Denne emnegruppen er nedlagt

40-gruppe - Fransk språk (for EAS-programmet) (40FRAS3)

Om emnegruppen

VIKTIG INFORMASJON
Denne emnegruppen vil bli nedlagt og kan bare bli tatt av studenter med opptak til og med høsten 2009. Ønsker du en 40-gruppe i fransk språk se: 40FRAS

Denne 40-gruppen er obligatorisk som støttegruppe for studenter på EAS-programmet, studieretning Frankrike. Den kan også inngå i en rekke andre bachelorprogrammer.

Fransk er et verdensspråk. Det er offisielt språk i over 30 land fordelt på alle kontinenter. Ca. 120 millioner mennesker har fransk som morsmål og det snakkes av over 200 millioner. Fransk har dessuten status som offisielt språk i en rekke internasjonale organisasjoner, som for eksempel FN, NATO og Europarådet. Kunnskaper i fransk gir adgang til en rik og mangeartet frankofon kultur.


Læringsutbytte
Denne 40-gruppen i fransk språk gir deg en grunnleggende språkkompetanse. Du vil etter endt studium ha opparbeidet en god muntlig og skriftlig ferdighet i språket og dermed bli i stand til å lese originaltekster, til å forstå fransk i en undervisningssammenheng, og til å skrive mindre tekster.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av to obligatoriske og to valgfrie emner.
Studenter uten tilstrekkelige forkunnskaper i fransk, bør velge FRA0100 - Fransk språkbruk 1 (nedlagt). Andre studenter kan starte direkte på FRA1110 - Fransk grammatikk 1.


Utenlandsopphold
Det er mulig å velge språkkurs i Caen FRA2170C - Fransk språkbruk (i Caen) (nedlagt) som et av de valgfrie emnene.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg to av disse emnene:

For studenter som har startet på et bachelorprogram tidligere enn høsten 2006: Disse studentene kan velge mellom alle ovennevnte emner i emnegruppen. Ingen emner i emnegruppen er obligatoriske for studenter som begynte før høsten 2006.

Annet