Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 478 emner
Emne Studiepoeng
AMS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten (30 studiepoeng) 30
ANT2700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT2800 - Antikkens mytologi (10 studiepoeng) 10
ANT4301 - Moderne litteraturteorier og antikke tekster (10 studiepoeng) 10
ANT4700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ARA1120 - Arabic language 2 (20 studiepoeng) 20
ARK2021 - Klassisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4020 - Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4210 - Heritage, Material Culture and Conflict (10 studiepoeng) 10
CSMN4010 - Rational Agency (10 studiepoeng) 10
CSMN4020 - Linguistic Agency (10 studiepoeng) 10
CSMN4021 - Pragmatics and Relevance Theory (10 studiepoeng) 10
CSMN4030 - Moral Agency (10 studiepoeng) 10
EAL4020 - Topics in the History of East Asian Languages (10 studiepoeng) 10
EAST4010 - Research Methodology in East Asian Studies (20 studiepoeng) 20
EAST4110 - Readings in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4504 - East Asia: Great Traditions (10 studiepoeng) 10
EAST4510 - Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History (20 studiepoeng) 20
EAST4520 - Topics in East Asian Societies and Politics (10 studiepoeng) 10
EAST4530 - Topics in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4610 - Voices from East Asia: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
ENG0111 - English for international students (10 studiepoeng) 10
ENG1100 - English Grammar (10 studiepoeng) 10
ENG1103 - English Phonetics and Intonation (10 studiepoeng) 10
ENG1111 - The English Language. Awareness and Writing Skills, an introduction (10 studiepoeng) 10
ENG1303 - British Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1304 - American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1505 - British Civilisation (10 studiepoeng) 10
ENG1506 - American Civilization (10 studiepoeng) 10
ENG2100 - Advanced English Grammar: Syntax and argumentation (10 studiepoeng) 10
ENG2151 - Systemic Functional Grammar, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2152 - Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG2153 - English Corpus Linguistics (10 studiepoeng) 10
ENG2156 - History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG2157 - Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG2158 - Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG2159 - Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2162 - Contrastive and Learner Language Analysis (10 studiepoeng) 10
ENG2163 - Global English (10 studiepoeng) 10
ENG2165 - Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG2166 - Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2167 - Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2301 - English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2302 - Early 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2303 - British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG2304 - The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG2305 - The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG2307 - Late 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2321 - Colonial and Postcolonial Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2323 - Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG2324 - Homotextuality: Gay and Lesbian Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2325 - The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG2326 - Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG2327 - Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG2333 - Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2340 - Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2505 - Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2515 - Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG2516 - Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG2517 - The British Constitution (10 studiepoeng) 10
ENG2532 - The Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG2533 - American Exceptionalism (10 studiepoeng) 10
ENG2534 - American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG4000 - Thesis Writing for English Literature, American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4102 - Phraseology in English (10 studiepoeng) 10
ENG4103 - Historical English Syntax (10 studiepoeng) 10
ENG4106 - Contrastive analysis: Syntax, lexis, discourse (10 studiepoeng) 10
ENG4108 - Tense and Aspect in English (10 studiepoeng) 10
ENG4110 - Older English Philology and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4111 - Corpora in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4112 - Methods in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4115 - Texture and Linguistic Structure (10 studiepoeng) 10
ENG4116 - Second Language Acquisition (10 studiepoeng) 10
ENG4117 - Analysing advanced learner English (10 studiepoeng) 10
ENG4118 - Relevance Theory: Language, Communication and Cognition (10 studiepoeng) 10
ENG4119 - Early Modern English (10 studiepoeng) 10
ENG4120 - English Medieval Manuscript Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4151 - Systemic Functional Grammar, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4152 - Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG4156 - History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG4157 - Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG4158 - Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG4159 - Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4163 - Global English (10 studiepoeng) 10
ENG4165 - Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG4166 - Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4167 - Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4191 - Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 - Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 - Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4301 - Literary Theory in English (10 studiepoeng) 10
ENG4340 - Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4341 - English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4343 - British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG4344 - The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG4345 - The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG4361 - Colonial and Postcolonial Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4363 - Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG4364 - Homotextuality: Gay and Lesbian Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4365 - The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG4366 - Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG4367 - Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG4373 - Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4390 - Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 - Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4414 - The Auto-Graphic Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4416 - Time and Money in the American Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4417 - Scientific Literature in Early Modern England (10 studiepoeng) 10
ENG4418 - The Gay Novel in English (10 studiepoeng) 10
ENG4422 - Racial Violence and American Identity (10 studiepoeng) 10
ENG4436 - English Literature and Human Rights (10 studiepoeng) 10
ENG4438 - Contemporary U.S. Illness Narratives and Biopolitics (10 studiepoeng) 10
ENG4455 - Reading Milton’s Paradise Lost (10 studiepoeng) 10
ENG4456 - Edith Wharton: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4458 - Reading Joyce's Ulysses (10 studiepoeng) 10
ENG4472 - The Literary History of Sexuality (10 studiepoeng) 10
ENG4474 - The Nature of the Beast in American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4500 - British and American Political Literature in the Eighteenth Century (10 studiepoeng) 10
ENG4515 - Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG4516 - Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG4517 - The British Constitution (10 studiepoeng) 10
ENG4525 - Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4532 - The Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG4533 - American Exceptionalism (10 studiepoeng) 10
ENG4534 - American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG4541 - Cities and American Life (10 studiepoeng) 10
ENG4542 - Research Seminar in American Social History (10 studiepoeng) 10
ENG4550 - Theory and Method in American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4590 - Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 - Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 - Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 - Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 - Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 - Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
EST4391 - Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EUS4010 - Borders, bodies and memories: Textual and cultural representation of contemporary migration in Europe (10 studiepoeng) 10
EUS4011 - Digital Humanities: How to Read a Million Books? (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E - Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FIL2010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2104 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2105 - Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2207 - Fordypning - Handlingsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2208 - Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2302 - Anvendt etikk (10 studiepoeng) 10
FIL2403 - Språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2506 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL2700 - Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4011 - Aktuelle emner i filosofi II (10 studiepoeng) 10
FIL4100 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4120 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4200 - Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4220 - Erkjennelsesteori/vitenskapsfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4300 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4320 - Etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4322 - Etikk i Antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4330 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4350 - Politisk filosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4351 - Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4353 - Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4355S - Care and Conflicts (5 studiepoeng) 5
FIL4390 - Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4392 - Miljøfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4400 - Språkfilosofi/logikk (10 studiepoeng) 10
FIL4405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4406 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4420 - Språkfilosofi/logikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4530 - Filosofiske tekster på gresk (10 studiepoeng) 10
FIL4532 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4552 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4560 - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 - Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
FIL4580 - Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4600 - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL4620 - Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4630 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL4632 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (30 studiepoeng) 30
FIL4700 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL4720 - Filosofisk estetikk (30 studiepoeng) 30
GRE2401 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2402 - Greske filosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE2403 - Attiske talere (10 studiepoeng) 10
GRE2404 - Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE2405 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 - Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4102 - Gresk paleografi og edisjonsfilologi (10 studiepoeng) 10
GRE4110 - Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE4301 - Greske biografier (10 studiepoeng) 10
GRE4302 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE4304 - Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE4307 - Antikke medisinske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4312 - Gresk keisertidsprosa (10 studiepoeng) 10
GRE4316 - Arkaisk gresk lyrikk (10 studiepoeng) 10
GRE4401 - Gresk komedie (10 studiepoeng) 10
GRE4404 - Gresk papyrologi (10 studiepoeng) 10
GRE4406 - Hellenistisk diktning (10 studiepoeng) 10
GRE4408 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
HFILN9080 - Multiling Summer School (5 studiepoeng) 5
HFILN9085 - Multiling Winter School (5 studiepoeng) 5
HIS2129 - Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS2133 - The Cult of Saints in Norway and Iceland c.950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS2140 - Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2141 - Vikings and Kings in the British Isles (c. 800-1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2143 - What caused the Viking Age? (10 studiepoeng) 10
HIS2160 - Innovation and technological change from antiquity to our times (10 studiepoeng) 10
HIS2171 - Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10 studiepoeng) 10
HIS2310 - History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s (10 studiepoeng) 10
HIS2317 - Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS2318 - Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912 (10 studiepoeng) 10
HIS2319 - Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS2320 - Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2335 - Into the Ice: Norwegian Polar History (10 studiepoeng) 10
HIS2354 - The History of Consumer Society and its Discontents: From 19th Century Consumers' Leagues to No Logo (10 studiepoeng) 10
HIS2362 - The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2376 - Foreign Aid and Foreign Policy (10 studiepoeng) 10
HIS2424 - America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
HIS4011 - Historiography and Historical Theory: Accounting for change and continuity (10 studiepoeng) 10
HIS4012 - Theory in Practice: Classics of History (10 studiepoeng) 10
HIS4031 - Project seminar, master thesis (10 studiepoeng) 10
HIS4129 - Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS4133 - The Cult of Saints in Norway and Iceland, c. 950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS4140 - Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4141 - Vikings and Kings in the British Isles (c. 800-1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4143 - What caused the Viking Age? (10 studiepoeng) 10
HIS4160 - Innovation and technological change fram antiquity to our times (10 studiepoeng) 10
HIS4171 - Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10 studiepoeng) 10
HIS4310 - History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s (10 studiepoeng) 10
HIS4317 - Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS4318 - Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912 (10 studiepoeng) 10
HIS4319 - Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS4320 - Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4335 - Into the Ice: Norwegian Polar History (10 studiepoeng) 10
HIS4354 - The History of Consumer Society and its Discontents: From 19th Century Consumers' Leagues to No Logo (10 studiepoeng) 10
HIS4362 - The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4421 - War, Peace and the Nobel Peace Prize (10 studiepoeng) 10
HIS4424 - America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
HIS4425 - Early medieval culture (10 studiepoeng) 10
IBS3101 - Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective (10 studiepoeng) 10
IBS3102 - Henrik Ibsen’s oeuvre in the perspective of its reception history (10 studiepoeng) 10
IBS3104 - Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
IBS3105 - Ibsen Between Cultures (10 studiepoeng) 10
IBS3204 - Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS3205 - New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4000 - Introduction to information resources, methods and theory in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10