Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe - LAP Fysikk (USM5-LAP60-FYS)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir et solid grunnlag i fysikk, i tillegg til en introduksjon til astrofysikk eller geofysikk. I tillegg inngår noe programmering. Emnegruppen vil således gi et godt grunnlag for å undervise fysikk i skolen

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Et emne velges blant

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger