60-gruppe - Naturfag, lektorprogrammet (LEKT14-60NATURFAG)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

 

Velg ett av følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_REALFAG