Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 608 emner
Emne Studiepoeng
AMS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten (30 studiepoeng) 30
ANT1500 - Antikken gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
ANT2210 - Den augusteiske gullalder (10 studiepoeng) 10
ANT2211 - Den augusteiske gullalder - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2221 - Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 - Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT2700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT2800 - Antikkens mytologi (10 studiepoeng) 10
ANT4502 - Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning (10 studiepoeng) 10
ANT4900 - Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
ARA1020 - Arabisk B (10 studiepoeng) 10
ARA1120 - Arabic language 2 (20 studiepoeng) 20
ARA2010 - Arabisk D (10 studiepoeng) 10
ARA3010 - Arabisk E (10 studiepoeng) 10
ARA3110 - Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 - Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARA4590 - Masteroppgave i arabisk (60 studiepoeng) 60
ARA4592 - Masteroppgave i arabisk (30 studiepoeng) 30
ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
ARB1403 - Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARK1010 - Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng) 10
ARK1020 - Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 - Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2110 - Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK2120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK3090 - Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4090 - Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4180 - Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4210 - Heritage, Material Culture and Conflict (10 studiepoeng) 10
ARK4250 - Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4310 - Arkeologisk feltkurs, nordisk (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 - Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 - Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
BKS1102 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
BKS4121 - Bosnisk/kroatisk/serbisk tekststudium (10 studiepoeng) 10
CAR3900 - Practice semester career: Asia (30 studiepoeng) 30
EAST4504 - East Asia: Great Traditions (10 studiepoeng) 10
EAST4530 - Topics in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4591 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (60 studiepoeng) 60
EAST4593 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (30 studiepoeng) 30
EKUL4001 - Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4002 - Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4900 - Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
ENG0111 - English for international students (10 studiepoeng) 10
ENG1100 - English Grammar (10 studiepoeng) 10
ENG1103 - English Phonetics and Intonation (10 studiepoeng) 10
ENG1303 - British Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1505 - British Civilisation (10 studiepoeng) 10
ENG2100 - Advanced English Grammar: Syntax and argumentation (10 studiepoeng) 10
ENG2153 - English Corpus Linguistics (10 studiepoeng) 10
ENG2156 - History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG2158 - Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG2163 - Global English (10 studiepoeng) 10
ENG2166 - Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2303 - British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG2305 - The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG2307 - Late 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2321 - Colonial and Postcolonial Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2325 - The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG2333 - Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2340 - Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2532 - The Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG4000 - Thesis Writing for English Literature, American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4106 - Contrastive analysis: Syntax, lexis, discourse (10 studiepoeng) 10
ENG4112 - Methods in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4156 - History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG4158 - Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG4163 - Global English (10 studiepoeng) 10
ENG4166 - Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4167 - Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4191 - Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 - Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 - Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4340 - Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4345 - The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG4365 - The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG4373 - Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4390 - Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 - Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4416 - Time and Money in the American Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4436 - English Literature and Human Rights (10 studiepoeng) 10
ENG4490 - Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (30 studiepoeng) 30
ENG4532 - The Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG4541 - Cities and American Life (10 studiepoeng) 10
ENG4590 - Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 - Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 - Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 - Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 - Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 - Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4910 - Internship for Linguistics and its Application for a Multilingual Society (10 studiepoeng) 10
EST2000 - Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EST4391 - Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EST4591 - Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
EST4592 - Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap (60 studiepoeng) 60
EUS4010 - Borders, bodies and memories: Textual and cultural representation of contemporary migration in Europe (10 studiepoeng) 10
EUS4011 - Digital Humanities: How to Read a Million Books? (10 studiepoeng) 10
EUS4900 - Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk (30 studiepoeng) 30
EXFAC03-EAST - Exfac for Øst-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MESA - Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 - Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E - Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FIL1001 - Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1003 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1006 - Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL2104 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2105 - Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2202 - Kjønn og filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2207 - Fordypning - Handlingsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2311 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2701 - Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL3090 - Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4090 - Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 - Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4220 - Erkjennelsesteori/vitenskapsfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4330 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4350 - Politisk filosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4351 - Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4353 - Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4390 - Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4392 - Miljøfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4532 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4552 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4600 - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL4620 - Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4700 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL4720 - Filosofisk estetikk (30 studiepoeng) 30
FRA1101 - Fransk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 10
FRA1301 - Fransk litteratur (prosa) (10 studiepoeng) 10
FRA1501 - Fransk historie fra Revolusjonen til i dag (10 studiepoeng) 10
FRA2304 - Histoire et littérature francophone: Le Québec (10 studiepoeng) 10
FRA2305 - Idéologie et littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA2470 - Fransk litteratur, genrestudium (10 studiepoeng) 10
FRA2517 - Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
FRA4115 - Fransk språk leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4118 - Fransk språkbruk: resymé (10 studiepoeng) 10
FRA4119 - Syntaktisk variasjon i fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4309 - Idéologie et littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA4315 - Histoire et littérature francophone: Le Québec (10 studiepoeng) 10
FRA4370 - Fransk litteratur, genrestudium (10 studiepoeng) 10
FRA4400 - Fransk forfatterskap leseemne (10 studiepoeng) 10
FRA4520 - Fransk kulturkunnskap leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4526 - Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
FRA4590 - Masteroppgåve i fransk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
GRE1002 - Innføring i gresk II (10 studiepoeng) 10
GRE1402 - Platon (5 studiepoeng) 5
GRE1405 - Gresk lyrikk (5 studiepoeng) 5
GRE2105 - Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2401 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2404 - Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE3190 - Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4190 - Masteroppgave i gresk (30 studiepoeng) 30
GRE4302 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE4316 - Arkaisk gresk lyrikk (10 studiepoeng) 10
GRE4404 - Gresk papyrologi (10 studiepoeng) 10
HEB2110 - Hebraisk 3+4 (40 studiepoeng) 40
HFILN9085 - Multiling Winter School (5 studiepoeng) 5
HIN1020 - Hindi B (10 studiepoeng) 10
HIN2010 - Hindi D (40 studiepoeng) 40
HIN3010 - Hindi E (10 studiepoeng) 10
HIS1300EU - Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) (10 studiepoeng) 10
HIS1300INTER - Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier (20 studiepoeng) 20
HIS1300L - Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1300MET - Nyere verdenshistorie med metode (20 studiepoeng) 20
HIS2129 - Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS2150 - Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS2162 - Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS2314 - Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2317 - Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS2320 - Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2345 - Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS2371 - Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS3090 - Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
HIS4010 - Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4012 - Theory in Practice: Classics of History (10 studiepoeng) 10
HIS4030 - Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4040 - Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4050 - Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4090 - Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L - Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4110 - Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4114 - Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS4120 - Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4129 - Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS4150 - Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS4162 - Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS4314 - Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4317 - Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS4320 - Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4345 - Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS4371 - Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS4422 - Historie på film (10 studiepoeng) 10
IBS3205 - New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4001 - How to write a thesis? (10 studiepoeng) 10
IBS4205 - New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4390 - Master's Thesis in Ibsen Studies (60 studiepoeng) 60
IDE1105 - Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid (20 studiepoeng) 20
IDE2016 - Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE2018 - Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2024 - Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2025 - Fremmedfryktens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2026 - Historieskrivingens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2091 - Fordypning i vår tids idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2100 - Kjønnskategorienes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE3090 - Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE4016 - Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE4018 - Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4024 - Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4091 - Fordypning i vår tids idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4890 - Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 - Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
IRSK1501 - Keltisk sivilisasjon - fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f.Kr. - 1000 e.Kr.) (10 studiepoeng) 10
IRSK2303 - Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
IRSK4190 - Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi (60 studiepoeng) 60
IRSK4303 - Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
ITA1100 - Praktisk italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA1101 - Italiensk språk (10 studiepoeng) 10
ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma (20 studiepoeng) 20
ITA1301 - Italiensk litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
ITA2103 - Italiensk språk: Skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
ITA2318 - Eldre italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4104 - Moderne italiensk språk 3 (10 studiepoeng) 10
ITA4105 - Italiensk språk: skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
ITA4318 - Eldre italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4328 - Eldre italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
JAP1020 - Japansk B (10 studiepoeng) 10
JAP1120 - Japansk 2 (20 studiepoeng) 20
JAP2020 - Japansk D (10 studiepoeng) 10
JAP2300 - Temaer i moderne japansk litteratur (10 studiepoeng) 10
JAP2501 - Contemporary Japanese Culture (10 studiepoeng) 10
JAP2503 - Japans historie (10 studiepoeng) 10
JAP3000 - Bacheloroppgave i Japan-studier (10 studiepoeng) 10
JAP3120 - Japansk 6 (30 studiepoeng) 30
JAP4515 - Contemporary Japanese Culture and Society (10 studiepoeng) 10
JAP4530 - Modern & Contemporary Japanese Politics and International Relations (10 studiepoeng) 10
JAP4610 - Readings in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4691 - Master's Thesis in Modern Japan (60 studiepoeng) 60
JAP4693 - Master's Thesis in Modern Japan (30 studiepoeng) 30
JOUR4330 - Freedom of Expression – Discourses, Principles and Practices (10 studiepoeng) 10
JOUR4427 - Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
JOUR4690 - Masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
JOUR4699 - Selvvalgt emne (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30