Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe - LAP Samfunnsfag med fordypning isosialantropologi (USM5-LAP80-SAMF3)

Om emnegruppen

80-gruppen i samfunnsfag med fordypning i sosialantropologi består av 60 studiepoeng innen sosialantropologi

I tillegg må studenten ta to statsvitenskapelige emner STV1200 og STV1300 eller STV1400

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Av SOSANT11XX kan det velges blant følgende emner

Velg to emner

Velg ett emne

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger