80-gruppe - Kjemi, lektorprogrammet (LEKT14-80KJEMI)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

De resterende emnene bestemmes ut fra hvilke studieløp som følges, blant følgende emner.

Studenter på studieløpet kjemi og biologi/naturfag velger:

Studenter på studieløpet kjemi og matematikk velger:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_REALFAG