English version of this page

Liste over alle emner

Viser 1–250 av 1308 emner
Emne Studiepoeng
ANT1100 - Antikkens verden (10 studiepoeng) 10
ANT1500 - Antikken gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
ANT2210 - Den augusteiske gullalder (10 studiepoeng) 10
ANT2211 - Den augusteiske gullalder - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2221 - Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 - Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT2700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ARA1010 - Arabisk A (10 studiepoeng) 10
ARA1020 - Arabisk B (10 studiepoeng) 10
ARA1030 - Arabisk C (10 studiepoeng) 10
ARA1110 - Arabisk språk 1 (20 studiepoeng) 20
ARA1120 - Arabic language 2 (20 studiepoeng) 20
ARA2010 - Arabisk D (10 studiepoeng) 10
ARA2110 - Arabisk språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
ARA2121 - Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA3010 - Arabisk E (10 studiepoeng) 10
ARA3110 - Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 - Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
ARB1403 - Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARB1404 - Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
ARK1000 - Innføring i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1010 - Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng) 10
ARK1020 - Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 - Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2000 - Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2011 - Forhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2021 - Klassisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2031 - Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2110 - Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK2120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK3090 - Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 - Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 - Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 - Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 - Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 - Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
AST1010 - Astronomi - en kosmisk reise (10 studiepoeng) 10
AST2000 - Innføring i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST2210 - Observasjonsastronomi (10 studiepoeng) 10
AST3220 - Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST3310 - Astrofysiske plasma og stjernenes indre (10 studiepoeng) 10
BIO1010 - Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO2100 - Generell økologi (10 studiepoeng) 10
BIO2120 - Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO2150 - Biostatistikk og studiedesign (20 studiepoeng) 20
BIO2150A - Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO3081 - Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIOS1100 - Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS1110 - Celle- og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1120 - Fysiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1130 - Biokjemi I (10 studiepoeng) 10
BIOS1140 - Evolusjon og genetikk (10 studiepoeng) 10
BIOS1150 - Biologisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BKS1001 - Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
BKS1002 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
BKS1102 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
CAR3900 - Practice semester career: Asia (30 studiepoeng) 30
DIAK1001 - Diakoni i etisk, teologisk og historisk lys (10 studiepoeng) 10
DRI1010 - Personvern i offentlig forvaltning (10 studiepoeng) 10
DRI2020 - Lovgivning og rettslig informasjonssøking (10 studiepoeng) 10
DRI3001 - Prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
DRI3010 - Systemutvikling, offentlig styring og demokrati (10 studiepoeng) 10
ECON1100 - Matematikk I (10 studiepoeng) 10
ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked (10 studiepoeng) 10
ECON1220 - Velferd og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON1410 - Internasjonal økonomi (10 studiepoeng) 10
ECON1500 - Innføring i samfunnsøkonomi for realister (10 studiepoeng) 10
ECON1710 - Demografi - grunnemne (10 studiepoeng) 10
ECON1730 - Befolkning og velferd (10 studiepoeng) 10
ECON1910 - Poverty and Distribution in Developing Countries (10 studiepoeng) 10
ECON2130 - Statistikk 1 (10 studiepoeng) 10
ECON2200 - Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (20 studiepoeng) 20
ECON2220 - Mikroøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
ECON2310 - Makroøkonomisk analyse (10 studiepoeng) 10
ECON2500 - Investering og finansiering (10 studiepoeng) 10
ECON2610 - Welfare and trade (10 studiepoeng) 10
ECON2915 - Economic Growth (10 studiepoeng) 10
ECON2951 - Economic History and Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON3010 - Anvendt økonomisk analyse (10 studiepoeng) 10
ECON3010B - Anvendt økonomisk analyse - med praksisplass (10 studiepoeng) 10
ECON3020 - Prosjekt i demografi (10 studiepoeng) 10
ECON3120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON3150 - Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON3200 - Microeconomics and Game Theory (10 studiepoeng) 10
ECON3610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON3620 - Public Economics I (10 studiepoeng) 10
ECON3725 - Population Health (10 studiepoeng) 10
ECON3735 - Næringsstruktur, lønnsdannelse og friksjoner (10 studiepoeng) 10
ECON3820 - Strategic Competition (10 studiepoeng) 10
ECON3912 - Environmental, resource and energy economics for less developed countries (10 studiepoeng) 10
ENG1100 - English Grammar (10 studiepoeng) 10
ENG1103 - English Phonetics and Intonation (10 studiepoeng) 10
ENG1111 - The English Language. Awareness and Writing Skills, an introduction (10 studiepoeng) 10
ENG1303 - British Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1304 - American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1505 - British Civilisation (10 studiepoeng) 10
ENG1506 - American Civilization (10 studiepoeng) 10
ENG2151 - Systemic Functional Grammar, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2152 - Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG2153 - English Corpus Linguistics (10 studiepoeng) 10
ENG2156 - History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG2157 - Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG2158 - Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG2159 - Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2162 - Contrastive and Learner Language Analysis (10 studiepoeng) 10
ENG2163 - Global English (10 studiepoeng) 10
ENG2165 - Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG2166 - Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2167 - Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2301 - English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2302 - Early 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2303 - British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG2304 - The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG2305 - The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG2307 - Late 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2321 - Colonial and Postcolonial Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2323 - Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG2324 - Homotextuality: Gay and Lesbian Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2325 - The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG2326 - Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG2327 - Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG2333 - Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2340 - Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2505 - Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2515 - Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG2516 - Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG2517 - The British Constitution (10 studiepoeng) 10
ENG2532 - The Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG2533 - American Exceptionalism (10 studiepoeng) 10
ENG2534 - American Politics (10 studiepoeng) 10
ENT1000 - Entreprenørskap (10 studiepoeng) 10
EST1000 - Introduksjon til estetikk (10 studiepoeng) 10
EST2000 - Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EURO1000 - Europa og EU, innføring (10 studiepoeng) 10
EURO2101 - EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EAST - Exfac for Øst-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EST - Examen facultatum, kunst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-FIL - Exfac, filosofivariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HARK - Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM - Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-IDE - Exfac idehistorie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KUN - Examen Facultatum, kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-LIT - Examen facultatum, tekst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MESA - Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MUS - Examen facultatum (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MVIT - Kommunikasjon og mediering (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-NORD - Examen facultatum nordiske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 - Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E - Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FARM1100 - Farmasøytisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1120 - Farmasøyten, pasienten og samfunnet (10 studiepoeng) 10
FARM1130 - Farmasøytisk rettet organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 (10 studiepoeng) 10
FARM1150 - Farmasøytisk rettet biokjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2100 - Legemiddelkjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2105 - OE i Legemiddelkjemi (5 studiepoeng) 5
FARM2110 - Farmakoterapi 1 (10 studiepoeng) 10
FARM2115 - OE i Farmakoterapi 1 (5 studiepoeng) 5
FARM2120 - Legemiddelteknologi og biofarmasi (10 studiepoeng) 10
FARM2130 - Legemiddelanalyse (10 studiepoeng) 10
FARM2135 - OE i Legemiddelanalyse (5 studiepoeng) 5
FARM2140 - Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FARM2145 - OE i Farmasøytisk mikrobiologi (5 studiepoeng) 5
FARM2150 - Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon (10 studiepoeng) 10
FARM3100 - Farmakognosi (10 studiepoeng) 10
FARM3110 - Farmakoterapi 2 (10 studiepoeng) 10
FARM3120 - Legemiddelbruk og folkehelse (10 studiepoeng) 10
FARM3125 - OE i Legemiddelbruk og folkehelse (5 studiepoeng) 5
FARM3130 - Farmasøytisk praksis (30 studiepoeng) 30
FIL1001 - Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1002 - Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1003 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1005 - Innføring i filosofihistorie frem til 1800 (10 studiepoeng) 10
FIL1006 - Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL2000 - Filosofisk metode (10 studiepoeng) 10
FIL2010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2104 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2105 - Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2202 - Kjønn og filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2207 - Fordypning - Handlingsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2208 - Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2302 - Anvendt etikk (10 studiepoeng) 10
FIL2309 - Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2310 - Normativ etikk og metaetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2311 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2403 - Språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2506 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL2700 - Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL2701 - Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL3090 - Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FINF1001 - Digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
FRA1000 - Fransk språkbruk (10 studiepoeng) 10
FRA1101 - Fransk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 10
FRA1103 - Fonologi og muntlig fransk (10 studiepoeng) 10
FRA1110 - Fransk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 10
FRA1301 - Fransk litteratur (prosa) (10 studiepoeng) 10
FRA1501 - Fransk historie fra Revolusjonen til i dag (10 studiepoeng) 10
FRA2001 - Fransk språkhistorie og eldre fransk litteratur (10 studiepoeng) 10
FRA2100 - Avansert fransk språkbruk (10 studiepoeng) 10
FRA2101 - Språk i kontrast: fransk-norsk (10 studiepoeng) 10
FRA2108 - Praktisk oversettelse norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA2114 - Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états (10 studiepoeng) 10
FRA2115 - Le français d'aujourd'hui (10 studiepoeng) 10
FRA2300 - Fransk litteratur, epokestudium (10 studiepoeng) 10
FRA2303 - Fransk litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
FRA2304 - Histoire et littérature francophone: Le Québec (10 studiepoeng) 10
FRA2305 - Idéologie et littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA2401 - Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium 1: Før romantikken (10 studiepoeng) 10
FRA2420 - Fransk litteratur, forfatterskapsstudium 2: fra romantikken til vår egen tid (10 studiepoeng) 10
FRA2470 - Fransk litteratur, genrestudium (10 studiepoeng) 10
FRA2501 - Den franske revolusjon (10 studiepoeng) 10
FRA2509 - La société française (10 studiepoeng) 10
FRA2514 - Le paysage politique en France (10 studiepoeng) 10
FRA2517 - Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
FRM1000 - Farmasøytisk kjemi del I (10 studiepoeng) 10
FRM1010 - Farmasøytisk kjemi del II (10 studiepoeng) 10
FRM1020 - Farmasi i samfunnet (10 studiepoeng) 10
FRM1030 - Bioorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FRM1040 - Grunnleggende biologi for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FRM1050 - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (10 studiepoeng) 10
FRM1050R - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (5 studiepoeng) 5
FRM2000 - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (20 studiepoeng) 20
FRM2000R - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (10 studiepoeng) 10
FRM2010 - Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer (10 studiepoeng) 10
FRM2020 - Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM2020R - Kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (6 studiepoeng) 6
FRM2030 - Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler (5 studiepoeng) 5
FRM2040 - Bruk av legemidler, del I (10 studiepoeng) 10
FRM3000 - Formulering av legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM3010 - Formulering, produksjon og kontroll av legemidler med krav til sterilitet (5 studiepoeng) 5
FRM3020 - Bruk av legemidler del II (10 studiepoeng) 10
FRM3030 - Bruk av legemidler, del III (20 studiepoeng) 20
FRM3040 - Utvikling av nye legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM4000 - Praktisk farmasi (30 studiepoeng) 30
FYS-MEK1110 - Mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS1001 - Innføring i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1010 - Miljøfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1120 - Elektromagnetisme (10 studiepoeng) 10
FYS1120L - Elektromagnetisme (10 studiepoeng) 10
FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver (10 studiepoeng) 10
FYS2130 - Svingninger og bølger (10 studiepoeng) 10
FYS2140 - Kvantefysikk (10 studiepoeng) 10