English version of this page

Levere oppgaver og hjemmeeksamen i Inspera

Husk at oppgaven din må følge regler for kildebruk og referanser.

Informasjonsmøter

Det avholdes fakultetsvise informasjonsmøter. Her gis viktig informasjon om digital eksamen og det blir demonstrasjon av Inspera.

Test filopplasting i Inspera

I Inspera kan du teste filopplasting på forhånd. Du finner eksempel på filopplasting under "Demoprøver".

Oppgavetekst i Inspera

Du finner oppgaveteksten i Inspera, dersom du ikke har fått beskjed om noe annet.

  • Logg inn i Inspera med ditt UiO-brukernavn og passord.
  • Finn din eksamen under "Mine prøver"
  • Velg "Klikk her for å gjøre deg klar" og "Åpne prøven"

Slik leverer du din besvarelse

1. Lagre oppgaven

Du skal lagre oppgaven i PDF-format, dersom du ikke har fått beskjed om noe annet.

2. Logg inn

Logg inn i Inspera med ditt UiO-brukernavn og passord. Velg "Logg inn med Feide".

Logg på Inspera

3. Innlevering

Ved innlevering er det enten slik at du leverer oppgaven med en gang (3a), eller så blir oppgaven automatisk levert (3b).

3a. Lever nå

  • Finn din eksamen under "Mine prøver"
  • Velg "Klikk her for å gjøre deg klar" og "Åpne prøven"
  • Velg "Velg fil for opplasting" og finn filen du skal levere
  • Gå til innleveringssiden og trykk på "Lever nå"

3b. Automatisk innlevering

Finn din eksamen under "Mine prøver".

Hvis det ikke er lagret noe i din besvarelse, ser du beskjeden: «Din besvarelse er tom og vil derfor ikke blir levert» (se bilde).

  • Klikk på knappen "Klikk her for å gjøre deg klar" og "Åpne prøven".
  • Velg "Velg fil for opplasting" og finn filen du skal levere

Når du har lastet opp filen, ser du at filen er lastet opp og lagret, og opplastingstidspunkt.

Du kan forhåndsvise den opplastede filen ved å laste den ned, og du kan fjerne eller erstatte filen. Merk at hvis det ikke ligger en fil i besvarelsen ved innleveringsfristen, vil besvarelsen ikke bli levert.

Hvis du går videre, vil du se at du har besvart oppgaven og at den vil bli automatisk levert (se bilde).

Du kan åpne prøven på nytt ved å klikke på "Åpne prøven" frem til innleveringsfristen. Du kan endre besvarelsen et ubegrenset antall ganger fram til fristen utløper.

Under "Mine prøver" finner du frem til innleveringsfristen beskjeden: "Svarene dine er lagret". Når prøven stenger blir din besvarelse automatisk levert" (se bilde).

Ved innleveringsfrist leveres besvarelsen automatisk.

4. Arkiv

Du må gå til "Arkiv" og se bekreftelse på at du har levert.

For de fleste eksamener vil du se en kopi av besvarelsen din også når du har levert eller etter innleveringsfristen har utløpt. Trykk på "Se flere detaljer" for å finne lenke til din besvarelse som er levert.

Spørsmål?

Kontakt infosenteret ved ditt fakultet.