80-gruppe - Kristendomskunnskap med islam (80KRIS-IS)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

30 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet