Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe - LAP Teatervitenskap (USM5-LAP60-TEA)

Om emnegruppen

Emnegruppen i teatervitenskap består av 4 obligatoriske emner (40 stp) og 2 valgfrie emner (20 stp).

Emner i emnegruppen

Følgende 2 emner er obligatoriske

10 studiepoeng fritt valgt fra:

Følgende 2 emner er obligatoriske

10 studiepoeng fritt valgt fra:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger