Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 42 for «klima»

GEO1030 - Vind, strøm og klima - Universitetet i Oslo

utviklingen av jordens klima, og de mulige menneskeskapte endringer av klimaet har du fått en forståelse av grunnleggende dynamiske prosesser knyttet til...

KONS3021 - Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo

KONS3021 - Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo KONS3021 - Kontroll av miljø og klima Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du...

BIO4140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter - Universitetet i Oslo

klima. Generell teori blir supplert med nyere litteratur for å sette de ulike teoriene inn i en klimakontekst. Kurset ligger i grenseland mellom...

STV2250 - Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo

innenfor viktige internasjonale miljøregimer, som dem for klima, biodiversitet og forvaltning av levende ressurser, og hvordan de kan påvirke staters og...

MAT-IN1105 - Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

Bachelorprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og geografi Lektorprogrammet...

KJM3700 - Miljøkjemi I - Universitetet i Oslo

miljøproblemer kjemisk innsikt kan utnyttes for å løse miljøproblemer. forhold i nedbørsfeltet og klima påvirker vannkvaliteten Gjennom kurset skal studentene bli...

ENERGI4010 - Bærekraftige energisystemer - Universitetet i Oslo

samtidig møter de globale klima- og miljøutfordringene. Teknologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse kobles gjennom forelesninger, institusjonsbesøk og...

STK4150 - Miljøstatistikk - romlig statistikk - Universitetet i Oslo

-strategier. Anvendelser i forbindelse med ozon, romlig interpolasjon av klima-data etc. Romlige modeller for grid-data og inferens i disse (MRFs, pseudo-MLE...

GEF2610 - Fysisk oseanografi - Universitetet i Oslo

), GEO1030 - Vind, strøm og klima (for GEO-studenter), eller GEF1100 - Klimasystemet . Overlappende emner 8 studiepoeng overlapp mot GEF1600 - Fysisk...

GEF1100 - Klimasystemet - Universitetet i Oslo

til årsaker til naturlige variasjoner i klima og hvordan utslipp fra menneskers aktivitet kan påvirke dette. Forstå fysikken bak og tidsskalaen for de...

GEG2130 - Landformer i Norden - Universitetet i Oslo

, hvilke prosesser som utformer landskapet og klimaets betydning for landskapsutviklingen. Opptak og adgangsregulering Studenter må hvert semester søke og få...

BIO9140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter - Universitetet i Oslo

innføring i livshistorieteori og hvordan organismers livshistorietrekk påvirker deres respons på klima. Generell teori blir supplert med nyere litteratur for...

GEO-AST3410 - Planetologi - Universitetet i Oslo

(videreført) 4 semester emner innenfor " Geofysikk og klima " programmet eller “Generell/Programmeringsbasert Astronomi” Overlappende emner 10 studiepoeng...

GEF1100L - Klimasystemet - Universitetet i Oslo

fra en fysisk forståelse av strømninger i roterende fluider. Kjenne til årsaker til naturlige variasjoner i klima og hvordan utslipp fra menneskers...

PSYC3401 - Gruppeledelse og gruppedynamikk - Universitetet i Oslo

mer effektiv gruppeledelse Påvirke gruppedynamikken i ønsket retning gjennom egen atferd Skape et trygt og læringsfremmende klima i arbeidsgruppen...

ANT2222 - Athen i klassisk tid - Universitetet i Oslo

og gjennom ekskursjoner tar noe av undervisningen utgangspunkt i fysiske rammer/forutsetninger (hovedsak topografi, klima og monumenter ) for det...

ANT2221 - Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning - Universitetet i Oslo

forskning og det tar utganspunkt i de fysiske rammer for det antikke samfunn. Med det siste menes det i hovedsak topografi, klima og monumenter. Hva lærer du...

GEO2010 - Overflatehydrologi - Universitetet i Oslo

forkunnskaper Kunnskaper i matematikk tilsvarende MAT1000 - Matematikk i praksis I (nedlagt) , GEO1030 - Vind, strøm og klima , GEF1100 - Klimasystemet...

RUS1503 - Russisk historie - Universitetet i Oslo

Russlands historie fra middelalderen og frem til Sovjetunionens oppløsning, med hovedvekt på politisk og sosial historie. Viktige temaer er geografi og klima...

KIN2500 - Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina - Universitetet i Oslo

om å sette den politiske dagsordenen, blitt pådriver i internasjonale klima-avtaler og en ettertraktet handelspartner. På emnet ”Kinas århundre?” får...