Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 41 for «klima»

KONS3021 - Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo

KONS3021 - Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo KONS3021 - Kontroll av miljø og klima Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du...

BIO4140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter - Universitetet i Oslo

Vis tidligere semestre Kort om emnet Emnet gir en innføring i livshistorieteori og hvordan organismers livshistorietrekk påvirker deres respons på klima...

GEO1030 - Vind, strøm og klima - Universitetet i Oslo

utviklingen av jordens klima, og de mulige menneskeskapte endringer av klimaet har du fått en forståelse av grunnleggende dynamiske prosesser knyttet til...

ANT2222 - Athen i klassisk tid - Universitetet i Oslo

og gjennom ekskursjoner tar noe av undervisningen utgangspunkt i fysiske rammer/forutsetninger (hovedsak topografi, klima og monumenter ) for det...

PSYC3401 - Gruppeledelse og gruppedynamikk - Universitetet i Oslo

gruppeledelse Påvirke gruppedynamikken i ønsket retning gjennom egen atferd Skape et trygt og læringsfremmende klima i arbeidsgruppen Generell kompetanse Du skal...

ANT2221 - Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning - Universitetet i Oslo

forskning og det tar utganspunkt i de fysiske rammer for det antikke samfunn. Med det siste menes det i hovedsak topografi, klima og monumenter. Hva lærer du...

GEO2010 - Overflatehydrologi - Universitetet i Oslo

nye HMS-emner . Anbefalte forkunnskaper Kunnskaper i matematikk tilsvarende MAT1000 - Matematikk i praksis I (nedlagt) , GEO1030 - Vind, strøm og klima...

MAT-IN1105 - Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

Bachelorprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og geografi Lektorprogrammet...

STV2250 - Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo

innenfor viktige internasjonale miljøregimer, som dem for klima, biodiversitet og forvaltning av levende ressurser, og hvordan de kan påvirke staters og...

FYS1010 - Miljøfysikk - Universitetet i Oslo

hovedmiljøtema: 1) Ioniserende stråling og radioaktivitet 2) UV-stråling og ozonlag 3) Drivhuseffekt og klima Temaene omhandler bl.a.: Naturlig bakgrunnstråling...

SGO2400 - Politisk geografi - Universitetet i Oslo

. Geopolitikk og konflikter. Klima og miljøpolitikk. Emnet tar for seg forhold og prosesser i ulike deler av verden, men med stor vekt på land i sør. Hva lærer du...

RUS1503 - Russisk historie - Universitetet i Oslo

Russlands historie fra middelalderen og frem til Sovjetunionens oppløsning, med hovedvekt på politisk og sosial historie. Viktige temaer er geografi og klima...

BIO9140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter - Universitetet i Oslo

innføring i livshistorieteori og hvordan organismers livshistorietrekk påvirker deres respons på klima. Læreboken som beskriver generell teori blir supplert...

FYS3320 - Fysikk og energiressurser - Universitetet i Oslo

, fisjon og kjernekraftverk, kontrollert termonukleær fusjon, ioniserende stråling og miljøproblemer, jordas varmebalanse og klima. Hva lærer du? Læringsmål...

ENERGI4010 - Bærekraftige energisystemer - Universitetet i Oslo

samtidig møter de globale klima- og miljøutfordringene. Teknologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse kobles gjennom forelesninger, institusjonsbesøk og...

GEO3000 - Prosjektoppgave i geofag - Universitetet i Oslo

av bachelorprogrammene Geologi og geografi og Geofysikk og klima. Hva lærer du? Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne: selvstendig gjennomføre en...

HIS2189 - Vann og samfunn i et historisk perspektiv - Universitetet i Oslo

kriger om vann. Usikkerheten om endringer i klima dreier seg fundamentalt om usikkerhet om hvordan vannet i fremtiden vil renne i landskapet - vil det bli...

KIN2500 - Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina - Universitetet i Oslo

om å sette den politiske dagsordenen, blitt pådriver i internasjonale klima-avtaler og en ettertraktet handelspartner. På emnet ”Kinas århundre?” får...

FYS3810 - Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

vurdere slike tekster kritisk. kunne reflektere over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og diskutere...

HIS4189 - Vann og samfunn i et historisk perspektiv - Universitetet i Oslo

kriger om vann. Usikkerheten om endringer i klima dreier seg fundamentalt om usikkerhet om hvordan vannet i fremtiden vil renne i landskapet - vil det bli...