Emner innen humanistiske fag

Viser 751–1000 av 1564 emner
Emne Studiepoeng
KULH2002 - The Cultural History of the Museums (20 studiepoeng) 20
KULH2010 - Kulturminnevernets historie (10 studiepoeng) 10
KULH2071 - Fortelling, tradisjon og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2081 - Materiell kultur i en globalisert verden (10 studiepoeng) 10
KULH2090 - Arrangere fortiden:kulturhistorisk kunnskapsformidling (10 studiepoeng) 10
KULH3001 - Kulturhistorisk analyse (10 studiepoeng) 10
KULH4001 - Kulturhistoriens teori (10 studiepoeng) 10
KULH4002 - Kulturhistoriens tolkningspraksiser (10 studiepoeng) 10
KULH4012 - Hvite frakker og sorte bøker - medisinens kulturhistorie 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
KULH4015 - Nye temaer i kulturhistorien 5 (10 studiepoeng) 10
KULH4016 - New Themes in Cultural History 6 (10 studiepoeng) 10
KULH4130 - Kollektiv erindring - historie, minne og myte (10 studiepoeng) 10
KULH4140 - Individ- religion - nasjon (10 studiepoeng) 10
KULH4171 - Cognitive Cultural Studies: New approaches to Religion and Narration (10 studiepoeng) 10
KULH4181 - Kulturhistoriske kontaktsoner (10 studiepoeng) 10
KULH4300 - Kulturhistorisk nærlesning (10 studiepoeng) 10
KULH4301 - Kulturhistorisk nærlesning II: Kunsten å styre. De politiske håndbøkenes kunnskapshistorie. (10 studiepoeng) 10
KULH4890 - Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
KULH4990 - Masteroppgave i kulturhistorie (60 studiepoeng) 60
KUN1000 - Introduksjon til kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN1001 - Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN1002 - Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid (20 studiepoeng) 20
KUN2000 - Estetikkens historie (10 studiepoeng) 10
KUN2001 - Kunsthistorisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
KUN2005E - Edvard Munch (10 studiepoeng) 10
KUN2009 - Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2011 - Middelalderens monumentalutsmykning i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2012 - Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520 (10 studiepoeng) 10
KUN2015 - Temaer i klassisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2016 - Tid og visualitet i den tidligmoderne periode (10 studiepoeng) 10
KUN2031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste (10 studiepoeng) 10
KUN2040 - Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2061 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
KUN2062 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945 (10 studiepoeng) 10
KUN2063 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid (10 studiepoeng) 10
KUN2070 - Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN2075 - Collisions/Collusions: Modernity and Public Art 1880-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN2085 - Kunsthistorisk ekskursjonsemne (10 studiepoeng) 10
KUN2130 - Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2132 - Norsk arkitektur og design 1950-70 (10 studiepoeng) 10
KUN2135 - Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media (10 studiepoeng) 10
KUN2140 - Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2200 - Designhistorie (10 studiepoeng) 10
KUN2201 - Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN2202 - Nordisk design etter 1900 (10 studiepoeng) 10
KUN2210 - Kunstformidling (10 studiepoeng) 10
KUN2220 - Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN2230 - Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN2235 - Archaeology of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN2240 - Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN2250 - Kunstsamlinger og museer (10 studiepoeng) 10
KUN2305E - Inside the medieval church: the church room and its decoration in medieval Scandinavia (10 studiepoeng) 10
KUN2306E - Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN2310 - Gotikken som forestilling og realitet: perspektiver på byggverk og billedkunst 1140–1400 (10 studiepoeng) 10
KUN2360 - Christian Krohg: Kunst, tekst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2400 - Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN2450 - Modernitet, visualitet og seksualitet i 1800-tallets billedkunst (10 studiepoeng) 10
KUN2500 - Aktuelle temaer i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN2512 - Kunst på papir (10 studiepoeng) 10
KUN2550 - Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN2560 - Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN2570 - On Habit, Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN3090 - Bacheloroppgave i kunsthistorie (20 studiepoeng) 20
KUN4000 - Estetikkens historie (10 studiepoeng) 10
KUN4009 - Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4010 - Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving (10 studiepoeng) 10
KUN4011 - Middelalderens monumentalutsmykning i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4012 - Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520 (10 studiepoeng) 10
KUN4015 - Temaer i klassisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4016 - Tid og visualitet i den tidligmoderne periode (10 studiepoeng) 10
KUN4020 - Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4030 - Faghistorie og metode (10 studiepoeng) 10
KUN4031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste (10 studiepoeng) 10
KUN4040 - Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN4061 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
KUN4062 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945 (10 studiepoeng) 10
KUN4063 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid (10 studiepoeng) 10
KUN4070 - Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN4075 - Collsions/Collusions: Modernity and Public Art 1880-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN4085 - Kunsthistorisk ekskursjonsemne (10 studiepoeng) 10
KUN4086 - Modernisme: Kunsthistorisk ekskursjonsemne (10 studiepoeng) 10
KUN4090 - Masteroppgave i kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
KUN4130 - Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN4132 - Norsk arkitektur og design 1950-70 (10 studiepoeng) 10
KUN4135 - Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media (10 studiepoeng) 10
KUN4140 - Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN4200 - Designhistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4201 - Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN4202 - Nordisk design etter 1900 (10 studiepoeng) 10
KUN4210 - Kunstformidling (10 studiepoeng) 10
KUN4220 - Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN4230 - Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN4235 - Archaelogy of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN4240 - Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN4250 - Kunstsamlinger og museer (10 studiepoeng) 10
KUN4260 - Materialitet/visualitet: kunstteoretiske tilnærminger (10 studiepoeng) 10
KUN4305E - Inside the medieval church: the church room and its decoration in medieval Scandinavia (10 studiepoeng) 10
KUN4306E - Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN4320 - Kirker og kirkeinventar i Norden ca. 1100-1650. Bruk og fortolkning i nåtid og fortid. (20 studiepoeng) 20
KUN4330 - Teori og metode i studiet av middelalderens kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4335 - Estetiske teorier (10 studiepoeng) 10
KUN4360 - Christian Krohg: Kunst, tekst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN4400 - Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN4450 - Modernitet, visualitet og seksualitet i 1800-tallets billedkunst (10 studiepoeng) 10
KUN4500 - Aktuelle temaer i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4550 - Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN4560 - Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN4570 - On Habit, Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
LAT1001 - Innføring i latin I (10 studiepoeng) 10
LAT1002 - Innføring i latin II (10 studiepoeng) 10
LAT1105 - Latinsk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
LAT1401 - Caesar (5 studiepoeng) 5
LAT1402 - Cicero 1 (5 studiepoeng) 5
LAT1403 - Latinske lyriske tekster (5 studiepoeng) 5
LAT1404 - Latinske episke tekster (5 studiepoeng) 5
LAT2105 - Latinsk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
LAT2400 - Tekstseminar i latin (10 studiepoeng) 10
LAT2401 - Augusteisk poesi (10 studiepoeng) 10
LAT2402 - Cicero 2 (10 studiepoeng) 10
LAT2403 - Romerske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
LAT2404 - Senantikke og middelalderlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
LAT2407 - Seneca (10 studiepoeng) 10
LAT2408 - Romersk fiksjonsprosa (10 studiepoeng) 10
LAT3190 - Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10
LAT4101 - Latinsk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
LAT4102 - Latinsk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LAT4108 - Vulgærlatin (10 studiepoeng) 10
LAT4109 - Nylatin – latin i Europa 1300-1800 (10 studiepoeng) 10
LAT4110 - Latinsk tekstkritikk i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
LAT4190 - Masteroppgave i latin (30 studiepoeng) 30
LAT4301 - Augustin (10 studiepoeng) 10
LAT4302 - Plautus (10 studiepoeng) 10
LAT4303 - Senantikk og middelalderlatinsk prosa og poesi (10 studiepoeng) 10
LAT4304 - Caesar (10 studiepoeng) 10
LAT4305 - Romersk Prosa (10 studiepoeng) 10
LAT4306 - Cicero (10 studiepoeng) 10
LAT4308 - Livius (10 studiepoeng) 10
LAT4309 - Ovid (10 studiepoeng) 10
LAT4310 - Latinsk komedie (10 studiepoeng) 10
LAT4311 - Latinsk verssatire (10 studiepoeng) 10
LAT4312 - Augusteisk litteratur (10 studiepoeng) 10
LAT4401 - Horats (10 studiepoeng) 10
LAT4402 - Romersk historie (10 studiepoeng) 10
LAT4403 - Vergil (10 studiepoeng) 10
LAT4404 - Latinsk læredikt (10 studiepoeng) 10
LAT4405 - Fordypningsseminar i latin (10 studiepoeng) 10
LAT4406 - Fordypningsseminar i latin (10 studiepoeng) 10
LAT4407 - Seneca (10 studiepoeng) 10
LATAM2503 - Kulturmøter i Latin-Amerika - litteratur og historie (10 studiepoeng) 10
LATAM2504 - Latinamerikanske demokratier (10 studiepoeng) 10
LATAM2506 - Latinamerikanske økonomier (10 studiepoeng) 10
LATAM2509 - Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (10 studiepoeng) 10
LATAM2510 - Lever caudilloene fortsatt i Latin-Amerika? (10 studiepoeng) 10
LATAM3501 - Oppgaveemne – Latinamerikansk områdekunnskap (10 studiepoeng) 10
LATAM4503 - Kulturmøter i Latin-Amerika – litteratur og historie (10 studiepoeng) 10
LATAM4505 - Latinamerikansk utenrikspolitikk siden 1980 (10 studiepoeng) 10
LATAM4507 - Leseemne i latinamerikanske områdestudier (10 studiepoeng) 10
LATAM4511 - Konstitusjoner og konstitusjonalisme i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4512 - Nyliberalisme i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4520 - Norge i Latin-Amerika: forbindelser og forestillinger (10 studiepoeng) 10
LATAM4590 - Masteroppgave i latinamerikanske områdestudier (60 studiepoeng) 60
LEKS1100 - Leksikografi 1 (10 studiepoeng) 10
LEKS2100 - Leksikografi 2 (10 studiepoeng) 10
LEKS4100 - Leksikografi 3 (10 studiepoeng) 10
LING1100 - Semantikk og pragmatikk 1 (10 studiepoeng) 10
LING1107 - Språktilegnelse (10 studiepoeng) 10
LING1109 - Fleirspråklegheit (10 studiepoeng) 10
LING1111 - Fonetikk og fonologi 1 (10 studiepoeng) 10
LING1112 - Morfologi og syntaks 1 (10 studiepoeng) 10
LING1113 - Psykolingvistikk og sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING2100 - Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2104 - Morfologi og syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING2113 - Språktypologi (10 studiepoeng) 10
LING2121 - Fonetikk og fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING3090 - Bacheloroppgave i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4101 - Språkvitenskapens vitenskapsteori (10 studiepoeng) 10
LING4111 - Fonetikk og fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING4118 - Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING4120 - Lingvistisk fordypningsemne A (10 studiepoeng) 10
LING4130 - Lingvistisk fordypningsemne B (10 studiepoeng) 10
LING4140 - Språkvitenskapelig metode (10 studiepoeng) 10
LING4150 - Språk og evolusjon (10 studiepoeng) 10
LING4160 - Linguistics Specialization C (10 studiepoeng) 10
LING4170 - Lingvistisk fordypningsemne D (10 studiepoeng) 10
LING4171 - Linguistics specialization E (10 studiepoeng) 10
LING4172 - Linguistics specialization F (10 studiepoeng) 10
LING4181 - Rettleia lesing i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4190 - Masteroppgave i lingvistikk (60 studiepoeng) 60
LIT1301 - Vestens litteratur fra antikken til 1700 (20 studiepoeng) 20
LIT1302 - Vestens litteratur fra 1700 til 1900 (10 studiepoeng) 10
LIT1303 - Vestens litteratur fra 1900 til i dag (10 studiepoeng) 10
LIT2000 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT2300 - Litteraturteoretisk emne (10 studiepoeng) 10
LIT2320 - Litterært fordypningsemne: epokestudium (10 studiepoeng) 10
LIT2340 - Litterært fordypningsemne: sjangerstudium (10 studiepoeng) 10
LIT3000 - Fordypningsemne med bacheloroppgave (20 studiepoeng) 20
LIT3461 - Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT3462 - Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
LIT4000 - Litteraturvitenskapelig forskningspraksis (5 studiepoeng) 5
LIT4001 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT4300A - Litteraturteoretisk studium I (10 studiepoeng) 10
LIT4300B - Litteraturteoretisk studium I (20 studiepoeng) 20
LIT4301 - Faghistorisk innføring – allmenn litteraturvitenskap (5 studiepoeng) 5
LIT4310A - Litteraturteoretisk studium II (10 studiepoeng) 10
LIT4310B - Litteraturteoretisk studium II (20 studiepoeng) 20
LIT4340A - Litterært tekststudium I (10 studiepoeng) 10
LIT4340B - Litterært tekststudium I (20 studiepoeng) 20
LIT4360A - Litterært tekststudium II (10 studiepoeng) 10
LIT4360B - Litterært tekststudium II (20 studiepoeng) 20
LIT4380 - Verdenslitteratur (10 studiepoeng) 10
LIT4381 - Verdenslitteratur (20 studiepoeng) 20
LIT4390 - Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
LIT4391 - Oppgaveseminar 1 (5 studiepoeng) 5
LIT4392 - Oppgaveseminar 2 (5 studiepoeng) 5
LIT4403 - Bokhistorie og tekstkritikk (10 studiepoeng) 10
LIT4461 - Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT4462 - Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
LIT4490 - Masteroppgave i litteraturformidling (30 studiepoeng) 30
MAS1510 - Innføring i norrøn og keltisk kultur (10 studiepoeng) 10
MAS1511 - Norrøn og keltisk mytologi (10 studiepoeng) 10
MAS4010 - Thesis Seminar (10 studiepoeng) 10
MAS4090 - Master's Thesis in Nordic Viking and Medieval Culture (60 studiepoeng) 60
MAS4091 - Master's Thesis in Viking and Medieval Norse Studies (30 studiepoeng) 30
MCT4010 - Research Methods, Tools and Issues in MCT (5 studiepoeng) 5
MCT4021 - Physical-Virtual Communication and Music 1 (5 studiepoeng) 5
MCT4022 - Physical-Virtual Communication and Music 2 (5 studiepoeng) 5
MCT4023 - Physical-Virtual Communication and Music 3 (5 studiepoeng) 5
MCT4031 - Applied MCT Project 1 (10 studiepoeng) 10
MCT4043 - Music-related Motion Tracking (5 studiepoeng) 5
MCT4045 - Interactive Music Systems (5 studiepoeng) 5
MCT4047 - Music and Machine Learning (5 studiepoeng) 5
MCT4090 - Master's Thesis in Music, Communication and Technology (30 studiepoeng) 30
MES4000 - Theory, Methodology and Project Description in Middle East Studies (20 studiepoeng) 20
MES4010 - Readings in Middle East Studies (10 studiepoeng) 10
MES4020 - Field Work in the Middle East (20 studiepoeng) 20
MES4110 - Readings of Middle Eastern Texts (10 studiepoeng) 10
MES4210 - Topics in Arabic Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4220 - Topics in Arabic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4230 - Topics in Persian Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4240 - Topics in Persian Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4250 - Topics in Hebrew/Semitic Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4260 - Topics in Hebrew/Semitic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4270 - Topics in Turkish Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4280 - Topics in Turkish Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4500 - Topics in Middle East Politics and Society I (10 studiepoeng) 10
MES4520 - Topics in Middle East Politics and Society II (10 studiepoeng) 10
MES4560 - Topics in Islamic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4590 - Master Thesis in Middle East Studies (30 studiepoeng) 30
MES4610 - Voices from the Middle East: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics (10 studiepoeng) 10