80-gruppe - Kristendom (80TEOKRI)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

I tillegg velges det to valgemner som tilbys på Bachelorprogrammet i teologi og kristendom. Oversikt over valgemner finnes her

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger