Emnegrupper innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–25 av 25 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Informatikk40 (IN40) (40 studiepoeng) 40
Astronomi40 (AST40) (40 studiepoeng) 40
Astronomi80 (AST80) (80 studiepoeng) 80
Biologi40 (under utfasing) (BIO40) (40 studiepoeng) 40
Fysikk40 (FYS40) (40 studiepoeng) 40
Fysikk80 (FYS80) (80 studiepoeng) 80
Informatikk40 fordypning (IN40F) (40 studiepoeng) 40
Informatikk80 (IN80) (80 studiepoeng) 80
Kjemi40 (KJM40) (40 studiepoeng) 40
Kjemi40 fordypning (KJM40F) (40 studiepoeng) 40
Kjemi80 (KJM80) (80 studiepoeng) 80
MN Biologi (MN80-BIO_BIO) (80 studiepoeng) 80
MN Geofag (MN40-GEO_GEO) (40 studiepoeng) 40
MN Geofag (MN80-GEO_GEO) (80 studiepoeng) 80
MN Geofag forgeovitere (MN40-GEO_GEOAV) (40 studiepoeng) 40
MN Geografi (MN40-GEG_GEG) (40 studiepoeng) 40
MN Matematikk (MN40-MAT_MAT) (40 studiepoeng) 40
MN Matematikk (MN80-MAT_MAT) (80 studiepoeng) 80
MN Mekanikk (MN80-MAT_MEK) (80 studiepoeng) 80
MN Mekanikk (MN40-MAT_MEK) (40 studiepoeng) 40
MN Meteorologi og oseanografi (MN80-GEO_METOS) (80 studiepoeng) 80
MN Molekylærbiovitenskap (MN40-IMBV_IMBV) (40 studiepoeng) 40
MN Molekylærbiovitenskap (MN80-IMBV_IMBV) (80 studiepoeng) 80
MN Statistikk (MN40-MAT_STK) (40 studiepoeng) 40
MN Statistikk og Data science (MN80-MAT_STK) (80 studiepoeng) 80