60-gruppe – Spesialpedagogikk (60SPED)

Om emnegruppen

En 60-gruppe i spesialpedagogikk består av emner fra listen under. 

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper innen spesialpedagogikk for å avlegge emnene.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Emnegruppen i spesialpedagogikk er først og fremst aktuell for studenter på studieprogram der det er en åpning for en fritt sammensatt 60-gruppe i tillegg til de programdefinerte emnene. 60-gruppen godkjennes som fordypningsdel i spesialpedagogikk i forhold til utskriving av fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Kandidater med 60-gruppe i spesialpedagogikk vil ikke tilfredsstille opptakskravene til masterstudiet i spesialpedagogikk. Dersom slike kandidater ønsker å søke opptak til masterstudiet må de først søke opptak og innpass på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk, og avlegge manglende emner.