40-gruppe – MN Geofag forgeovitere (MN40-GEO_GEOAV)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for de som har 80–gruppe - MN Geofag (MN80-GEO_GEO) eller 80–gruppe - MN Meteorologi og oseanografi (MN80-GEO_METOS) fra før. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet.

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.