80-gruppe - Fransk, lektorprogrammet (LEKT14-80FRA)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

30 studiepoeng velges av studenten.

Av de valgfrie emnene må minst 20 av 30 studiepoeng være på 2000- nivå. Du skal velge et emne innen hver disiplin: ett innen fransk språk, ett innen fransk litteratur, og ett innen fransk områdekunnskap. Minst ett av emnene skal ha semesteroppgave som eksamensform. Her finner du oversikt over hvilke emner som tilbys.

Valgfrie emner er lagt til 5. semester, og gir gode muligheter for utveksling dette semesteret. Kravet om å velge et emne innen hver disiplin bortfaller for studenter som reiser på utveksling.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED