du har registrert. Dersom e-postadressa di ikkje er registrert ved UiO, kontakt Knutepunktet.
  • Studieinformasjonssentra til fakulteta eller Knutepunktet kan gje deg PIN-koden din dersom du møter opp og viser gyldig legitimasjon.

Hjelp med Studentweb

Studentweb-tenesta er kryptert

Det vil seie at opplysningane du gjev, ikkje blir sendt i klartekst, men koda til ein uforståeleg tekst. Da kan ikkje andre enn deg og saksbehandlaren ved UiO lese han.

 

Publisert 13. mai. 2013 10:07 - Sist endra 30. jun. 2015 12:22