Emnegrupper innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–25 av 25 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Informatikk40 (IN40) (40 studiepoeng) 40
Fysikk40 (FYS40) (40 studiepoeng) 40
Fysikk80 (FYS80) (80 studiepoeng) 80
Informatikk40 fordypning (IN40F) (40 studiepoeng) 40
Informatikk80 (IN80) (80 studiepoeng) 80
Kjemi 40 fordypning (KJM40F) (40 studiepoeng) 40
Kjemi40 (KJM40) (40 studiepoeng) 40
Kjemi80 (KJM80) (80 studiepoeng) 80
MN Astronomi (MN80-AST_AST) (80 studiepoeng) 80
MN Astronomi (MN40-AST_AST) (40 studiepoeng) 40
MN Biologi (MN80-BIO_BIO) (80 studiepoeng) 80
MN Biologi (MN40-BIO_BIO) (40 studiepoeng) 40
MN Geofag (MN40-GEO_GEO) (40 studiepoeng) 40
MN Geofag (MN80-GEO_GEO) (80 studiepoeng) 80
MN Geofag for geovitere (MN40-GEO_GEOAV) (40 studiepoeng) 40
MN Geografi (MN40-GEG_GEG) (40 studiepoeng) 40
MN Matematikk (MN40-MAT_MAT) (40 studiepoeng) 40
MN Matematikk (MN80-MAT_MAT) (80 studiepoeng) 80
MN Mekanikk (MN80-MAT_MEK) (80 studiepoeng) 80
MN Mekanikk (MN40-MAT_MEK) (40 studiepoeng) 40
MN Meteorologi ogoseanografi (MN80-GEO_METOS) (80 studiepoeng) 80
MN Molekylær biovitenskap (MN40-IMBV_IMBV) (40 studiepoeng) 40
MN Molekylærbiovitenskap (MN80-IMBV_IMBV) (80 studiepoeng) 80
MN Statistikk (MN40-MAT_STK) (40 studiepoeng) 40
MN Statistikk og Data science (MN80-MAT_STK) (80 studiepoeng) 80