60-gruppe - Matematikk, lektorprogrammet (LEKT14-60MAT)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

•LEKTOR_REALFAG