Emner innen humanistiske fag

Viser 501–750 av 1515 emner
Emne Studiepoeng
IDE2016 - Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE2017 - Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
IDE2018 - Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2020 - Norsk idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2021 - Senantikken. Tro og vantro (10 studiepoeng) 10
IDE2022 - Alle tiders Augustin (10 studiepoeng) 10
IDE2023 - Fordypning i middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2024 - Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2025 - Fremmedfryktens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2026 - Historieskrivingens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2041 - Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE2045 - Krigens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2048 - Kritikk og utopi: Fordypning i opplysningstidens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2049 - Et verdensbilde i endring: fordypning i tidligmoderne tenkning (ca. 1500-1800) (10 studiepoeng) 10
IDE2050 - Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE2051 - Ondskapens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2053 - Barndommens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2055 - Fordyping i antikkens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2056 - Antisemittismens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2060 - Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2063 - Europa og verden - Reiseskildringer fra renessansen til romantikken (10 studiepoeng) 10
IDE2080 - En sørens tenker. En innføring i Søren Kierkegaards filosofi (10 studiepoeng) 10
IDE2082 - Kunsterfaringens idéhistorie i Europa (10 studiepoeng) 10
IDE2084 - Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil (10 studiepoeng) 10
IDE2091 - Fordypning i vår tids idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2100 - Kjønnskategorienes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE3090 - Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE4009 - Dypdykk i den idéhistoriske faghistorien: fordypning i noen viktige verker (10 studiepoeng) 10
IDE4010 - Nytt fra idéhistorisk forskning (10 studiepoeng) 10
IDE4014 - Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 (10 studiepoeng) 10
IDE4016 - Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE4017 - Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
IDE4018 - Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4022 - Alle tiders Augustin (10 studiepoeng) 10
IDE4023 - Idéhistorisk nærlesning: Middelalderen (10 studiepoeng) 10
IDE4024 - Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4040 - Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE4048 - Idéhistorisk nærlesning: Opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
IDE4051 - Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE4052 - Ondskapens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4053 - Barndommens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4055 - Fordypning i antikkens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE4056 - Antisemittismens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4060 - Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE4063 - Tidligmoderne reisevirksomhet: handel, dannelse eller vitenskap (10 studiepoeng) 10
IDE4070 - Machiavelli - politiker, historiker og filosof (10 studiepoeng) 10
IDE4078 - Veiledet lesning i idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4080 - Den moderne naturrettstradisjonen (10 studiepoeng) 10
IDE4084 - Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil (10 studiepoeng) 10
IDE4091 - Fordypning i vår tids idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4100 - Kjønnskategoriens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4890 - Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 - Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
ILNMULTI4120 - Linguistics Specialization A (10 studiepoeng) 10
ILNMULTI4130 - Linguistics Specialization B (10 studiepoeng) 10
IRSK1100 - Innføring i irsk (20 studiepoeng) 20
IRSK1501 - Keltisk sivilisasjon - fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f.Kr. - 1000 e.Kr.) (10 studiepoeng) 10
IRSK2100 - Innføring i gammelirsk (10 studiepoeng) 10
IRSK2140 - Tidlig moderne irsk (10 studiepoeng) 10
IRSK2303 - Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
IRSK4160 - Fordypningsemne i keltisk (10 studiepoeng) 10
IRSK4170 - Keltisk seminar (10 studiepoeng) 10
IRSK4180 - Veiledet lesning i keltisk, særlig irsk, språk og filologi (10 studiepoeng) 10
IRSK4190 - Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi (60 studiepoeng) 60
IRSK4303 - Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
ISL1100 - Islandsk 1, innføring i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ISL2100 - Islandsk 2, fordjuping i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ISL4100 - Islandsk 2, fordjuping i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ITA1000 - Innføring i italiensk (20 studiepoeng) 20
ITA1100 - Praktisk italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA1101 - Italiensk språk (10 studiepoeng) 10
ITA1102 - Italienske tekster (10 studiepoeng) 10
ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma (20 studiepoeng) 20
ITA1301 - Italiensk litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
ITA1501 - Italiensk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
ITA2103 - Italiensk språk: Skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
ITA2108 - Italiensk språk, vokabular og dialekt (10 studiepoeng) 10
ITA2109 - Oversettelse italiensk-norsk eller norsk-italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA2110 - Italiensk morfosyntaks (10 studiepoeng) 10
ITA2301 - Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA2308 - Italiensk kvinnelitteratur frå det 20. og 21. århundret (10 studiepoeng) 10
ITA2317R - La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma (10 studiepoeng) 10
ITA2318 - Eldre italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA2501 - Italiensk historie i det 19. og 20. århundre, innføring (10 studiepoeng) 10
ITA4090 - Masteroppgave i italiensk (60 studiepoeng) 60
ITA4101 - Italiensk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
ITA4102 - Moderne italiensk språk 1 (10 studiepoeng) 10
ITA4103 - Moderne italiensk språk: tekstanalyse (10 studiepoeng) 10
ITA4104 - Moderne italiensk språk 3 (10 studiepoeng) 10
ITA4105 - Italiensk språk: skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
ITA4108 - Italiensk språk, vokabular og dialekter (10 studiepoeng) 10
ITA4301 - Moderne italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
ITA4308 - Italiensk kvinnelitteratur i det 20. og 21. århundret (10 studiepoeng) 10
ITA4310 - Italiensk litteratur, leseemne (10 studiepoeng) 10
ITA4311 - Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4317R - La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma (10 studiepoeng) 10
ITA4318 - Eldre italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4328 - Eldre italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
ITA4501 - Italia i Vestens kultur (10 studiepoeng) 10
ITA4511 - Italiensk historie i det 19. og 20. århundre (10 studiepoeng) 10
JAP1010 - Japansk A (10 studiepoeng) 10
JAP1020 - Japansk B (10 studiepoeng) 10
JAP1110 - Japansk 1 (20 studiepoeng) 20
JAP1120 - Japansk 2 (20 studiepoeng) 20
JAP1501 - Dagens Japan (10 studiepoeng) 10
JAP2010 - Japansk C (10 studiepoeng) 10
JAP2020 - Japansk D (10 studiepoeng) 10
JAP2110 - Japansk 3+4 (40 studiepoeng) 40
JAP2300 - Temaer i moderne japansk litteratur (10 studiepoeng) 10
JAP2501 - Contemporary Japanese Culture (10 studiepoeng) 10
JAP2502 - Religion i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP2503 - Japans historie (10 studiepoeng) 10
JAP3000 - Bacheloroppgave i Japan-studier (10 studiepoeng) 10
JAP3010 - Japansk E (10 studiepoeng) 10
JAP3110 - Japansk 5 (30 studiepoeng) 30
JAP3120 - Japansk 6 (30 studiepoeng) 30
JAP4010 - Theory and Method in the Study of Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4110 - Classical Japanese (10 studiepoeng) 10
JAP4320 - Modern Japan Through Novels (10 studiepoeng) 10
JAP4510 - Topics in Modern Japan Studies (10 studiepoeng) 10
JAP4515 - Contemporary Japanese Culture and Society (10 studiepoeng) 10
JAP4520 - Traditional Culture in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4530 - Modern & Contemporary Japanese Politics and International Relations (10 studiepoeng) 10
JAP4610 - Readings in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4691 - Master's Thesis in Modern Japan (60 studiepoeng) 60
JAP4693 - Master's Thesis in Modern Japan (30 studiepoeng) 30
JOUR4000 - Masteroppgaveseminar for journalistikk (10 studiepoeng) 10
JOUR4200 - Journalistikkforskning: Teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
JOUR4330 - Freedom of Expression – Discourses, Principles and Practices (10 studiepoeng) 10
JOUR4427 - Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
JOUR4428 - Politisk journalistikk (10 studiepoeng) 10
JOUR4690 - Masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
JOUR4699 - Selvvalgt emne (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30
JOUR4990 - Praktisk masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
KIN1010 - Kinesisk A (10 studiepoeng) 10
KIN1020 - Kinesisk B (10 studiepoeng) 10
KIN1500 - Kinas samfunn og politikk: introduksjon (10 studiepoeng) 10
KIN1503 - Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie (10 studiepoeng) 10
KIN2010 - Kinesisk C (40 studiepoeng) 40
KIN2300 - Tanker og følelser i kinesisk litteratur gjennom tre tusen år (10 studiepoeng) 10
KIN2500 - Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN2510 - En introduksjon til business-kinesisk (10 studiepoeng) 10
KIN3010 - Kinesisk D (10 studiepoeng) 10
KIN3020 - Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk (10 studiepoeng) 10
KIN3110 - Kinesisk F (30 studiepoeng) 30
KIN3120 - Kinesisk G (30 studiepoeng) 30
KIN4111 - Classical Chinese (10 studiepoeng) 10
KIN4340 - Topics in Chinese Culture and History (10 studiepoeng) 10
KIN4510 - How to study Chinese society and politics at an advanced level (20 studiepoeng) 20
KIN4520 - Topics in Chinese Society and Politics 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4530 - Topics in Chinese Ideas and Ideologies (10 studiepoeng) 10
KIN4540 - Topics in Chinese Society and Politics 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4591 - Master's Thesis in Chinese Society and Politics (60 studiepoeng) 60
KIN4593 - Master's Thesis in Chinese Society and Politics (30 studiepoeng) 30
KONS1000 - Introduction to conservation and collection care (10 studiepoeng) 10
KONS1001 - Science for Conservators and Archaeologists I (10 studiepoeng) 10
KONS1005 - Science for Conservators and Archaeologists II (10 studiepoeng) 10
KONS2010 - History and Theory of Conservation (10 studiepoeng) 10
KONS2040 - Introduksjon til kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS2060 - Forvaltning av kulturarven (10 studiepoeng) 10
KONS2061 - Understanding the indoor climate in museums, galleries and archives (10 studiepoeng) 10
KONS2070 - University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries (10 studiepoeng) 10
KONS3020 - Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv (10 studiepoeng) 10
KONS3021 - Kontroll av miljø og klima (10 studiepoeng) 10
KONS3040 - Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3060 - Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3061 - Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KONS4010 - Konserveringsdokumentasjon og replikasjon (gjenstand) (10 studiepoeng) 10
KONS4011 - Konserveringsdokumentasjon og praksis i historiske maleteknikker (10 studiepoeng) 10
KONS4036 - Konservering av organisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4037 - Konservering av organisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4038 - Konservering av uorganisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4039 - Konservering av uorganisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4040 - Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4042 - Konsolidering og stabilisering (20 studiepoeng) 20
KONS4044 - Rensing (10 studiepoeng) 10
KONS4046 - Visuell reintegrering (10 studiepoeng) 10
KONS4050 - Anvendt materialvitenskap (10 studiepoeng) 10
KONS4060 - Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4061 - Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KONS4070 - University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries (10 studiepoeng) 10
KONS4080 - Praksissemester (30 studiepoeng) 30
KONS4081 - Praksissemester (20 studiepoeng) 20
KONS4091 - Masteroppgave i konservering (40 studiepoeng) 40
KONS4500 - Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4510 - Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4511 - Konserveringshistorie, prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4530 - Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering II (10 studiepoeng) 10
KONS4550 - Forundersøkelse, prosjektbasert konservering (20 studiepoeng) 20
KONS4590 - Masteroppgave i prosjektbasert konservering (60 studiepoeng) 60
KOR1502 - Korea: Philosophy and Religion (10 studiepoeng) 10
KOR1504 - Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KOR2510 - North Korea: Ideology, Society and Politics (10 studiepoeng) 10
KOR4520 - South Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KOS4020 - Conference participation and presentation (10 studiepoeng) 10
KOS4030 - Work as a research assistant (10 studiepoeng) 10
KULH1001 - Europas kulturhistorie. En innføring (10 studiepoeng) 10
KULH1030 - Identiteter i endring - kulturhistoriske perspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH1050 - Witchcraft and Magic in Europe (10 studiepoeng) 10
KULH1090 - Ritualer (10 studiepoeng) 10
KULH1111 - Tupac, hiphop og kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KULH1112 - I tidsklemma -Tidens kulturhistorie i tekster, ting og teknologier (10 studiepoeng) 10
KULH1492 - Europa og "de andre": Kultur og religionsforskjeller (10 studiepoeng) 10
KULH2001 - Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH2002 - The Cultural History of the Museums (20 studiepoeng) 20
KULH2010 - Kulturminnevernets historie (10 studiepoeng) 10
KULH2071 - Fortelling, tradisjon og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2081 - Materiell kultur i en globalisert verden (10 studiepoeng) 10
KULH2090 - Arrangere fortiden:kulturhistorisk kunnskapsformidling (10 studiepoeng) 10
KULH3001 - Kulturhistorisk analyse (10 studiepoeng) 10
KULH4001 - Kulturhistoriens teori (10 studiepoeng) 10
KULH4002 - Kulturhistoriens tolkningspraksiser (10 studiepoeng) 10
KULH4012 - Hvite frakker og sorte bøker - medisinens kulturhistorie 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
KULH4015 - Nye temaer i kulturhistorien 5 (10 studiepoeng) 10
KULH4016 - New Themes in Cultural History 6 (10 studiepoeng) 10
KULH4130 - Kollektiv erindring - historie, minne og myte (10 studiepoeng) 10
KULH4140 - Individ- religion - nasjon (10 studiepoeng) 10
KULH4171 - Cognitive Cultural Studies: New approaches to Religion and Narration (10 studiepoeng) 10
KULH4181 - Kulturhistoriske kontaktsoner (10 studiepoeng) 10
KULH4300 - Kulturhistorisk nærlesning (10 studiepoeng) 10
KULH4301 - Kulturhistorisk nærlesning II: Kunsten å styre. De politiske håndbøkenes kunnskapshistorie. (10 studiepoeng) 10
KULH4890 - Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
KULH4990 - Masteroppgave i kulturhistorie (60 studiepoeng) 60
KUN1000 - Introduksjon til kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN1001 - Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN1002 - Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid (20 studiepoeng) 20
KUN1003 - Introduksjon til visuelle studier (10 studiepoeng) 10
KUN2000 - Estetikkens historie (10 studiepoeng) 10
KUN2001 - Kunsthistorisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
KUN2005E - Edvard Munch (10 studiepoeng) 10
KUN2009 - Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2011 - Middelalderens monumentalutsmykning i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2012 - Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520 (10 studiepoeng) 10
KUN2015 - Temaer i klassisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2016 - Tid og visualitet i den tidligmoderne periode (10 studiepoeng) 10
KUN2031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste (10 studiepoeng) 10
KUN2040 - Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2061 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
KUN2062 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945 (10 studiepoeng) 10
KUN2063 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid (10 studiepoeng) 10
KUN2070 - Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN2085 - Kunsthistorisk ekskursjonsemne (10 studiepoeng) 10
KUN2130 - Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2132 - Norsk arkitektur og design 1950-70 (10 studiepoeng) 10
KUN2135 - Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media (10 studiepoeng) 10
KUN2140 - Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2200 - Designhistorie (10 studiepoeng) 10
KUN2201 - Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN2202 - Nordisk design etter 1900 (10 studiepoeng) 10