Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 42 for «klima»

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo KONS3021 – Kontroll av miljø og klima Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du...

BIOS4610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

BIOS3610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

GEF2210 – Regionale og globale luftforurensninger - Universitetet i Oslo

klima og luftkvalitet. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse: kunne forklare dannelsen og nedbrytning av ozon og andre...

GEF2610 – Fysisk oseanografi - Universitetet i Oslo

), GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt) (for GEO-studenter), eller GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt) . Overlappende emner 8 studiepoeng overlapp mot...

FYS4810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

vurdere slike tekster kritisk. kunne reflektere over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og diskutere...

PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner - Universitetet i Oslo

klima i arbeidsgruppen Kommunikasjon Bruke konkrete modeller som: SWOT (strategisk analyse) IGLO (organisasjonsstruktur) PEACE (intervju-modell) Få...

PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk - Universitetet i Oslo

mer effektiv gruppeledelse Påvirke gruppedynamikken i ønsket retning gjennom egen atferd Skape et trygt og læringsfremmende klima i arbeidsgruppen...

KULH4181 – Kulturhistoriske kontaktsoner - Universitetet i Oslo

i kulturvitenskapenes historie og kobler dette til urbefolkningers roller i samtidens strid om klima og bærekraft i Amazonas. Hva lærer du? Studenter...

FYS1010 – Miljøfysikk - Universitetet i Oslo

hovedmiljøtema: 1) Ioniserende stråling og radioaktivitet 2) UV-stråling og ozonlag 3) Drivhuseffekt og klima Temaene omhandler bl.a.: Naturlig bakgrunnstråling...

SGO2400 – Politisk geografi - Universitetet i Oslo

identitetspolitikk. Geopolitikk og konflikter. Klima og miljøpolitikk. Emnet tar for seg forhold og prosesser i ulike deler av verden, men med stor vekt på land i sør...

GEO1100 – Jordens utvikling - Universitetet i Oslo

, hovedbergarter, platetektonikk, dannelse av havbunn og kontinenter, fjellkjeder, historisk geologi med vekt på livets utvikling og tidligere tiders klima, istider...

STK4150 – Miljøstatistikk - romlig statistikk - Universitetet i Oslo

, Monte Carlo MLE, Bayesianske metoder). Ekstremverdi-metoder – kryssing av grenser i forbindelse med luftforurensning, forandring i klima-ekstremer...

ENERGI4010 – Bærekraftige energisystemer - Universitetet i Oslo

alle og samtidig møter de globale klima- og miljøutfordringene. Teknologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse kobles gjennom forelesninger

MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

energi- og nanoteknologi Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og geografi Lektorprogrammet (studieretning realfag) Det er ikke...

STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo

innenfor viktige internasjonale miljøregimer, som dem for klima, biodiversitet og forvaltning av levende ressurser, og hvordan de kan påvirke staters og...

KJM3700 – Miljøkjemi I - Universitetet i Oslo

miljøproblemer kjemisk innsikt kan utnyttes for å løse miljøproblemer. forhold i nedbørsfeltet og klima påvirker vannkvaliteten Gjennom kurset skal studentene bli...

GEG2130 – Landformer i Norden - Universitetet i Oslo

, hvilke prosesser som utformer landskapet og klimaets betydning for landskapsutviklingen. Opptak og adgangsregulering Studenter må hvert semester søke og få...

GEO-AST4410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

. Forkunnskaper Anbefalte forkunnskaper GEO1100 – Jordens utvikling / AST1100 – Innføring i astrofysikk (videreført) 4 semester emner innenfor " Geofysikk og klima...

BIO9140 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter - Universitetet i Oslo

innføring i livshistorieteori og hvordan organismers livshistorietrekk påvirker deres respons på klima. Generell teori blir supplert med nyere litteratur for...