90-gruppe - Programspesialisering i kjemi, Lektorprogrammet (LEKT14-90KJEMI)

Om emnegruppen

Ved å velge en programspesialisering i kjemi får du muligheten til å fordype deg i en kjemifaglig problemstilling knyttet til undervisning eller forskning. Du vil ta emner og sette deg inn i faglitteratur innenfor ditt interesseområde, og selv gjennomføre et semesters utviklings- eller forskningsarbeid på feltet. Dette vil gi deg faglig trygghet i kjemi, og teoretisk og praktisk grunnlag for fremtidige kjemirelaterte arbeidsoppgaver.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

  • Fagemne med praksis (opprettes)
  • KJM2400 - Analytisk kjemi I - emnet er obligatorisk hvis man ikke har tatt det tidligere i studiet.
  • KJM5930L (opprettes)

Valgfrie emner:

  • 40 studiepoeng med emner X1 til X5. Disse velges i samråd med veileder/koordinator ved Kjemisk institutt og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres ved. Emnene velges blant emner på masternivå (4-5000 nivå) og bachelor (2-3000 nivå). Inntil 20 studiepoeng på 2-3000 nivå kan godkjennes hvis faglig begrunnet.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høst 2014 i studieretning realfag med 80-gruppen i kjemi.