40-gruppe - Lingvistikk (40LING1)

Emner i emnegruppen

Minst 20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Inntil 20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Opptak til master

Dersom du har en 80-gruppe i et språkfag, kvalifiserer du til opptak til master i Lingvistikk (master - to år) dersom du tar denne 40-gruppen og ser til å tar emnene

Annet