Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 744 emner
Emne Studiepoeng
AMS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten (30 studiepoeng) 30
ANT1100 - Antikkens verden (10 studiepoeng) 10
ANT2221 - Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 - Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT4600 - Digital methods in classical philology (10 studiepoeng) 10
ANT4900 - Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
ARA1010 - Arabisk A (10 studiepoeng) 10
ARA1020 - Arabisk B (10 studiepoeng) 10
ARA1030 - Arabisk C (10 studiepoeng) 10
ARA2010 - Arabisk D (10 studiepoeng) 10
ARA2121 - Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA3010 - Arabisk E (10 studiepoeng) 10
ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
ARB1403 - Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARB1404 - Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
ARK1020 - Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 - Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2000 - Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2021 - Klassisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2031 - Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4040 - Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4050 - Arkeologi og formidling (10 studiepoeng) 10
ARK4180 - Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4250 - Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4300 - Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 - Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 - Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 - Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 - Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 - Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
BKS1001 - Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
BKS1002 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
BKS4091 - Masteroppgave i bosnisk/kroatisk/serbisk (60 studiepoeng) 60
BKS4503 - Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie (10 studiepoeng) 10
EKUL4000 - Europa som historisk kunnskapsfellesskap (20 studiepoeng) 20
EKUL4001 - Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4002 - Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4003 - Feltarbeid for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4900 - Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
ENG4491 - Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (10 studiepoeng) 10
EST1000 - Introduksjon til estetikk (10 studiepoeng) 10
EST2000 - Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EURO1000 - Europa og EU, innføring (10 studiepoeng) 10
EUS4015 - Læringsressurser i fremmedspråk (10 studiepoeng) 10
EUS4900 - Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk (30 studiepoeng) 30
EXFAC03-EAST - Exfac for Øst-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-FIL - Exfac, filosofivariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HARK - Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM - Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-IDE - Exfac idehistorie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KUN - Examen Facultatum, kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MESA - Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MVIT - Examen facultatum, introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-NORD - Examen facultatum nordiske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 - Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
FIL1001 - Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1002 - Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1003 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1005 - Innføring i filosofihistorie frem til 1800 (10 studiepoeng) 10
FIL1006 - Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL2000 - Filosofisk metode (10 studiepoeng) 10
FIL2104 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2202 - Kjønn og filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2309 - Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2311 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2700 - Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL2701 - Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL3090 - Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4012 - Lesning av filosofiske originalverk fra antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4090 - Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 - Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4100 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4322 - Etikk i Antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4324 - Etikk i Antikken med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4350 - Politisk filosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4351 - Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4353 - Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4390 - Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4392 - Miljøfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4406 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4530 - Filosofiske tekster på gresk (10 studiepoeng) 10
FIL4532 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4552 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4560 - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 - Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
FIL4580 - Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4700 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
GRE1001 - Innføring i gresk I (10 studiepoeng) 10
GRE1002 - Innføring i gresk II (10 studiepoeng) 10
GRE1105 - Gresk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
GRE1401 - Attisk prosa (5 studiepoeng) 5
GRE1402 - Platon (5 studiepoeng) 5
GRE1403 - Homer (5 studiepoeng) 5
GRE1405 - Gresk lyrikk (5 studiepoeng) 5
GRE2105 - Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2110 - Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE2401 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2402 - Greske filosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE2403 - Attiske talere (10 studiepoeng) 10
GRE2405 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 - Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4101 - Gresk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
GRE4102 - Gresk paleografi og edisjonsfilologi (10 studiepoeng) 10
GRE4110 - Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE4301 - Greske biografier (10 studiepoeng) 10
GRE4302 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE4307 - Antikke medisinske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4312 - Gresk keisertidsprosa (10 studiepoeng) 10
GRE4400 - Fordypningsseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4404 - Gresk papyrologi (10 studiepoeng) 10
GRE4407 - Greske moralfilosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4408 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
HEB1110 - Hebraisk 1 (20 studiepoeng) 20
HEB1120 - Hebraisk 2 (20 studiepoeng) 20
HIN1010 - Hindi A (10 studiepoeng) 10
HIN1020 - Hindi B (10 studiepoeng) 10
HIN1030 - Hindi C (10 studiepoeng) 10
HIN2010 - Hindi D (40 studiepoeng) 40
HIN3010 - Hindi E (10 studiepoeng) 10
HIS1100 - Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) 10
HIS1110 - Eldre norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1110L - Eldre norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1300EU - Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) (10 studiepoeng) 10
HIS1300EUMET - Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) med metode (10 studiepoeng) 10
HIS1300INTER - Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier (20 studiepoeng) 20
HIS1300L - Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1300MET - Nyere verdenshistorie med metode (20 studiepoeng) 20
HIS1310 - Nyere norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1310L - Nyere norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS2112 - Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS2114 - Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS2116 - Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS2131 - Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS2142 - Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS2150 - Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS2161 - Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS2162 - Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS2314 - Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS2345 - Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS2359 - Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden (10 studiepoeng) 10
HIS2361 - Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS2371 - Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS2411 - Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2419 - Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2001 (10 studiepoeng) 10
HIS2422 - Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS2426 - Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4010 - Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4030 - Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4040 - Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4050 - Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4060 - Kvantitativ tenkning i historiefaget (10 studiepoeng) 10
HIS4090 - Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L - Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4110 - Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4112 - Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS4114 - Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS4116 - Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS4120 - Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4131 - Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS4142 - Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS4150 - Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS4161 - Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS4162 - Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS4314 - Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS4345 - Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS4359 - Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden. (10 studiepoeng) 10
HIS4361 - Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS4371 - Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS4411 - Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4419 - Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4422 - Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS4426 - Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945 (10 studiepoeng) 10
IBER1501 - Den iberiske verden - en historisk innføring (10 studiepoeng) 10
IDE1104 - Vestens idéer fra antikken til 1600 (20 studiepoeng) 20
IDE1105 - Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid (20 studiepoeng) 20
IDE2001 - Hva er idéhistorisk teori og metode? (10 studiepoeng) 10
IDE2009 - Dykk i den idéhistoriske faghistorien: Bli kjent med noen av klassikerne (10 studiepoeng) 10
IDE2014 - Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 (10 studiepoeng) 10
IDE2016 - Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE2017 - Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
IDE2018 - Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2020 - Norsk idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2021 - Senantikken. Tro og vantro (10 studiepoeng) 10
IDE2022 - Alle tiders Augustin (10 studiepoeng) 10
IDE2023 - Fordypning i middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2024 - Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2025 - Fremmedfryktens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2026 - Historieskrivingens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2041 - Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE2045 - Krigens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2048 - Kritikk og utopi: Fordypning i opplysningstidens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2049 - Et verdensbilde i endring: fordypning i tidligmoderne tenkning (ca. 1500-1800) (10 studiepoeng) 10
IDE2050 - Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE2051 - Ondskapens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2055 - Fordyping i antikkens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2056 - Antisemittismens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2060 - Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2063 - Europa og verden - Reiseskildringer fra renessansen til romantikken (10 studiepoeng) 10
IDE2080 - En sørens tenker. En innføring i Søren Kierkegaards filosofi (10 studiepoeng) 10
IDE2082 - Kunsterfaringens idéhistorie i Europa (10 studiepoeng) 10
IDE2084 - Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil (10 studiepoeng) 10
IDE2091 - Fordypning i vår tids idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2100 - Kjønnskategorienes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE3090 - Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE4009 - Dypdykk i den idéhistoriske faghistorien: fordypning i noen viktige verker (10 studiepoeng) 10
IDE4010 - Nytt fra idéhistorisk forskning (10 studiepoeng) 10
IDE4014 - Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 (10 studiepoeng) 10
IDE4016 - Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE4017 - Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
IDE4018 - Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4022 - Alle tiders Augustin (10 studiepoeng) 10
IDE4023 - Idéhistorisk nærlesning: Middelalderen (10 studiepoeng) 10
IDE4024 - Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4040 - Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE4048 - Idéhistorisk nærlesning: Opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
IDE4051 - Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE4052 - Ondskapens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4053 - Barndommens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4055 - Fordypning i antikkens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE4056 - Antisemittismens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4060 - Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE4063 - Tidligmoderne reisevirksomhet: handel, dannelse eller vitenskap (10 studiepoeng) 10
IDE4070 - Machiavelli - politiker, historiker og filosof (10 studiepoeng) 10
IDE4078 - Veiledet lesning i idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4080 - Den moderne naturrettstradisjonen (10 studiepoeng) 10
IDE4084 - Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil (10 studiepoeng) 10
IDE4091 - Fordypning i vår tids idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4100 - Kjønnskategoriens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4890 - Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 - Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
IRSK1100 - Innføring i irsk (20 studiepoeng) 20
IRSK2100 - Innføring i gammelirsk (10 studiepoeng) 10
IRSK2140 - Tidlig moderne irsk (10 studiepoeng) 10
IRSK4160 - Fordypningsemne i keltisk (10 studiepoeng) 10
IRSK4170 - Keltisk seminar (10 studiepoeng) 10
IRSK4180 - Veiledet lesning i keltisk, særlig irsk, språk og filologi (10 studiepoeng) 10
IRSK4190 - Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi (60 studiepoeng) 60
ISL1100 - Islandsk 1, innføring i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ISL2100 - Islandsk 2, fordjuping i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ITA1000 - Innføring i italiensk (20 studiepoeng) 20
JAP1010 - Japansk A (10 studiepoeng) 10
JAP1020 - Japansk B (10 studiepoeng) 10
JAP1110 - Japansk 1 (20 studiepoeng) 20
JAP1120 - Japansk 2 (20 studiepoeng) 20