Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1–250 av 2108 emner
Emne Studiepoeng
ANT1001V - Antikkens kultur (10 studiepoeng) 10
ANT1101 - Introduksjon til klassisk filologi for kultur- og historiestudenter (10 studiepoeng) 10
ANT1501 - Antikkresepsjon (10 studiepoeng) 10
ANT2220 - Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr) (15 studiepoeng) 15
ANT3090 - Antikk kultur: bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
ARA1121 - Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA2130 - Fordypningsemne i arabisk (10 studiepoeng) 10
ARA4110 - Emner fra arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA4111 - ’Diglossi’ og språklig variasjon i moderne arabisk (10 studiepoeng) 10
ARA4114 - Arabic Linguistics (10 studiepoeng) 10
ARA4115 - Arabisk oversettelse (10 studiepoeng) 10
ARA4116 - Klassisk arabisk litteratur: grammatiske og kulturelle spørsmål (10 studiepoeng) 10
ARA4117 - Arabiske vitenskapelige tekster (10 studiepoeng) 10
ARA4118 - Arabic Manuscripts (10 studiepoeng) 10
ARA4302 - Readings in Arabic Literature, Religions and Politics (10 studiepoeng) 10
ARA4303 - Modern Arabic Fiction and Dramatic Arts (10 studiepoeng) 10
ARA4304 - Contemporary Arabic Literature: Texts and Contexts (10 studiepoeng) 10
ARA4505 - Arabic Cyberspace (10 studiepoeng) 10
ARA4506 - Key Concepts of Arabic Language and Culture – A Comparative Analysis (10 studiepoeng) 10
ARAM2110 - Bibelhebraisk/Arameisk (10 studiepoeng) 10
ARK2010 - Forhistorisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2020 - Klassisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2030 - Historisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2040 - Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2050 - Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (20 studiepoeng) 20
ARK2051 - Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2080 - Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK2410 - University of Oslo Summer School in Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK3011 - Fordypning i forhistorisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARK3021 - Fordypning i klassisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARK3031 - Fordypning i historisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARK4010 - Seminar for muntlig fremlegging (10 studiepoeng) 10
ARK4041 - Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4080 - Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK4100 - Arkeologisk feltkurs og databehandling (10 studiepoeng) 10
ARK4110 - Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK4150 - Cape Field School Programme - South Africa (30 studiepoeng) 30
ARK4160 - Lithic Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4200 - Prosjektbeskrivelsesseminar (20 studiepoeng) 20
ARK4410 - University of Oslo Summer School in Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARKIV1010 - Arkivteori (10 studiepoeng) 10
ARKIV2030 - Elektronisk arkiv (10 studiepoeng) 10
ARKIV2040 - Arkivdanning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2060 - Depotfunksjoner i praksis (10 studiepoeng) 10
BAL1500 - Balkan: Historie, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BAL1501 - Sørøst-Balkan: Historie, samfunn, kultur (10 studiepoeng) 10
BAL3010 - Balkan-linje, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
BAL4550 - Teori og metode for Balkan-studier (10 studiepoeng) 10
BKS1110 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
BKS1120 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Setninger og tekster (10 studiepoeng) 10
BKS1121 - Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstlesning og praktisk språk (10 studiepoeng) 10
BKS1301 - Bosnisk/kroatisk/serbisk litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BKS1501 - Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - innføring (10 studiepoeng) 10
BKS2110 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
BKS2111 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språk i bruk (10 studiepoeng) 10
BKS2120 - Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk og oversettelse II (10 studiepoeng) 10
BKS2124 - Språk og nasjonalisme (10 studiepoeng) 10
BKS2125 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
BKS2300 - Bosnisk/kroatisk/serbisk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2301 - Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstlesning og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2302 - Bosnisk/kroatisk/serbisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
BKS2501 - Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - utdypning (10 studiepoeng) 10
BKS4090 - Masteroppgave i Bosnisk/kroatisk/serbisk (60 studiepoeng) 60
BKS4110 - Bosnisk/kroatisk/serbisk diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
BKS4123 - Oversettelse til og fra Bosnisk/kroatisk/serbisk (10 studiepoeng) 10
BKS4500 - BKS kulturkunnskap, metodisk innføring (5 studiepoeng) 5
BKS4590 - Masteroppgave i Balkan-studier (60 studiepoeng) 60
BUL2120 - Bulgarsk syntaks og skriftlig språkbruk (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1000 - Fransk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1101 - Fransk grammatikk 2 med didaktikk (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1102 - Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fonologi og fransk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1103 - Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fagdidaktikk. Fransk som fremmedspråk (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1104 - Fransk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1110 - Fransk grammatikk og fonetikk 1 (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1301 - Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fransk litteratur (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1302 - Litteratur og historie med didaktikk (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1501 - Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fransk kulturkunnskap og historie (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1502 - Litteratur, geografi og kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
CSMN4010 - Rational Agency (10 studiepoeng) 10
CSMN4020 - Linguistic Agency (10 studiepoeng) 10
CSMN4021 - Pragmatics and Relevance Theory (10 studiepoeng) 10
CSMN4030 - Moral Agency (10 studiepoeng) 10
EAL4010 - East Asian Linguistics (10 studiepoeng) 10
EAL4090 - Master’s Thesis in East Asian Linguistics (60 studiepoeng) 60
EAL4110 - Readings in East Asian Linguistics (10 studiepoeng) 10
EAS1000 - EU-systemet og EU-landenes europapolitikk (10 studiepoeng) 10
EAS4500 - Europeiske og amerikanske studier. Metodisk innføring (5 studiepoeng) 5
EAS4501 - Globalization and Area Studies (10 studiepoeng) 10
EAS4550 - Europeiske og amerikanske områdestudier: Innføring i teori og metode (10 studiepoeng) 10
EAS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Europa - Amerika (30 studiepoeng) 30
EAST1504 - East Asia: Great traditions (10 studiepoeng) 10
EAST2504 - East Asia: Great Traditions (10 studiepoeng) 10
EAST4503 - The Making of East Asian Modernities (10 studiepoeng) 10
EAST4505 - East Asia: Security and International Relations (10 studiepoeng) 10
EAST4506 - East Asia’s Modern Canonical Texts: Readings in East Asian Modernities (10 studiepoeng) 10
EAST4507 - East Asia: Capital and Labour (10 studiepoeng) 10
EAST4590 - Master's Thesis in East Asian Studies (60 studiepoeng) 60
EAST4592 - Master's Thesis in East Asian Studies (30 ECTS) (30 studiepoeng) 30
ENG0101 - Innsikt og ferdighet i skriftlig engelsk (10 studiepoeng) 10
ENG1101 - Engelsk fonetikk og intonasjon, innføring (5 studiepoeng) 5
ENG1102 - Oversettelse og praktiske øvelser, innføring (5 studiepoeng) 5
ENG1510 - Storbritannia etter 1960 (10 studiepoeng) 10
ENG1511 - Nord-Irland (10 studiepoeng) 10
ENG2154 - Old English, Introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2155 - Aspects of Chaucerian Language and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2160 - Language and Settlement in Britain, ca. 200-1000 A.D (10 studiepoeng) 10
ENG2161 - England's Viking Inheritance (10 studiepoeng) 10
ENG2164 - The World of Beowulf (10 studiepoeng) 10
ENG2306 - Britain in the Mid-Twentieth Century (Literature and Civilization) (10 studiepoeng) 10
ENG2308 - Early American Literature and Civilization 1607-1860 (10 studiepoeng) 10
ENG2309 - American Literature and Civilization 1860-1917 (10 studiepoeng) 10
ENG2311 - America in the Fifties and Sixties (Literature and Civilization) (10 studiepoeng) 10
ENG2322 - Canadian Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2328 - Medieval English Literature, Introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2329 - Reception Studies (10 studiepoeng) 10
ENG2330 - British Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG2331 - Satire (10 studiepoeng) 10
ENG2334 - American Literature in the Fifties and Sixties (10 studiepoeng) 10
ENG2335 - British and American Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG2510 - Englishness (10 studiepoeng) 10
ENG2511 - Britisk presse (10 studiepoeng) 10
ENG2531 - Marriage, Love and Romance in American History and Movies (10 studiepoeng) 10
ENG2570 - American National Ideology: Individualism, Religion, Nationalism, (10 studiepoeng) 10
ENG2571 - Race and Racism in the United States (10 studiepoeng) 10
ENG2572 - American Women's History (10 studiepoeng) 10
ENG2573 - American Society and the Law (10 studiepoeng) 10
ENG2575 - Film and the Tragic Sense of (American) Life (10 studiepoeng) 10
ENG2576 - USA and the World: Contemporary American Foreign Policy (10 studiepoeng) 10
ENG3100 - Thesis course, English Language (10 studiepoeng) 10
ENG3300 - Thesis course, English Literature (10 studiepoeng) 10
ENG3501 - Thesis course, British Area studies (10 studiepoeng) 10
ENG4100 - English Language Research: Methods and Thesis Outline (10 studiepoeng) 10
ENG4101 - Scotland's Languages Today (10 studiepoeng) 10
ENG4104 - Chaucer and the Manuscript Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG4105 - English in Norway (10 studiepoeng) 10
ENG4107 - Corpora in Language Research: Theory and method (10 studiepoeng) 10
ENG4109 - Studies in Systemic Functional Grammar: Appraisal Theory (10 studiepoeng) 10
ENG4110 - Older English Philology and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4113 - On Metaphor (10 studiepoeng) 10
ENG4114 - Text and translation (10 studiepoeng) 10
ENG4132 - American and British English (10 studiepoeng) 10
ENG4153 - Corpus Linguistics (10 studiepoeng) 10
ENG4154 - Old English, Introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4155 - Aspects of Chaucerian Language and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4160 - Language and Settlement in Britain, ca. 200-1000 A.D (10 studiepoeng) 10
ENG4161 - England's Viking Inheritance (10 studiepoeng) 10
ENG4162 - Contrastive Analysis and Learner Language (10 studiepoeng) 10
ENG4164 - The World of Beowulf (10 studiepoeng) 10
ENG4190 - Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4302 - The Lost Generation and the 1920s (10 studiepoeng) 10
ENG4303 - Between Two Cultures: Indian Authors Who Write in English (10 studiepoeng) 10
ENG4304 - Contemporary American and Canadian Short Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4306 - The Essential Oscar Wilde (10 studiepoeng) 10
ENG4308 - Toni Morrison: Writing Race (10 studiepoeng) 10
ENG4309 - Men and Women in Henry James (10 studiepoeng) 10
ENG4310 - Literary Theory in English (5 studiepoeng) 5
ENG4311 - Eudora Welty, Ethics, and Narrative (10 studiepoeng) 10
ENG4312 - The Harlem Renaissance (10 studiepoeng) 10
ENG4314 - The Fiction and Poetry of Thomas Hardy (10 studiepoeng) 10
ENG4315 - The Fiction of Joseph Conrad (10 studiepoeng) 10
ENG4316 - Novel and Drama to Film (10 studiepoeng) 10
ENG4317 - Virginia Woolf: Fiction and Essays (10 studiepoeng) 10
ENG4318 - Postmodernism in American Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4319 - Critical Approaches to Nathaniel Hawthorne (10 studiepoeng) 10
ENG4320 - Travel Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4321 - Fantasy Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4322 - Aspects of Arcadia, Spenser to Stoppard (10 studiepoeng) 10
ENG4323 - Occupying the Literary Canon: Tony Harrison's Lyrical, Dramatic and Film Poetry (10 studiepoeng) 10
ENG4324 - Performing Tennessee Williams (10 studiepoeng) 10
ENG4325 - Theorizing American and Canadian Short Story Cycles/Composites (10 studiepoeng) 10
ENG4326 - Shakespeare's History Plays: Political Myth, Historiography and Dramatic Form (10 studiepoeng) 10
ENG4327 - Reading Dickens (10 studiepoeng) 10
ENG4328 - Literature and Censorship (10 studiepoeng) 10
ENG4329 - The Return of the Author (10 studiepoeng) 10
ENG4330 - The Fiction of James Baldwin (10 studiepoeng) 10
ENG4331 - Narrative, History, Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4348 - Early American Literature and Civilization 1607-1860 (10 studiepoeng) 10
ENG4349 - American Literature and Civilization 1860-1917 (10 studiepoeng) 10
ENG4351 - America in the Fifties and Sixties (Literature and Civilization) (10 studiepoeng) 10
ENG4362 - Canadian Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4368 - Medieval English Literature, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4369 - Reception Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4370 - British Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG4371 - Satire (10 studiepoeng) 10
ENG4372 - Parody (10 studiepoeng) 10
ENG4374 - American Literature in the Fifties and Sixties (10 studiepoeng) 10
ENG4375 - British and American Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG4391 - Writing a Thesis on a Literary Topic (5 studiepoeng) 5
ENG4392 - Selvvalgt tilleggspensum til masteroppgaven (10 studiepoeng) 10
ENG4393 - Thesis Writing for Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4410 - Genre Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4411 - American Drama Between the Wars (10 studiepoeng) 10
ENG4412 - Travel Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4413 - The Early English Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4415 - Horror Writing in English (10 studiepoeng) 10
ENG4421 - Reading the British Fin de Siècle (10 studiepoeng) 10
ENG4430 - Modern Texts (10 studiepoeng) 10
ENG4431 - Contemporary Poetry (10 studiepoeng) 10
ENG4432 - Postmodernism in American fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4433 - Between Two Cultures: Indian Authors Who Write in English (10 studiepoeng) 10
ENG4434 - 20th Century American Literature: Race, Gender, Performativity (10 studiepoeng) 10
ENG4435 - The Lost Generation and the 1920s (10 studiepoeng) 10
ENG4437 - Representations of India in British Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4450 - Author Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4451 - Virginia Woolf: Fiction and Essays (10 studiepoeng) 10
ENG4452 - Reading Dickens: Texts and afterlives (10 studiepoeng) 10
ENG4453 - Jane Austen: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4454 - Tom Stoppard’s Drama of Ideas (10 studiepoeng) 10
ENG4457 - Alexander Pope and the Literary Imagination (10 studiepoeng) 10
ENG4470 - Literary Theory (10 studiepoeng) 10
ENG4471 - The Return of the Author (10 studiepoeng) 10
ENG4473 - World Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4503 - British Censorship: Institutions, Cases and Issues of Identity, c. 1880-1930 (10 studiepoeng) 10
ENG4505 - Jane Austen and her Times
ENG4531 - Marriage, Love and Romance in American History and Movies (10 studiepoeng) 10
EST4000 - Estetiske teorier (20 studiepoeng) 20
EST4001 - Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4002 - Estetikk. Oppgaveseminar 2: Skriveseminar (10 studiepoeng) 10
EST4003 - Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4004 - Skriveseminar for estetikkprogrammet (10 studiepoeng) 10
EST4010 - Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST4394 - Tverrestetisk masteroppgave – nordisk litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
EST4397 - Tverrestetisk masteroppgave - tyskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EST4593 - Tverrestetisk masteroppgave i musikkvitenskap (60 studiepoeng) 60
EST4594 - Tverrestetisk masteroppgave - teatervitenskap (60 studiepoeng) 60
ETNO1010 - Byggeskikk og boligforhold (10 studiepoeng) 10
ETNO1020 - Kulturlandskap (10 studiepoeng) 10
ETNO1030 - Individ og kollektiv (10 studiepoeng) 10
ETNO1040 - Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk (10 studiepoeng) 10
ETNO2010 - Kulturminnevernets historie (10 studiepoeng) 10
ETNO2020 - Materiell kultur (10 studiepoeng) 10
ETNO2030 - Natur og kultur: Forholdet mellom mennesker og dyr (10 studiepoeng) 10
ETNO2040 - Mat: Kultur og historie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-ANT - Exfac antikkvariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EAS - Examen facultatum for europeiske og amerikanske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EURA - Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HIS - Examen facultatum, historievariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-IT - Examen facultatum for IT - språk, logikk, psykologi (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KULT - Exfac kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-REL - Examen facultatum for religionshistorie: Hva er fundamentalisme? (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-AAS - Exfac for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
FASS2361 - Afrikansk frankofon litteratur (10 studiepoeng) 10
FASS2362 - Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FASS2509 - Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (NEDLAGT) (10 studiepoeng) 10
FASS4362 - Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FASS4363 - Fordypning i afrikansk frankofon litteratur (10 studiepoeng) 10
FASS4506 - Kultur og samfunn i det frankofone Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
FASS4509 - Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
FASS4512 - Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara A (10 studiepoeng) 10
FASS4513 - Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara B (10 studiepoeng) 10