Emner innen humanistiske fag

Viser 251–500 av 1507 emner
Emne Studiepoeng
FIL4010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4011 - Aktuelle emner i filosofi II (10 studiepoeng) 10
FIL4012 - Lesning av filosofiske originalverk fra antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4080 - Oppgaveseminar i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4090 - Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 - Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4100 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4120 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4200 - Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4220 - Erkjennelsesteori/vitenskapsfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4300 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4320 - Etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4322 - Etikk i Antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4324 - Etikk i Antikken med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4330 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4350 - Politisk filosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4351 - Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4353 - Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4355S - Care and Conflicts (5 studiepoeng) 5
FIL4390 - Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4392 - Miljøfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4400 - Språkfilosofi/logikk (10 studiepoeng) 10
FIL4405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4406 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4420 - Språkfilosofi/logikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4530 - Filosofiske tekster på gresk (10 studiepoeng) 10
FIL4532 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4552 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4560 - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 - Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
FIL4580 - Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4600 - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL4620 - Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4630 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL4632 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (30 studiepoeng) 30
FIL4700 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL4720 - Filosofisk estetikk (30 studiepoeng) 30
FLER2110 - Introduction to Statistical Analysis for Language Students (10 studiepoeng) 10
FLER4110 - Introduction to Statistical Analysis for Language Students (10 studiepoeng) 10
FRA1000 - Fransk språkbruk (10 studiepoeng) 10
FRA1101 - Fransk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 10
FRA1103 - Fonologi og muntlig fransk (10 studiepoeng) 10
FRA1110 - Fransk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 10
FRA1301 - Fransk litteratur (prosa) (10 studiepoeng) 10
FRA1501 - Fransk historie fra Revolusjonen til i dag (10 studiepoeng) 10
FRA2001 - Fransk språkhistorie og eldre fransk litteratur (10 studiepoeng) 10
FRA2100 - Avansert fransk språkbruk (10 studiepoeng) 10
FRA2101 - Språk i kontrast: fransk-norsk (10 studiepoeng) 10
FRA2108 - Praktisk oversettelse norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA2114 - Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états (10 studiepoeng) 10
FRA2115 - Le français d'aujourd'hui (10 studiepoeng) 10
FRA2300 - Fransk litteratur, epokestudium (10 studiepoeng) 10
FRA2303 - Fransk litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
FRA2304 - Histoire et littérature francophone: Le Québec (10 studiepoeng) 10
FRA2305 - Idéologie et littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA2401 - Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium 1: Før romantikken (10 studiepoeng) 10
FRA2420 - Fransk litteratur, forfatterskapsstudium 2: fra romantikken til vår egen tid (10 studiepoeng) 10
FRA2470 - Fransk litteratur, genrestudium (10 studiepoeng) 10
FRA2501 - Den franske revolusjon (10 studiepoeng) 10
FRA2509 - La société française (10 studiepoeng) 10
FRA2514 - Le paysage politique en France (10 studiepoeng) 10
FRA2517 - Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
FRA4001 - Innføring i fransk filologi med vekt på språk (10 studiepoeng) 10
FRA4002 - Franske tenkere i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
FRA4100 - Fransk språk: Teori og lingvistikk (5 studiepoeng) 5
FRA4107 - Oversettelse norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4114 - Språk i kontrast: fransk-norsk (10 studiepoeng) 10
FRA4115 - Fransk språk leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4117 - Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états (10 studiepoeng) 10
FRA4118 - Fransk språkbruk: resymé (10 studiepoeng) 10
FRA4119 - Syntaktisk variasjon i fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4191 - Masteroppgave i fransk. Lektor- og adjunktprogrammet (60 studiepoeng) 60
FRA4193 - Masteroppgave i fransk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
FRA4194 - Masteroppgave i fransk språk (60 studiepoeng) 60
FRA4195 - Masteroppgave i fransk språk (30 studiepoeng) 30
FRA4200 - Innføring i fransk filologi med vekt på litteratur (10 studiepoeng) 10
FRA4300 - Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (5 studiepoeng) 5
FRA4308 - Litterært oversetterseminar 1 (fransk fordypning) (10 studiepoeng) 10
FRA4309 - Idéologie et littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA4310 - Fransk litteratur, epokestudium (20 studiepoeng) 20
FRA4313 - Fransk forfatterskap (10 studiepoeng) 10
FRA4315 - Histoire et littérature francophone: Le Québec (10 studiepoeng) 10
FRA4330 - Tekst og teori: forfatterskap (20 studiepoeng) 20
FRA4370 - Fransk litteratur, genrestudium (10 studiepoeng) 10
FRA4390 - Masteroppgave i franskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
FRA4391 - Masteroppgave i fransk litteratur (30 studiepoeng) 30
FRA4400 - Fransk forfatterskap leseemne (10 studiepoeng) 10
FRA4491 - Masteroppgave i oversettelse - fransk (30 studiepoeng) 30
FRA4500 - Forskningsmetode i fransk områdekunnskap (5 studiepoeng) 5
FRA4518 - Le paysage politique en France (10 studiepoeng) 10
FRA4519 - Den franske revolusjon (10 studiepoeng) 10
FRA4520 - Fransk kulturkunnskap leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4526 - Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
FRA4590 - Masteroppgåve i fransk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
FRA4592 - Masteroppgave i fransk områdekunnskap (30 studiepoeng) 30
GRE1001 - Innføring i gresk I (10 studiepoeng) 10
GRE1002 - Innføring i gresk II (10 studiepoeng) 10
GRE1105 - Gresk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
GRE1401 - Attisk prosa (5 studiepoeng) 5
GRE1402 - Platon (5 studiepoeng) 5
GRE1403 - Homer (5 studiepoeng) 5
GRE1405 - Gresk lyrikk (5 studiepoeng) 5
GRE2105 - Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2110 - Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE2400 - Tekstseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE2401 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2402 - Greske filosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE2403 - Attiske talere (10 studiepoeng) 10
GRE2404 - Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE2405 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 - Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4101 - Gresk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
GRE4102 - Gresk paleografi og edisjonsfilologi (10 studiepoeng) 10
GRE4110 - Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE4190 - Masteroppgave i gresk (30 studiepoeng) 30
GRE4301 - Greske biografier (10 studiepoeng) 10
GRE4302 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE4304 - Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE4307 - Antikke medisinske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4312 - Gresk keisertidsprosa (10 studiepoeng) 10
GRE4316 - Arkaisk gresk lyrikk (10 studiepoeng) 10
GRE4400 - Fordypningsseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4401 - Gresk komedie (10 studiepoeng) 10
GRE4402 - Gresk filosofi (10 studiepoeng) 10
GRE4404 - Gresk papyrologi (10 studiepoeng) 10
GRE4406 - Hellenistisk diktning (10 studiepoeng) 10
GRE4407 - Greske moralfilosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4408 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
HEB1110 - Hebraisk 1 (20 studiepoeng) 20
HEB1120 - Hebraisk 2 (20 studiepoeng) 20
HEB2110 - Hebraisk 3+4 (40 studiepoeng) 40
HFILN9080 - Multiling Summer School (5 studiepoeng) 5
HFILN9085 - Multiling Winter School (5 studiepoeng) 5
HIN1010 - Hindi A (10 studiepoeng) 10
HIN1020 - Hindi B (10 studiepoeng) 10
HIN1030 - Hindi C (10 studiepoeng) 10
HIN2010 - Hindi D (40 studiepoeng) 40
HIN2110 - Hindi språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
HIN3010 - Hindi E (10 studiepoeng) 10
HIS1100 - Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) 10
HIS1110 - Eldre norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1110L - Eldre norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1300EU - Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) (10 studiepoeng) 10
HIS1300EUMET - Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) med metode (10 studiepoeng) 10
HIS1300INTER - Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier (20 studiepoeng) 20
HIS1300L - Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1300MET - Nyere verdenshistorie med metode (20 studiepoeng) 20
HIS1310 - Nyere norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1310L - Nyere norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS2112 - Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS2114 - Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS2116 - Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS2129 - Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS2131 - Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS2133 - The Cult of Saints in Norway and Iceland c.950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS2140 - Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2142 - Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS2143 - What caused the Viking Age? (10 studiepoeng) 10
HIS2150 - Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS2160 - Innovation and technological change from antiquity to our times (10 studiepoeng) 10
HIS2161 - Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS2162 - Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS2171 - Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10 studiepoeng) 10
HIS2310 - History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s (10 studiepoeng) 10
HIS2314 - Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2317 - Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS2318 - Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912 (10 studiepoeng) 10
HIS2319 - Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS2320 - Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS2345 - Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS2354 - The History of Consumer Society and its Discontents: From 19th Century Consumers' Leagues to No Logo (10 studiepoeng) 10
HIS2359 - Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden (10 studiepoeng) 10
HIS2361 - Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS2362 - The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2371 - Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS2411 - Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2419 - Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2001 (10 studiepoeng) 10
HIS2422 - Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS2424 - America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
HIS2426 - Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS3090 - Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
HIS4010 - Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4011 - Historiography and Historical Theory: Accounting for change and continuity (10 studiepoeng) 10
HIS4012 - Theory in Practice: Classics of History (10 studiepoeng) 10
HIS4030 - Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4031 - Project seminar, master thesis (10 studiepoeng) 10
HIS4040 - Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4050 - Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4060 - Kvantitativ tenkning i historiefaget (10 studiepoeng) 10
HIS4090 - Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L - Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4110 - Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4112 - Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS4114 - Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS4116 - Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS4120 - Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4129 - Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS4131 - Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS4133 - The Cult of Saints in Norway and Iceland, c. 950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS4140 - Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4142 - Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS4143 - What caused the Viking Age? (10 studiepoeng) 10
HIS4150 - Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS4160 - Innovation and technological change fram antiquity to our times (10 studiepoeng) 10
HIS4161 - Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS4162 - Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS4171 - Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10 studiepoeng) 10
HIS4310 - History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s (10 studiepoeng) 10
HIS4314 - Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4317 - Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS4318 - Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912 (10 studiepoeng) 10
HIS4319 - Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS4320 - Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS4345 - Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS4354 - The History of Consumer Society and its Discontents: From 19th Century Consumers' Leagues to No Logo (10 studiepoeng) 10
HIS4359 - Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden. (10 studiepoeng) 10
HIS4361 - Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS4362 - The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4371 - Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS4411 - Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4419 - Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4421 - War, Peace and the Nobel Peace Prize (10 studiepoeng) 10
HIS4422 - Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS4424 - America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
HIS4425 - Early medieval culture (10 studiepoeng) 10
HIS4426 - Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945 (10 studiepoeng) 10
IBER1501 - Den iberiske verden - en historisk innføring (10 studiepoeng) 10
IBER4000 - Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk (10 studiepoeng) 10
IBS3101 - Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective (10 studiepoeng) 10
IBS3102 - Henrik Ibsen’s oeuvre in the perspective of its reception history (10 studiepoeng) 10
IBS3104 - Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
IBS3105 - Ibsen Between Cultures (10 studiepoeng) 10
IBS3204 - Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS3205 - New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4000 - Research Ethics, Information Resources and Advanced Academic Writing for Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4001 - How to write a thesis? (10 studiepoeng) 10
IBS4101 - Ibsen's works: History, Text, Performance (10 studiepoeng) 10
IBS4102 - Henrik Ibsen’s oeuvre in the perspective of its reception history (10 studiepoeng) 10
IBS4104 - Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
IBS4105 - Ibsen Between Cultures (10 studiepoeng) 10
IBS4204 - Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS4205 - New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4390 - Master's Thesis in Ibsen Studies (60 studiepoeng) 60
IDE1104 - Vestens idéer fra antikken til 1600 (20 studiepoeng) 20
IDE1105 - Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid (20 studiepoeng) 20
IDE2001 - Hva er idéhistorisk teori og metode? (10 studiepoeng) 10
IDE2009 - Dykk i den idéhistoriske faghistorien: Bli kjent med noen av klassikerne (10 studiepoeng) 10
IDE2014 - Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 (10 studiepoeng) 10