40-gruppe – Forvaltningsinformatikk for bachelorstudenter i informatikk: design, bruk, interaksjon (40DRI-MNB)

Om emnegruppen

Gruppen dekker sentrale rettslige spørsmål i møte mellom IKT og jus, og omfatter spørsmål om digital forvaltning, personvern, ytringsfrihet og opphavsrett.

Emner i emnegruppen

Denne emnegruppen vil endres for høstsemesteret 2018. Oppdatert oversikt blir lagt ut ca medio juni 2018.

Emnegruppen har til nå inneholdt følgende emner:

Obligatoriske emner:

Alternativt kunne følgende emne velges i stedet for et av de ovennevnte:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Informatikk: design, bruk, interaksjon