Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 825 emner
Emne Studiepoeng
AMS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten (30 studiepoeng) 30
ANT4301 - Moderne litteraturteorier og antikke tekster (10 studiepoeng) 10
ANT4502 - Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning (10 studiepoeng) 10
ANT4600 - Digital methods in classical philology (10 studiepoeng) 10
ANT4700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ARA4590 - Masteroppgave i arabisk (60 studiepoeng) 60
ARA4592 - Masteroppgave i arabisk (30 studiepoeng) 30
ARK4020 - Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4040 - Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4070 - Fordypning i arkeometri (10 studiepoeng) 10
ARK4090 - Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4180 - Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4210 - Heritage, Material Culture and Conflict (10 studiepoeng) 10
ARK4250 - Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4300 - Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
ARK4310 - Arkeologisk feltkurs, nordisk (10 studiepoeng) 10
BKS4091 - Masteroppgave i bosnisk/kroatisk/serbisk (60 studiepoeng) 60
BKS4121 - Bosnisk/kroatisk/serbisk tekststudium (10 studiepoeng) 10
BKS4490 - Masteroppgave i oversettelse - bosnisk/kroatisk/serbisk (30 studiepoeng) 30
BKS4503 - Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie (10 studiepoeng) 10
EAL4020 - Topics in the History of East Asian Languages (10 studiepoeng) 10
EAST4010 - Research Methodology in East Asian Studies (20 studiepoeng) 20
EAST4110 - Readings in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4504 - East Asia: Great Traditions (10 studiepoeng) 10
EAST4510 - Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History (20 studiepoeng) 20
EAST4520 - Topics in East Asian Societies and Politics (10 studiepoeng) 10
EAST4530 - Topics in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4591 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (60 studiepoeng) 60
EAST4593 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (30 studiepoeng) 30
EAST4610 - Voices from East Asia: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
EKUL4000 - Europa som historisk kunnskapsfellesskap (20 studiepoeng) 20
EKUL4001 - Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4002 - Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4003 - Feltarbeid for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4900 - Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
ENG4000 - Thesis Writing for English Literature, American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4102 - Phraseology in English (10 studiepoeng) 10
ENG4103 - Historical English Syntax (10 studiepoeng) 10
ENG4106 - Contrastive analysis: Syntax, lexis, discourse (10 studiepoeng) 10
ENG4108 - Tense and Aspect in English (10 studiepoeng) 10
ENG4111 - Corpora in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4112 - Methods in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4115 - Texture and Linguistic Structure (10 studiepoeng) 10
ENG4116 - Second Language Acquisition (10 studiepoeng) 10
ENG4117 - Analysing advanced learner English (10 studiepoeng) 10
ENG4118 - Relevance Theory: Language, Communication and Cognition (10 studiepoeng) 10
ENG4119 - Early Modern English (10 studiepoeng) 10
ENG4120 - English Medieval Manuscript Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4151 - Systemic Functional Grammar, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4152 - Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG4156 - History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG4157 - Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG4158 - Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG4159 - Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4163 - Global English (10 studiepoeng) 10
ENG4165 - Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG4166 - Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4167 - Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4191 - Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 - Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 - Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4301 - Literary Theory in English (10 studiepoeng) 10
ENG4340 - Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4341 - English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4343 - British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG4344 - The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG4345 - The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG4361 - Colonial and Postcolonial Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4363 - Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG4364 - Homotextuality: Gay and Lesbian Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4365 - The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG4366 - Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG4367 - Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG4373 - Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4390 - Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 - Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4414 - The Auto-Graphic Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4416 - Time and Money in the American Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4417 - Scientific Literature in Early Modern England (10 studiepoeng) 10
ENG4418 - The Gay Novel in English (10 studiepoeng) 10
ENG4422 - Racial Violence and American Identity (10 studiepoeng) 10
ENG4436 - English Literature and Human Rights (10 studiepoeng) 10
ENG4438 - Contemporary U.S. Illness Narratives and Biopolitics (10 studiepoeng) 10
ENG4455 - Reading Milton’s Paradise Lost (10 studiepoeng) 10
ENG4456 - Edith Wharton: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4458 - Reading Joyce's Ulysses (10 studiepoeng) 10
ENG4472 - The Literary History of Sexuality (10 studiepoeng) 10
ENG4474 - The Nature of the Beast in American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4490 - Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (30 studiepoeng) 30
ENG4491 - Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (10 studiepoeng) 10
ENG4500 - British and American Political Literature in the Eighteenth Century (10 studiepoeng) 10
ENG4515 - Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG4516 - Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG4517 - The British Constitution (10 studiepoeng) 10
ENG4525 - Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4532 - The Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG4533 - American Exceptionalism (10 studiepoeng) 10
ENG4534 - American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG4541 - Cities and American Life (10 studiepoeng) 10
ENG4542 - Research Seminar in American Social History (10 studiepoeng) 10
ENG4550 - Theory and Method in American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4590 - Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 - Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 - Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 - Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 - Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 - Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4910 - Internship for Linguistics and its Application for a Multilingual Society (10 studiepoeng) 10
EST4390 - Tverrestetisk masteroppgave – allmenn litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
EST4391 - Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EST4591 - Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
EST4592 - Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap (60 studiepoeng) 60
EUS4010 - Borders, bodies and memories: Textual and cultural representation of contemporary migration in Europe (10 studiepoeng) 10
EUS4011 - Digital Humanities: How to Read a Million Books? (10 studiepoeng) 10
EUS4015 - Læringsressurser i fremmedspråk (10 studiepoeng) 10
FIL4010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4011 - Aktuelle emner i filosofi II (10 studiepoeng) 10
FIL4012 - Lesning av filosofiske originalverk fra antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4080 - Oppgaveseminar i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4090 - Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 - Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4100 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4120 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4200 - Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4220 - Erkjennelsesteori/vitenskapsfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4300 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4320 - Etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4322 - Etikk i Antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4324 - Etikk i Antikken med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4330 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4350 - Politisk filosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4351 - Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4353 - Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4355S - Care and Conflicts (5 studiepoeng) 5
FIL4390 - Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4392 - Miljøfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4400 - Språkfilosofi/logikk (10 studiepoeng) 10
FIL4405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4406 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4420 - Språkfilosofi/logikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4530 - Filosofiske tekster på gresk (10 studiepoeng) 10
FIL4532 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4552 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4560 - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 - Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
FIL4580 - Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4600 - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL4620 - Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4630 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL4632 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (30 studiepoeng) 30
FIL4700 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL4720 - Filosofisk estetikk (30 studiepoeng) 30
FRA4001 - Innføring i fransk filologi med vekt på språk (10 studiepoeng) 10
FRA4002 - Franske tenkere i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
FRA4100 - Fransk språk: Teori og lingvistikk (5 studiepoeng) 5
FRA4107 - Oversettelse norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4114 - Språk i kontrast: fransk-norsk (10 studiepoeng) 10
FRA4115 - Fransk språk leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4117 - Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états (10 studiepoeng) 10
FRA4118 - Fransk språkbruk: resymé (10 studiepoeng) 10
FRA4119 - Syntaktisk variasjon i fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4191 - Masteroppgave i fransk. Lektor- og adjunktprogrammet (60 studiepoeng) 60
FRA4193 - Masteroppgave i fransk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
FRA4194 - Masteroppgave i fransk språk (60 studiepoeng) 60
FRA4195 - Masteroppgave i fransk språk (30 studiepoeng) 30
FRA4200 - Innføring i fransk filologi med vekt på litteratur (10 studiepoeng) 10
FRA4300 - Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (5 studiepoeng) 5
FRA4308 - Litterært oversetterseminar 1 (fransk fordypning) (10 studiepoeng) 10
FRA4309 - Idéologie et littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA4310 - Fransk litteratur, epokestudium (20 studiepoeng) 20
FRA4313 - Fransk forfatterskap (10 studiepoeng) 10
FRA4315 - Histoire et littérature francophone: Le Québec (10 studiepoeng) 10
FRA4330 - Tekst og teori: forfatterskap (20 studiepoeng) 20
FRA4370 - Fransk litteratur, genrestudium (10 studiepoeng) 10
FRA4390 - Masteroppgave i franskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
FRA4391 - Masteroppgave i fransk litteratur (30 studiepoeng) 30
FRA4400 - Fransk forfatterskap leseemne (10 studiepoeng) 10
FRA4491 - Masteroppgave i oversettelse - fransk (30 studiepoeng) 30
FRA4500 - Forskningsmetode i fransk områdekunnskap (5 studiepoeng) 5
FRA4518 - Le paysage politique en France (10 studiepoeng) 10
FRA4519 - Den franske revolusjon (10 studiepoeng) 10
FRA4520 - Fransk kulturkunnskap leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4526 - Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
FRA4590 - Masteroppgåve i fransk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
FRA4592 - Masteroppgave i fransk områdekunnskap (30 studiepoeng) 30
GRE4101 - Gresk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
GRE4102 - Gresk paleografi og edisjonsfilologi (10 studiepoeng) 10
GRE4110 - Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE4190 - Masteroppgave i gresk (30 studiepoeng) 30
GRE4301 - Greske biografier (10 studiepoeng) 10
GRE4302 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE4304 - Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE4307 - Antikke medisinske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4312 - Gresk keisertidsprosa (10 studiepoeng) 10
GRE4316 - Arkaisk gresk lyrikk (10 studiepoeng) 10
GRE4400 - Fordypningsseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4401 - Gresk komedie (10 studiepoeng) 10
GRE4402 - Gresk filosofi (10 studiepoeng) 10
GRE4404 - Gresk papyrologi (10 studiepoeng) 10
GRE4406 - Hellenistisk diktning (10 studiepoeng) 10
GRE4407 - Greske moralfilosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4408 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
HIS4010 - Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4011 - Historiography and Historical Theory: Accounting for change and continuity (10 studiepoeng) 10
HIS4012 - Theory in Practice: Classics of History (10 studiepoeng) 10
HIS4030 - Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4031 - Project seminar, master thesis (10 studiepoeng) 10
HIS4040 - Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4050 - Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4060 - Kvantitativ tenkning i historiefaget (10 studiepoeng) 10
HIS4090 - Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L - Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4110 - Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4112 - Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS4114 - Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS4116 - Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS4120 - Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4129 - Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS4131 - Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS4133 - The Cult of Saints in Norway and Iceland, c. 950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS4140 - Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4142 - Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS4143 - What caused the Viking Age? (10 studiepoeng) 10
HIS4150 - Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS4160 - Innovation and technological change fram antiquity to our times (10 studiepoeng) 10
HIS4161 - Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS4162 - Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS4171 - Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10 studiepoeng) 10
HIS4310 - History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s (10 studiepoeng) 10
HIS4314 - Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4317 - Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS4318 - Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912 (10 studiepoeng) 10
HIS4319 - Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS4320 - Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS4345 - Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS4354 - The History of Consumer Society and its Discontents: From 19th Century Consumers' Leagues to No Logo (10 studiepoeng) 10
HIS4359 - Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden. (10 studiepoeng) 10
HIS4361 - Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS4362 - The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4371 - Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS4411 - Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4421 - War, Peace and the Nobel Peace Prize (10 studiepoeng) 10
HIS4422 - Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS4424 - America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
HIS4425 - Early medieval culture (10 studiepoeng) 10
HIS4426 - Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945 (10 studiepoeng) 10
IBER4000 - Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk (10 studiepoeng) 10