Denne emnegruppen er nedlagt

40-gruppe – Irsk områdekunnskap (40OMR-IRSK)

Om emnegruppen

Studenter som er interessert i fagfeltet kan ta følgende emnegrupper:
40-gruppe - Keltisk flologi

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet