40-gruppe - Psykologi (40PSY)

Om emnegruppen

Emnene som inngår i 40-gruppen er alle på innføringsnivå. Normalt vil det være størst kapasitet for ikke-psykologiprogramstudenter på emnet PSY1000 i vårsemesteret og på emnene PSY1101 og PSY1010 i høstsemesteret.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emne i emnegruppen:

I tillegg skal du velge to av disse emnene:

Studenter som ønsker å kvalifisere seg for søknad til profesjonsstudiet i psykologi ved andre norske universitet må sette sammen 40-gruppen i psykologi slik at den overrensstemmer med årsenheten i psykologi. Ved Universitetet i Oslo taes studenter opp til profesjonsstudiet på grunnlag av vitnemål fra videregående skole, og ikke på grunnlag av årsenheten. Les mer om opptaksreglene på samordnaopptak.no

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen vil også kunne godkjennes som del av andre programmer. Ta kontakt med ditt studieprograms kontaktpunkt.

Tidligere endringer av 40-gruppen:
Merk at fra høsten 2008 erstatter emnet PSY1101 - Innføring i sosial - og personlighetspsykologi emnet PSY1100 - Innføring i sosialpsykologi. Studenter som har avlagt eksamen i PSY1100 kan bruke dette emnet i 40-gruppen sin.