80-gruppe - Religionshistorie med spesialisering i jødedommen (80REL-JØ)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg minst to emner:

Inntil to emner kan velges fra følgende liste:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

NB: Kun for studenter som fikk opptak høsten 2003