40-gruppe – MN Geografi (MN40-GEG_GEG)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for deg som ikke har en 80-gruppe i geofag, men som ønsker en generell innføring i utvalgte deler av naturgeografi. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom 80-gruppen er fra et annet realfag. Ønsker du å bruke 40-gruppen i en bachelorgrad ved andre fakulteter, må du ta kontakt med det aktuelle fakultet/bachelorprogram for nærmere informasjon.

Emnegruppen er revidert og gjelder fra høsten 2010. Se informasjon om den gamle emnegruppen og overgangsordning.

Emner i emnegruppen


Studenter på bachelorprogrammet i arkeologi og konservering må velge GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) for å få 40-gruppen godkjent som en del av programmet.

Studenter på bachelorprogrammet i samfunnsgeografi må velge GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt) eller GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt) for å få 40-gruppen godkjent som en del av programmet.

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.