Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 1512 emner
Emne Studiepoeng
AMS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten (30 studiepoeng) 30
ANT1100 - Antikkens verden (10 studiepoeng) 10
ANT1500 - Antikken gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
ANT2210 - Den augusteiske gullalder (10 studiepoeng) 10
ANT2211 - Den augusteiske gullalder - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2221 - Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 - Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT2700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT2800 - Antikkens mytologi (10 studiepoeng) 10
ANT4301 - Moderne litteraturteorier og antikke tekster (10 studiepoeng) 10
ANT4502 - Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning (10 studiepoeng) 10
ANT4600 - Digital methods in classical philology (10 studiepoeng) 10
ANT4700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT4900 - Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
ARA1010 - Arabisk A (10 studiepoeng) 10
ARA1020 - Arabisk B (10 studiepoeng) 10
ARA1030 - Arabisk C (10 studiepoeng) 10
ARA1110 - Arabisk språk 1 (20 studiepoeng) 20
ARA1120 - Arabic language 2 (20 studiepoeng) 20
ARA2010 - Arabisk D (10 studiepoeng) 10
ARA2110 - Arabisk språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
ARA2121 - Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA3010 - Arabisk E (10 studiepoeng) 10
ARA3110 - Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 - Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARA4590 - Masteroppgave i arabisk (60 studiepoeng) 60
ARA4592 - Masteroppgave i arabisk (30 studiepoeng) 30
ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
ARB1403 - Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARB1404 - Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
ARK1000 - Innføring i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1010 - Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng) 10
ARK1020 - Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 - Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2000 - Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2011 - Forhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2021 - Klassisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2031 - Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2110 - Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK2120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK3090 - Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4020 - Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4040 - Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4050 - Arkeologi og formidling (10 studiepoeng) 10
ARK4070 - Fordypning i arkeometri (10 studiepoeng) 10
ARK4090 - Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4180 - Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4210 - Heritage, Material Culture and Conflict (10 studiepoeng) 10
ARK4250 - Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4300 - Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
ARK4310 - Arkeologisk feltkurs, nordisk (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 - Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 - Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 - Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 - Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 - Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
BKS1001 - Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
BKS1002 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
BKS1102 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
BKS4091 - Masteroppgave i bosnisk/kroatisk/serbisk (60 studiepoeng) 60
BKS4121 - Bosnisk/kroatisk/serbisk tekststudium (10 studiepoeng) 10
BKS4490 - Masteroppgave i oversettelse - bosnisk/kroatisk/serbisk (30 studiepoeng) 30
BKS4503 - Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie (10 studiepoeng) 10
CAR3900 - Practice semester career: Asia (30 studiepoeng) 30
EAL4020 - Topics in the History of East Asian Languages (10 studiepoeng) 10
EAST4010 - Research Methodology in East Asian Studies (20 studiepoeng) 20
EAST4110 - Readings in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4504 - East Asia: Great Traditions (10 studiepoeng) 10
EAST4510 - Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History (20 studiepoeng) 20
EAST4520 - Topics in East Asian Societies and Politics (10 studiepoeng) 10
EAST4530 - Topics in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4591 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (60 studiepoeng) 60
EAST4593 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (30 studiepoeng) 30
EAST4610 - Voices from East Asia: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
EKUL4000 - Europa som historisk kunnskapsfellesskap (20 studiepoeng) 20
EKUL4001 - Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4002 - Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4003 - Feltarbeid for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4900 - Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
ENG0111 - English for international students (10 studiepoeng) 10
ENG1100 - English Grammar (10 studiepoeng) 10
ENG1103 - English Phonetics and Intonation (10 studiepoeng) 10
ENG1111 - The English Language. Awareness and Writing Skills, an introduction (10 studiepoeng) 10
ENG1303 - British Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1304 - American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1505 - British Civilisation (10 studiepoeng) 10
ENG1506 - American Civilization (10 studiepoeng) 10
ENG2100 - Advanced English Grammar: Syntax and argumentation (10 studiepoeng) 10
ENG2151 - Systemic Functional Grammar, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2152 - Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG2153 - English Corpus Linguistics (10 studiepoeng) 10
ENG2156 - History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG2157 - Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG2158 - Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG2159 - Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2162 - Contrastive and Learner Language Analysis (10 studiepoeng) 10
ENG2163 - Global English (10 studiepoeng) 10
ENG2165 - Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG2166 - Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2167 - Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2301 - English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2302 - Early 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2303 - British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG2304 - The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG2305 - The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG2307 - Late 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2321 - Colonial and Postcolonial Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2323 - Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG2324 - Homotextuality: Gay and Lesbian Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2325 - The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG2326 - Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG2327 - Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG2333 - Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2340 - Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2505 - Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2515 - Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG2516 - Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG2517 - The British Constitution (10 studiepoeng) 10
ENG2532 - The Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG2533 - American Exceptionalism (10 studiepoeng) 10
ENG2534 - American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG4000 - Thesis Writing for English Literature, American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4102 - Phraseology in English (10 studiepoeng) 10
ENG4103 - Historical English Syntax (10 studiepoeng) 10
ENG4106 - Contrastive analysis: Syntax, lexis, discourse (10 studiepoeng) 10
ENG4108 - Tense and Aspect in English (10 studiepoeng) 10
ENG4111 - Corpora in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4112 - Methods in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4115 - Texture and Linguistic Structure (10 studiepoeng) 10
ENG4116 - Second Language Acquisition (10 studiepoeng) 10
ENG4117 - Analysing advanced learner English (10 studiepoeng) 10
ENG4118 - Relevance Theory: Language, Communication and Cognition (10 studiepoeng) 10
ENG4119 - Early Modern English (10 studiepoeng) 10
ENG4120 - English Medieval Manuscript Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4151 - Systemic Functional Grammar, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4152 - Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG4156 - History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG4157 - Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG4158 - Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG4159 - Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4163 - Global English (10 studiepoeng) 10
ENG4165 - Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG4166 - Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4167 - Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4191 - Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 - Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 - Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4301 - Literary Theory in English (10 studiepoeng) 10
ENG4340 - Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4341 - English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4343 - British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG4344 - The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG4345 - The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG4361 - Colonial and Postcolonial Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4363 - Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG4364 - Homotextuality: Gay and Lesbian Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4365 - The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG4366 - Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG4367 - Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG4373 - Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4390 - Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 - Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4414 - The Auto-Graphic Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4416 - Time and Money in the American Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4417 - Scientific Literature in Early Modern England (10 studiepoeng) 10
ENG4418 - The Gay Novel in English (10 studiepoeng) 10
ENG4422 - Racial Violence and American Identity (10 studiepoeng) 10
ENG4436 - English Literature and Human Rights (10 studiepoeng) 10
ENG4438 - Contemporary U.S. Illness Narratives and Biopolitics (10 studiepoeng) 10
ENG4455 - Reading Milton’s Paradise Lost (10 studiepoeng) 10
ENG4456 - Edith Wharton: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4458 - Reading Joyce's Ulysses (10 studiepoeng) 10
ENG4472 - The Literary History of Sexuality (10 studiepoeng) 10
ENG4474 - The Nature of the Beast in American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4490 - Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (30 studiepoeng) 30
ENG4491 - Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (10 studiepoeng) 10
ENG4500 - British and American Political Literature in the Eighteenth Century (10 studiepoeng) 10
ENG4515 - Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG4516 - Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG4517 - The British Constitution (10 studiepoeng) 10
ENG4525 - Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4532 - The Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG4533 - American Exceptionalism (10 studiepoeng) 10
ENG4534 - American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG4541 - Cities and American Life (10 studiepoeng) 10
ENG4542 - Research Seminar in American Social History (10 studiepoeng) 10
ENG4550 - Theory and Method in American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4590 - Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 - Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 - Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 - Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 - Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 - Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4910 - Internship for Linguistics and its Application for a Multilingual Society (10 studiepoeng) 10
EST1000 - Introduksjon til estetikk (10 studiepoeng) 10
EST2000 - Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EST4390 - Tverrestetisk masteroppgave – allmenn litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
EST4391 - Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EST4591 - Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
EST4592 - Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap (60 studiepoeng) 60
EURO1000 - Europa og EU, innføring (10 studiepoeng) 10
EUS4010 - Borders, bodies and memories: Textual and cultural representation of contemporary migration in Europe (10 studiepoeng) 10
EUS4011 - Digital Humanities: How to Read a Million Books? (10 studiepoeng) 10
EUS4900 - Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk (30 studiepoeng) 30
EXFAC03-EAST - Exfac for Øst-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EST - Examen facultatum, kunst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-FIL - Exfac, filosofivariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HARK - Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM - Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-IDE - Exfac idehistorie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KUN - Examen Facultatum, kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-LIT - Examen facultatum, tekst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MESA - Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MUS - Examen facultatum (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MVIT - Kommunikasjon og mediering (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-NORD - Examen facultatum nordiske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 - Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E - Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FIL1001 - Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1002 - Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1003 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1005 - Innføring i filosofihistorie frem til 1800 (10 studiepoeng) 10
FIL1006 - Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL2000 - Filosofisk metode (10 studiepoeng) 10
FIL2010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2104 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2105 - Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2202 - Kjønn og filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2207 - Fordypning - Handlingsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2208 - Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2302 - Anvendt etikk (10 studiepoeng) 10
FIL2309 - Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2310 - Normativ etikk og metaetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2311 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2403 - Språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2506 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL2700 - Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL2701 - Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL3090 - Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4011 - Aktuelle emner i filosofi II (10 studiepoeng) 10
FIL4012 - Lesning av filosofiske originalverk fra antikken (10 studiepoeng) 10