80-gruppe - Spesialpedagogikk (80SPED)

Om emnegruppen

80-gruppene godkjennes som fordypningsdel i spesialpedagogikk i forhold til utskriving av fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Kandidater med 80-gruppe i spesialpedagogikk vil ikke tilfredsstille opptakskravene til masterstudiet i spesialpedagogikk. Dersom slike kandidater ønsker å søke opptak til masterstudiet må de først søke opptak og innpass på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk, og avlegge manglende emner.

Det er to hovedmåter å sette sammen en 80-gruppe i spesialpedagogikk på:

Emner i emnegruppen

1. 80-gruppe bestående av emner fra Institutt for spesialpedagogikk:

Obligatorisk emner:

De resterende 40 studiepoengene må velges fra emnene under:

2. 80-guppe bestående av grunnfag i spesialpedagogikk (fra Institutt for spesialpedagogikk eller annet lærested) og nye emner:

  • Grunnfag 60 studiepoeng

De resterende 20 studiepoengene må velges fra listen under: