Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 545 emner
Emne Studiepoeng
AMS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten (30 studiepoeng) 30
ANT1100 - Antikkens verden (10 studiepoeng) 10
ANT4500 - Antiquity in European Ideologies: Close Reading of Key Texts from the Classical Tradition (10 studiepoeng) 10
ANT4502 - Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning (10 studiepoeng) 10
ANT4510 - Theory and History of Philology (10 studiepoeng) 10
ANT4900 - Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
ARA1010 - Arabisk A (10 studiepoeng) 10
ARA1030 - Arabisk C (10 studiepoeng) 10
ARA2110 - Arabisk språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
ARA3110 - Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 - Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARA4590 - Masteroppgave i arabisk (60 studiepoeng) 60
ARA4592 - Masteroppgave i arabisk (30 studiepoeng) 30
ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARK1000 - Innføring i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2000 - Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2011 - Forhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2021 - Klassisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2031 - Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK3090 - Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4020 - Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4040 - Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4050 - Arkeologi og formidling (10 studiepoeng) 10
ARK4070 - Fordypning i arkeometri (10 studiepoeng) 10
ARK4090 - Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4180 - Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4300 - Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 - Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 - Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 - Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
BKS1001 - Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
BKS1002 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
EAST4010 - Research Methodology in East Asian Studies (20 studiepoeng) 20
EAST4110 - Readings in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4510 - Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History (20 studiepoeng) 20
EAST4591 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (60 studiepoeng) 60
EAST4593 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (30 studiepoeng) 30
EAST4610 - Voices from East Asia: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
EKUL4000 - Europa som historisk kunnskapsfellesskap (20 studiepoeng) 20
EKUL4003 - Feltarbeid for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
ENG0111 - English for international students (10 studiepoeng) 10
ENG1100 - English Grammar (10 studiepoeng) 10
ENG1103 - English Phonetics and Intonation (10 studiepoeng) 10
ENG1304 - American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1506 - American Civilization (10 studiepoeng) 10
ENG2152 - Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG2157 - Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG2159 - Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2162 - Contrastive and Learner Language Analysis (10 studiepoeng) 10
ENG2165 - Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG2301 - English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2302 - Early 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2304 - The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG2323 - Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG2326 - Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG2327 - Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG2515 - Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG2534 - American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG4111 - Corpora in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4116 - Second Language Acquisition (10 studiepoeng) 10
ENG4120 - English Medieval Manuscript Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4157 - Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG4159 - Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4165 - Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG4191 - Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 - Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 - Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4301 - Literary Theory in English (10 studiepoeng) 10
ENG4341 - English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4344 - The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG4363 - Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG4366 - Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG4367 - Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG4390 - Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 - Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4456 - Edith Wharton: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4490 - Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (30 studiepoeng) 30
ENG4491 - Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (10 studiepoeng) 10
ENG4515 - Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG4534 - American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG4542 - Research Seminar in American Social History (10 studiepoeng) 10
ENG4550 - Theory and Method in American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4590 - Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 - Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 - Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 - Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 - Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 - Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
EST1000 - Introduksjon til estetikk (10 studiepoeng) 10
EST4391 - Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EST4591 - Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
EST4592 - Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap (60 studiepoeng) 60
EURO1000 - Europa og EU, innføring (10 studiepoeng) 10
EUS4015 - Læringsressurser i fremmedspråk (10 studiepoeng) 10
EUS4900 - Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk (30 studiepoeng) 30
EXFAC03-EST - Examen facultatum, kunst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HARK - Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM - Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-LIT - Examen facultatum, tekst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MUS - Examen facultatum (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MVIT - Examen facultatum, introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-NORD - Examen facultatum nordiske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 - Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E - Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FIL1002 - Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1005 - Innføring i filosofihistorie frem til 1800 (10 studiepoeng) 10
FIL2000 - Filosofisk metode (10 studiepoeng) 10
FIL2208 - Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2309 - Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2310 - Normativ etikk og metaetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2403 - Språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2506 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL2700 - Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL3090 - Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4080 - Oppgaveseminar i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4090 - Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 - Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4100 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4120 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4200 - Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4300 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4320 - Etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4400 - Språkfilosofi/logikk (10 studiepoeng) 10
FIL4420 - Språkfilosofi/logikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4530 - Filosofiske tekster på gresk (10 studiepoeng) 10
FIL4560 - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 - Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
FIL4580 - Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FLER2110 - Introduction to Statistical Analysis for Language Students (10 studiepoeng) 10
FLER4110 - Introduction to Statistical Analysis for Language Students (10 studiepoeng) 10
FRA1000 - Fransk språkbruk (10 studiepoeng) 10
FRA1103 - Fonologi og muntlig fransk (10 studiepoeng) 10
FRA1110 - Fransk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 10
FRA2115 - Le français d'aujourd'hui (10 studiepoeng) 10
FRA2303 - Fransk litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
FRA2509 - La société française (10 studiepoeng) 10
FRA4002 - Franske tenkere i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
FRA4100 - Fransk språk: Teori og lingvistikk (5 studiepoeng) 5
FRA4107 - Oversettelse norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4115 - Fransk språk leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4300 - Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (5 studiepoeng) 5
FRA4400 - Fransk forfatterskap leseemne (10 studiepoeng) 10
FRA4500 - Forskningsmetode i fransk områdekunnskap (5 studiepoeng) 5
FRA4520 - Fransk kulturkunnskap leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4590 - Masteroppgåve i fransk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
GRE1001 - Innføring i gresk I (10 studiepoeng) 10
GRE1105 - Gresk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
GRE1401 - Attisk prosa (5 studiepoeng) 5
GRE1403 - Homer (5 studiepoeng) 5
GRE2110 - Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE2402 - Greske filosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE2405 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 - Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4101 - Gresk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
GRE4110 - Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE4190 - Masteroppgave i gresk (30 studiepoeng) 30
GRE4406 - Hellenistisk diktning (10 studiepoeng) 10
HFILN9080 - Multiling Summer School (5 studiepoeng) 5
HIN1010 - Hindi A (10 studiepoeng) 10
HIN1030 - Hindi C (10 studiepoeng) 10
HIS1100 - Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) 10
HIS1110 - Eldre norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1110L - Eldre norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1310 - Nyere norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1310L - Nyere norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS2133 - The Cult of Saints in Norway and Iceland c.950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS2319 - Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS2322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS2354 - The History of Consumer Society and its Discontents: From 19th Century Consumers' Leagues to No Logo (10 studiepoeng) 10
HIS2411 - Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS3090 - Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
HIS4010 - Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4030 - Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4031 - Project seminar, master thesis (10 studiepoeng) 10
HIS4040 - Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4050 - Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4090 - Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L - Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4110 - Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4120 - Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4319 - Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS4322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS4354 - The History of Consumer Society and its Discontents: From 19th Century Consumers' Leagues to No Logo (10 studiepoeng) 10
HIS4411 - Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
IBER4000 - Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk (10 studiepoeng) 10
IBS3101 - Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective (10 studiepoeng) 10
IBS4000 - Research Ethics, Information Resources and Advanced Academic Writing for Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4101 - Ibsen's works: History, Text, Performance (10 studiepoeng) 10
IBS4390 - Master's Thesis in Ibsen Studies (60 studiepoeng) 60
IDE1104 - Vestens idéer fra antikken til 1600 (20 studiepoeng) 20
IDE2001 - Hva er idéhistorisk teori og metode? (10 studiepoeng) 10
IDE2020 - Norsk idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2021 - Senantikken. Tro og vantro (10 studiepoeng) 10
IDE2045 - Krigens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2048 - Kritikk og utopi: Fordypning i opplysningstidens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2060 - Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE3090 - Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE4023 - Idéhistorisk nærlesning: Middelalderen (10 studiepoeng) 10
IDE4060 - Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE4890 - Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 - Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
IRSK4190 - Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi (60 studiepoeng) 60
ITA1000 - Innføring i italiensk (20 studiepoeng) 20
ITA1102 - Italienske tekster (10 studiepoeng) 10
ITA1501 - Italiensk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
ITA2110 - Italiensk morfosyntaks (10 studiepoeng) 10
ITA2301 - Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4103 - Moderne italiensk språk: tekstanalyse (10 studiepoeng) 10
ITA4301 - Moderne italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
ITA4311 - Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4501 - Italia i Vestens kultur (10 studiepoeng) 10
JAP1010 - Japansk A (10 studiepoeng) 10
JAP1501 - Dagens Japan (10 studiepoeng) 10
JAP2010 - Japansk C (10 studiepoeng) 10
JAP2110 - Japansk 3+4 (40 studiepoeng) 40
JAP3010 - Japansk E (10 studiepoeng) 10
JAP3110 - Japansk 5 (30 studiepoeng) 30
JAP4010 - Theory and Method in the Study of Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4520 - Traditional Culture in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4691 - Master's Thesis in Modern Japan (60 studiepoeng) 60
JAP4693 - Master's Thesis in Modern Japan (30 studiepoeng) 30
JOUR4000 - Masteroppgaveseminar for journalistikk (10 studiepoeng) 10
JOUR4200 - Journalistikkforskning: Teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
JOUR4690 - Masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
JOUR4699 - Selvvalgt emne (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30
JOUR4990 - Praktisk masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
KIN1010 - Kinesisk A (10 studiepoeng) 10
KIN1500 - Kinas samfunn og politikk: introduksjon (10 studiepoeng) 10
KIN1503 - Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie (10 studiepoeng) 10
KIN2010 - Kinesisk C (40 studiepoeng) 40
KIN3010 - Kinesisk D (10 studiepoeng) 10
KIN3110 - Kinesisk F (30 studiepoeng) 30
KIN3120 - Kinesisk G (30 studiepoeng) 30
KIN4340 - Chinese Traditions of Self-Cultivation (10 studiepoeng) 10
KIN4510 - How to study Chinese society and politics at an advanced level (20 studiepoeng) 20
KIN4520 - Topics in Chinese Society and Politics 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4591 - Master's Thesis in Chinese Society and Politics (60 studiepoeng) 60
KIN4593 - Master's Thesis in Chinese Society and Politics (30 studiepoeng) 30
KONS1000 - Introduction to conservation and collection care (10 studiepoeng) 10
KONS4010 - Konserveringsdokumentasjon og replikasjon (gjenstand) (10 studiepoeng) 10
KONS4011 - Konserveringsdokumentasjon og praksis i historiske maleteknikker (10 studiepoeng) 10
KONS4036 - Konservering av organisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4038 - Konservering av uorganisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4044 - Rensing (10 studiepoeng) 10
KONS4500 - Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4511 - Konserveringshistorie, prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KOR1504 - Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10