40-gruppe - Forvaltningsinformatikk for bachelorstudenter i informatikk: design, bruk, interaksjon (40DRI-MNB)

Om emnegruppen

Gruppen dekker sentrale rettslige spørsmål i møte mellom IKT og jus, og omfatter spørsmål om digital forvaltning, personvern, ytringsfrihet og opphavsrett.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Ettersom tre av disse tilbys om våren, kan du alternativt velge følgende emne i stedet for et av de ovennevnte:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Informatikk: design, bruk, interaksjon