Emner innen humanistiske fag

Viser 1001–1250 av 1562 emner
Emne Studiepoeng
MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner (10 studiepoeng) 10
MEVIT1300 - Journalistikk, makt og mediebruk (10 studiepoeng) 10
MEVIT1700 - Digital kultur (10 studiepoeng) 10
MEVIT2110 - Medie- og kulturteori (10 studiepoeng) 10
MEVIT2532 - Filmhistorie (10 studiepoeng) 10
MEVIT2600 - Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning (10 studiepoeng) 10
MEVIT2610 - Politisk kommunikasjon: Makt, aktører og prosesser (10 studiepoeng) 10
MEVIT2700 - Medietekster: teori og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT3350 - Media and Politics (10 studiepoeng) 10
MEVIT3427 - Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
MEVIT3510 - Medieestetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT3515 - Digital fortelling: Webserien Skam (10 studiepoeng) 10
MEVIT3526 - Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT3527 - Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT3531 - Music and Media - Nordic trends (10 studiepoeng) 10
MEVIT3535 - Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT3540 - Bildedannelse - et universitet av bildemedier (10 studiepoeng) 10
MEVIT3545 - Moving North - The Moving Image in Nordic Film and TV Series (10 studiepoeng) 10
MEVIT3810 - Gruppeprosjekt - medievitenskap (20 studiepoeng) 20
MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MEVIT4000 - Masteroppgaveseminar for medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT4080 - Masteroppgave i medievitenskap for lektorprogrammet. (30 studiepoeng) 30
MEVIT4091 - Masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60
MEVIT4100 - Nordic Media in an International Perspective (10 studiepoeng) 10
MEVIT4113 - Medier, religion og konflikt (10 studiepoeng) 10
MEVIT4117 - Contemporary TV fiction (10 studiepoeng) 10
MEVIT4310 - Media Innovations (10 studiepoeng) 10
MEVIT4323 - Immigration Debates in the Nordic Public Sphere (10 studiepoeng) 10
MEVIT4326 - Strategisk kommunikasjon i samfunnet (10 studiepoeng) 10
MEVIT4327 - Anvendt strategisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT4350 - Media and Politics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4510 - Medieestetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT4515 - Digital fortelling - Webserien Skam (10 studiepoeng) 10
MEVIT4525 - Contemporary Tendencies in Scandinavian Visual Fiction (10 studiepoeng) 10
MEVIT4526 - Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT4527 - Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT4531 - Music and Media - Nordic trends (10 studiepoeng) 10
MEVIT4535 - Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT4540 - Bildedannelse - et universitet av bildemedier (10 studiepoeng) 10
MEVIT4545 - Moving North - The Moving Image in Nordic Film and TV Series (10 studiepoeng) 10
MEVIT4610 - Social media (10 studiepoeng) 10
MEVIT4613 - Youth and New Media in Context - Bullying, Sexting, Digital Citizenship (10 studiepoeng) 10
MEVIT4614 - Pornography, Protection & Power: Internet Content Regulation - Protection or Censorship? (10 studiepoeng) 10
MEVIT4616 - Internet, Self and Society (10 studiepoeng) 10
MEVIT4617 - Social Media and Election Campaigns (10 studiepoeng) 10
MEVIT4618 - Mediatization of culture and society (10 studiepoeng) 10
MEVIT4800 - Methods in Media and Journalism Research (10 studiepoeng) 10
MEVIT4834 - Textual Analysis in Media Studies (10 studiepoeng) 10
MEVIT4892 - Selvvalgt emne IV - medievitenskap (20 studiepoeng) 20
MEVIT4895 - Konferansedeltagelse med presentasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT4896 - Vitenskaplig assistansearbeid (10 studiepoeng) 10
MEVIT4897 - Selvvalgt emne I (10 studiepoeng) 10
MEVIT4898 - Selvvalgt emne II - medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT4991 - Praktisk masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60
MITRA4000 - Key Issues in Modern International and Transnational History (10 studiepoeng) 10
MITRA4001 - Reading course I - Key Issues in Modern International and Transnational History (5 studiepoeng) 5
MITRA4010 - Methods and Theory in Modern International and Transnational History (10 studiepoeng) 10
MITRA4011 - Reading course II - Methods and Theory In Modern International and Transnational History (5 studiepoeng) 5
MITRA4020 - Research and Writing Training in History I (5 studiepoeng) 5
MITRA4030 - Research and Writing Training in History II (5 studiepoeng) 5
MITRA4040 - Research and Writing Training in History III (5 studiepoeng) 5
MITRA4095 - Master's thesis in Modern International and Transnational History (30 studiepoeng) 30
MITRA4300 - Global Encounters 1850 - 2010 - Transnational Movements of People, Ideas and Commodities (10 studiepoeng) 10
MITRA4400 - Field Term - Internship for Modern International and Transnational History Students (25 studiepoeng) 25
MITRA4421 - War, Peace and the Nobel Peace Prize (10 studiepoeng) 10
MITRA4450 - Field Term - History Project for Modern International and Transnational History Students (25 studiepoeng) 25
MUS1122 - Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisning) (5 studiepoeng) 5
MUS1200 - Musikkbasis (10 studiepoeng) 10
MUS1254 - Komposisjon/arrangering 1 – klassisk (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1255 - Komposisjon/arrangering 1 – pop/rock/jazz (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1264 - Komposisjon/arrangering 2 - klassisk (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1265 - Komposisjon/arrangering 2 – pop/rock/jazz (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1280 - Komposisjon/arrangering 1 - produksjon (5 studiepoeng) 5
MUS1281 - Komposisjon/arrangering 2 – produksjon (5 studiepoeng) 5
MUS1350 - Ensemble 1 (5 studiepoeng) 5
MUS1352 - Ensemble 2 (10 studiepoeng) 10
MUS1401 - Norwegian Music for International Students (10 studiepoeng) 10
MUS1445 - Musikkens historie 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2001 - Film music (10 studiepoeng) 10
MUS2006 - Music and body movements (10 studiepoeng) 10
MUS2007 - Gender and Music (10 studiepoeng) 10
MUS2120 - Fra skisse til scene: låtskriving i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MUS2130 - Hørelære i dialog med musikkognisjon (10 studiepoeng) 10
MUS2151 - Utøvende 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2160 - Utøvende 3 (instrumental- og vokalundervisining) (10 studiepoeng) 10
MUS2211 - Databasert musikkproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS2255 - Satslære 2A (Grunnleggende arrangering/komposisjon) (10 studiepoeng) 10
MUS2256 - Hørelære 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2261 - Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2270 - Satslære 2B (analyse/arrangering/komponering for små ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS2281 - Studioproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS2322 - Musikkpedagogikk (10 studiepoeng) 10
MUS2325 - Musikklivet og musikkbransjen (10 studiepoeng) 10
MUS2371 - Improvisasjon (10 studiepoeng) 10
MUS2445 - Musikkens historie 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2500 - Current musicological research - RITMO: Musical Rhythm, Time, and Motion (10 studiepoeng) 10
MUS2501 - Aktuell musikkvitenskap (presentasjonsbasert variant) (10 studiepoeng) 10
MUS2525 - Opera through the stage door (10 studiepoeng) 10
MUS2531 - Music and Media (10 studiepoeng) 10
MUS2605 - Popular Music Studies (10 studiepoeng) 10
MUS2660 - Norsk musikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS2665 - Musikkhistoriske temaer 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2666 - Musikkhistoriske temaer 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2667 - Musikkhistoriske temaer 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2710 - Satslære 3A (10 studiepoeng) 10
MUS2730 - Satslære 3B (analyse/arrangering/ komponering for store ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS2801 - Lydlære 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2821 - Lydlære 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2830 - Interaktiv musikk (10 studiepoeng) 10
MUS3090 - Bacheloroppgave i musikkvitenskap (20 studiepoeng) 20
MUS3091 - Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MUS4001 - Film music (10 studiepoeng) 10
MUS4007 - Gender and Music (10 studiepoeng) 10
MUS4090 - Masteroppgave i musikkvitenskap (60 studiepoeng) 60
MUS4091 - Masteroppgave i musikkvitenskap (30 studiepoeng) 30
MUS4216 - Metodologisk emne: Historie, analyse, estetikk (10 studiepoeng) 10
MUS4217 - Metodologisk emne: Musikk, kultur, samfunn (10 studiepoeng) 10
MUS4218 - Metodologisk emne: Kognitiv musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4222 - Soundanalyse (10 studiepoeng) 10
MUS4225 - Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (10 studiepoeng) 10
MUS4226 - Oppgaveseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4251 - Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4260 - Utøvende M (instrumental- eller vokalundervisning) (10 studiepoeng) 10
MUS4282 - Miksing og mastering (10 studiepoeng) 10
MUS4311 - Music and Cultural Studies (10 studiepoeng) 10
MUS4320 - Music Psychology (10 studiepoeng) 10
MUS4500 - Current musicological research - RITMO: Musical Rhythm, Time, and Motion (10 studiepoeng) 10
MUS4501 - Aktuell musikkvitenskap (presentasjonsbasert variant) (10 studiepoeng) 10
MUS4525 - Opera through the stage door (10 studiepoeng) 10
MUS4531 - Music and media (10 studiepoeng) 10
MUS4605 - Research Seminar in Popular Music (10 studiepoeng) 10
MUS4660 - Norsk musikkhistorie (20 studiepoeng) 20
MUS4665 - Musikkhistoriske temaer 1 (10 studiepoeng) 10
MUS4666 - Musikkhistoriske temaer 2 (10 studiepoeng) 10
MUS4667 - Musikkhistoriske temaer 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4687 - Spesialpensum 3 i musikkvitenskapelige emner (10 studiepoeng) 10
MUS4710 - Satslære 3A (10 studiepoeng) 10
MUS4730 - Satslære 3B (analyse/arrangering/ komponering for store ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS4791 - Spesialpensum 1 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUS4821 - Lydlære 2 (10 studiepoeng) 10
MUS4830 - Music, technology and production (10 studiepoeng) 10
MUS4831 - Lydanalyse (10 studiepoeng) 10
MUSE4000 - Introduksjon til masteroppgaven i museologi (10 studiepoeng) 10
MUSE4001 - Museum: historie, teori og kritikk (10 studiepoeng) 10
MUSE4003 - Museum: kontekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MUSE4011 - Perspektiver i museologi 1 (5 studiepoeng) 5
MUSE4012 - Perspektiver i museologi 2 (5 studiepoeng) 5
MUSE4900 - Praksis i museologi (20 studiepoeng) 20
MUSE4990 - Masteroppgave i museologi (60 studiepoeng) 60
MUSKUL4000 - Museum og kulturarv: kontekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4100 - Kritiske kulturarvstudier: Teori og historie (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4110 - Metoder innen kulturarvstudier (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4200 - Kritiske museumsstudier: Teori og historie (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4210 - Metoder innen museumsstudier (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4590 - Masteroppgave i museologi og kulturarv (30 studiepoeng) 30
MUSKUL4900 - Praksis i museologi og kulturarv (30 studiepoeng) 30
MUSKUL4910 - Utstillingsproduksjon - teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MØNA1000 - Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA1300 - History of Literature in The Middle East (10 studiepoeng) 10
MØNA1505 - Midtøstens moderne historie (10 studiepoeng) 10
MØNA2503 - Modern Turkey: Politics, Cultures, People (10 studiepoeng) 10
MØNA2504 - Kultur og samfunn i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA2505 - Iran in the World: Politics, Society, Praxis (10 studiepoeng) 10
MØNA3000 - Bacheloroppgave i Midtøstenstudier (10 studiepoeng) 10
MØNA4590 - Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier (60 studiepoeng) 60
MØNA4592 - Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier (30 studiepoeng) 30
NAVN1100 - Innføring i namnegransking (10 studiepoeng) 10
NAVN2161 - Namn i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NAVN2162 - Personnamn (10 studiepoeng) 10
NAVN4161 - Namn i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NAVN4162 - Personnamn (10 studiepoeng) 10
NED1103 - Nederlandsk språk: Middelnederlandsk I (10 studiepoeng) 10
NED1104 - Innføring i nederlandsk (20 studiepoeng) 20
NED1301 - Nederlandsk litteratur: Innføring (10 studiepoeng) 10
NED2101 - Nederlandsk språk III (10 studiepoeng) 10
NED2103 - Nederlandsk språk: Middelnederlandsk II (10 studiepoeng) 10
NED2320 - Nederlandsk litteratur fram til 1900 (10 studiepoeng) 10
NED2321 - Nederlandsk litteratur etter 1900 (10 studiepoeng) 10
NFI1100 - Runology - General Introduction (10 studiepoeng) 10
NFI1101 - Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NFI1320 - Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500) (10 studiepoeng) 10
NFI2101 - Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
NFI2102 - Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
NFI2120 - Old Norse Palaeography, Codicology and Medieval Manuscript Culture (10 studiepoeng) 10
NFI2300 - Norrønt tekststudium (10 studiepoeng) 10
NFI3080 - Veiledet lesning i middelalderstudier (10 studiepoeng) 10
NFI4080 - Veiledet lesning i middelalderstudier (10 studiepoeng) 10
NFI4100 - Runology - General introduction (10 studiepoeng) 10
NFI4102 - Norrøn grammatikk, varierende emner (10 studiepoeng) 10
NFI4111 - Old Norse Palaeography, Codicology and Medieval Manuscript Culture (10 studiepoeng) 10
NFI4112 - Old Norse Rhetoric and Poetics in a European Context (10 studiepoeng) 10
NFI4120 - Old Norse - language and texts (10 studiepoeng) 10
NFI4121 - The Poetic Edda - from Orality to Literacy (10 studiepoeng) 10
NFI4122 - Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
NFI4123 - Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
NFI4190 - Masteroppgave i norrøn filologi (60 studiepoeng) 60
NFI4402 - Current Research in Medieval Studies II with focus on Literary sources (10 studiepoeng) 10
NOAS1100 - Innføring i norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS2101 - Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS2102 - Andrespråksundervisning og andrespråkslæring (10 studiepoeng) 10
NOAS2105 - Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS2301 - Litteratur i en flerkulturell kontekst (10 studiepoeng) 10
NOAS4101 - Andrespråksforskning i faghistorisk lys (10 studiepoeng) 10
NOAS4102 - Andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring (10 studiepoeng) 10
NOAS4103 - Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS4105 - Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS4180 - Veiledet lesning for master i Norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS4190 - Masteroppgave i norsk som andrespråk (60 studiepoeng) 60
NOAS4195 - Masteroppgave i norsk som andrespråk (30 studiepoeng) 30
NOR1100 - Norsk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR1107 - Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1 (10 studiepoeng) 10
NOR1108 - Klarspråk - korrekt og forståelig norsk (10 studiepoeng) 10
NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000 (20 studiepoeng) 20
NOR1301 - Nordisk litteratur 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
NOR1302 - Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1 (10 studiepoeng) 10
NOR1403 - Norwegian World Literature (10 studiepoeng) 10
NOR2101 - Norsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NOR2111 - Syntaks og morfologi (10 studiepoeng) 10
NOR2119 - Grammatikalisering i skandinaviske språk (10 studiepoeng) 10
NOR2120 - Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2310 - Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2311 - Nordisk samtidslitteratur (10 studiepoeng) 10
NOR2312 - Sammensatte tekster i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NOR2320 - Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2340 - Sjangerstudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2360 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2369 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur E (10 studiepoeng) 10
NOR2380 - Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2400 - Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR2415 - Contemporary Scandinavian Film: Cultural, Aesthetic and Literary Approaches (10 studiepoeng) 10
NOR2440 - Sjangerstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR3090 - Bacheloroppgave i nordisk (10 studiepoeng) 10
NOR4090 - Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
NOR4091 - Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
NOR4100 - Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitskap (10 studiepoeng) 10
NOR4103 - Norsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NOR4117 - Nordisk syntaksvariasjon i tid og rom (10 studiepoeng) 10
NOR4119 - Grammatikalisering i skandinaviske språk (10 studiepoeng) 10
NOR4120 - Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4155 - Fordypningsemne i nordisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR4180 - Veiledet lesing i nordisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4190 - Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (60 studiepoeng) 60
NOR4195 - Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4304 - Edisjonsfilologi (10 studiepoeng) 10
NOR4308 - Tekstbedømmelse og forlagsarbeid (10 studiepoeng) 10
NOR4310 - Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4312 - Litteraturdidaktikk (10 studiepoeng) 10
NOR4314 - Litteraturkritikk (10 studiepoeng) 10
NOR4320 - Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10