Emner innen humanistiske fag

Viser 1251–1500 av 1507 emner
Emne Studiepoeng
POR2105 - Oversettelsesteori og praksis: portugisisk-norsk/norsk-portugisisk (10 studiepoeng) 10
POR2300 - Portugisiskspråklige romaner fra romantikken til vår egen tid (10 studiepoeng) 10
POR2316 - Portugisiskspråklig lyrikk (19. og 20. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4090 - Masteroppgave i portugisisk (60 studiepoeng) 60
POR4101 - Portugisisk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
POR4103 - Portugisisk filologi (10 studiepoeng) 10
POR4104 - Oversettelsesvitenskap i et portugisiskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
POR4107 - Portugisiskspråklig middelalderlitteratur, eldre tekster (10 studiepoeng) 10
POR4120 - Avanserte temaer innen portugisisk språk (10 studiepoeng) 10
POR4302 - Portugisiskspråklig prosa (16. - 21. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4306 - Portugisiskspråklig litteratur: Den historiske roman (19. - 21. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4307 - Portugisiskspråklig litteratur, 16.-19. århundre: Epos (10 studiepoeng) 10
POR4308 - Portugisiskspråklig litteratur: Teater (16.-18. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4316 - Portugisiskspråklig lyrikk (16.-21. århundre) (10 studiepoeng) 10
REL1000 - Hva er fundamentalisme? Religion og kampen mot det moderne (10 studiepoeng) 10
REL1001 - Religionhistorisk teori (10 studiepoeng) 10
REL1003 - Verdensreligionene (20 studiepoeng) 20
REL1111 - Religion i SKAM (10 studiepoeng) 10
REL2210 - Kristendom - kompleksitet og endring (10 studiepoeng) 10
REL2220 - Hinduisme i oldtid og nåtid (10 studiepoeng) 10
REL2230 - Buddhisme - tradisjon og variasjon (10 studiepoeng) 10
REL2240 - Jødedom - historie og identitet (10 studiepoeng) 10
REL2250 - Islam - tradisjoner og utvikling (10 studiepoeng) 10
REL2260 - Antikken og senantikkens religioner (10 studiepoeng) 10
REL2270 - Midtøstens religioner i gammel tid (10 studiepoeng) 10
REL3010 - Buddhism in the contemporary world (10 studiepoeng) 10
REL3020 - Religion og politikk (10 studiepoeng) 10
REL3040 - Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL3050 - Islam i Europa (10 studiepoeng) 10
REL3060 - Nyreligiøsitetens røtter (10 studiepoeng) 10
REL3070 - Tibetansk religion og kultur (10 studiepoeng) 10
REL3090 - Bacheloroppgave i religionshistorie (10 studiepoeng) 10
REL3181 - Religious texts in original languages (20 studiepoeng) 20
REL3210 - Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4000 - Prosjektbeskrivelse - religionshistorie (10 studiepoeng) 10
REL4001 - Religionshistorisk teori og metode (20 studiepoeng) 20
REL4002 - Feltarbeid i religionsvitenskap (10 studiepoeng) 10
REL4011 - Religionshistorisk forskningstema 1 (5 studiepoeng) 5
REL4012 - Religionshistorisk forskningstema 2 (5 studiepoeng) 5
REL4013 - Religionshistorisk forskningstema 3 (5 studiepoeng) 5
REL4014 - Religionshistorisk forskningstema 4 (5 studiepoeng) 5
REL4015 - New Themes in Religious Studies - Islamic Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4016 - New themes in Religious Studies - Mythological Motives - Digital Corpus Analysis (10 studiepoeng) 10
REL4017 - Religionshistorisk forskningstema 7 (10 studiepoeng) 10
REL4018 - New Themes in Religious Studies - Contemporary Buddhism on the Tibetan Plateau, in the Himalayas and in Mongolia (10 studiepoeng) 10
REL4020 - Religion og politikk (10 studiepoeng) 10
REL4040 - Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL4112 - Leseemne i religionshistorie (10 studiepoeng) 10
REL4140 - Religion and War (10 studiepoeng) 10
REL4150 - Islamsk familierett (10 studiepoeng) 10
REL4160 - Buddhist Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4181 - Historical Religious Texts (20 studiepoeng) 20
REL4220 - Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4270 - Tibetan Literary Culture (10 studiepoeng) 10
REL4500 - Islam, tolkning og konflikt - historiske og moderne idéstrømninger (10 studiepoeng) 10
REL4510 - Topics in Islamic Studies I (10 studiepoeng) 10
REL4530 - Topics in Buddhist Studies (10 studiepoeng) 10
REL4550 - Islam og pluralisme - historiske røtter (10 studiepoeng) 10
REL4990 - Masteroppgave i religionshistorie (60 studiepoeng) 60
RETKLA1101 - Klassisk retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM1102 - Tekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM2102 - Samtaleanalyse (10 studiepoeng) 10
RETKOM2103 - Diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
RETKOM2104 - Moderne retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM2160 - Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
RETKOM3104 - Prosjektarbeid i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4101 - Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM4102 - Retorisk fordypningsemne A (10 studiepoeng) 10
RETKOM4104 - Prosjektarbeid i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4110 - Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning (10 studiepoeng) 10
RETKOM4111 - Retorisk fordypningsemne B (10 studiepoeng) 10
RETKOM4112 - Retorisk fordypningsemne C (10 studiepoeng) 10
RETKOM4113 - Retorisk fordypningsemne D (10 studiepoeng) 10
RETKOM4160 - Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
RETKOM4180 - Veiledet lesning i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4190 - Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (60 studiepoeng) 60
RETKOM4195 - Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (30 studiepoeng) 30
ROMA2020 - Roma – sted og symbol (20 studiepoeng) 20
ROMA2021 - Romas idéhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS1001 - Russisk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1002 - Russisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1101 - Russisk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 10
RUS1102 - Russisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
RUS1310 - Russisk litteratur 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1501 - Russisk politikk, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
RUS1503 - Russisk historie (10 studiepoeng) 10
RUS2101 - Sentrale problemstillinger i russisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS2102 - Russisk språkbruk 3 (10 studiepoeng) 10
RUS2104 - Russisk språkbruk 4 (10 studiepoeng) 10
RUS2130 - Russisk grammatikk 3 (10 studiepoeng) 10
RUS2131S - Delstudium i St. Petersburg (30 studiepoeng) 30
RUS2150 - Innføring i slavisk og russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS2301 - Russisk litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
RUS2302 - St.Petersburgmyten i russisk litteratur (10 studiepoeng) 10
RUS2504 - Russiske idéhistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
RUS3010 - Russland-studier, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
RUS3310 - Russisk litteratur, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
RUS4090 - Masteroppgave: Russisk språk (60 studiepoeng) 60
RUS4111 - Kirkeslavisk (10 studiepoeng) 10
RUS4112 - Russisk teoretisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS4114 - Fordypning i moderne russisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4117 - Den russiske skriftkulturs opprinnelse og historie frem til 1700 (10 studiepoeng) 10
RUS4124 - Varieteter av russisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4150 - Innføring i slavisk og russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4192 - Masteroppgave i oversettelsesstudier, russisk (60 studiepoeng) 60
RUS4301 - Russiske forfatterskap (10 studiepoeng) 10
RUS4302 - Litterært oversetterseminar for russisk (10 studiepoeng) 10
RUS4310 - Milepæler i russisk litteratur (10 studiepoeng) 10
RUS4390 - Masteroppgave: Russisk litteratur (60 studiepoeng) 60
RUS4491 - Masteroppgave i oversettelse - russisk (30 studiepoeng) 30
RUS4501 - Etnisitet, nasjonalisme, nasjonalitetspolitikk i Russland og Sovjetunionen (10 studiepoeng) 10
RUS4504 - Russiske idéhistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
RUS4550 - Teori og metode for Russland-studier (10 studiepoeng) 10
RUS4590 - Masteroppgave i Russland-studier (60 studiepoeng) 60
SAN1110 - Sanskrit 1 (20 studiepoeng) 20
SAN1120 - Sanskrit 2 (20 studiepoeng) 20
SAN2130 - Sanskrit 3+4 (40 studiepoeng) 40
SAN4111 - Advanced Reading in Ancient Indian Languages I (10 studiepoeng) 10
SAN4112 - Advanced Reading in Ancient Indian Languages II (10 studiepoeng) 10
SAN4590 - Master’s Thesis in Sanskrit (60 studiepoeng) 60
SAS1500 - India - multikulturalisme på indisk (10 studiepoeng) 10
SAS2504 - Politisk kultur i India (10 studiepoeng) 10
SAS3000 - Bacheloressay i Indiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4001 - Prosjektutforming for Sør-Asiastudier (20 studiepoeng) 20
SAS4002 - Kjernetekster for Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4020 - Sørasiatisk feltarbeid (30 studiepoeng) 30
SAS4210 - Religion and Politics in South Asia (5 studiepoeng) 5
SAS4500 - Avanserte studier i sørasiatisk samfunn og kultur (10 studiepoeng) 10
SAS4501 - Fra datamateriale til tekst for Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4502 - Fra skisser til struktur og formidling Sør-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4510 - India as a Regional and Global Actor: The Making of Indian Foreign Affairs (10 studiepoeng) 10
SAS4590 - Masteroppgave i Sør-Asia studier (60sp) (60 studiepoeng) 60
SAS4592 - Masteroppgave i Sør-Asia studier (30sp) (30 studiepoeng) 30
SAS4690 - Masteroppgave i Sør-Asiastudier (40 studiepoeng) 40
SEM4090 - Masteroppgave i semittisk språkvitenskap (60 studiepoeng) 60
SEU1300 - Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
SEU1504 - Øst-Europas historie (10 studiepoeng) 10
SEU2310 - Nasjonale symboler i Polen, Tsjekkia og på Balkan (10 studiepoeng) 10
SEU2502 - Nasjoner, minoriteter og minoritetspolitikk i Øst-Europa (10 studiepoeng) 10
SEU2503 - Øst-Europas politiske systemer (10 studiepoeng) 10
SEU2504 - Film i Sentral-Europa og på Balkan: Historie, erindring og identitet (10 studiepoeng) 10
SLAV1001 - Ukraina: kultur, historie og politikk (10 studiepoeng) 10
SLAV4000 - Kulturell erindring i Sentral-Europa og på Balkan: Den kontroversielle fortiden (10 studiepoeng) 10
SLAV4101 - Oversettelse til og fra russisk eller et annet slavisk språk (10 studiepoeng) 10
SLAV4102 - Forskningspraksis innen slavistikk og Øst-Europa-studier (10 studiepoeng) 10
SLAV4103 - Slavisk diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
SLAV4114 - Innføring i sammenlignende slavistikk (10 studiepoeng) 10
SLAV4310 - Formalisme, strukturalisme, kultursemiotikk: øst- og sentral-europeisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA1000 - Grunnemne i spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1100 - Praktisk spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1101 - Spansk språkkunnskap A (10 studiepoeng) 10
SPA1102 - Spansk språkkunnskap B (10 studiepoeng) 10
SPA1300 - Spanskspråklig litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
SPA2101 - Spansk språk: Syntaks med oversettelse (10 studiepoeng) 10
SPA2102 - Spansk språk: Pragmatikk (10 studiepoeng) 10
SPA2104 - Spansk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
SPA2301 - Spanskspråklig litteraturkunnskap (19. - 21. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2309 - Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2501 - Politisk kultur i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SPA4101 - Spansk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
SPA4103 - Spansk filologi (10 studiepoeng) 10
SPA4109 - Middelalderspansk: selvvalgte spesifikke emner (10 studiepoeng) 10
SPA4110 - Gullalderspansk: selvvalgte spesifikke emner (10 studiepoeng) 10
SPA4115 - Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
SPA4116 - Kognitiv poetikk og spanskspråklige tekster (10 studiepoeng) 10
SPA4117 - Spansk språk: Tekst og diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
SPA4191 - Masteroppgave i spansk, lektor- og adjunktprogrammet (60 studiepoeng) 60
SPA4192 - Masteroppgave i spansk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
SPA4193 - Masteroppgave i spansk språk (60 studiepoeng) 60
SPA4302 - Spanskspråklig litteratur 19.- 21. århundre (10 studiepoeng) 10
SPA4305 - Spanskspråklig litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA4306 - Spanskspråklig lyrikk II (10 studiepoeng) 10
SPA4307 - Spanskspråklige romaner og noveller II (10 studiepoeng) 10
SPA4308 - Spanskspråklig teater II (10 studiepoeng) 10
SPA4309 - Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA4311 - Leseemne i spanskspråklig litteratur (10 studiepoeng) 10
SPA4390 - Masteroppgave i spanskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
SPA4490 - Masteroppgave i oversettelse - spansk (30 studiepoeng) 30
SPA4501 - Politisk kultur i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SPR4100 - Romansk filologi (10 studiepoeng) 10
SPR4104 - Introduction to statistic methods in language and literature (10 studiepoeng) 10
SPR4106 - Syntax and Semantics in formal terms (10 studiepoeng) 10
SPR4110 - Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet (10 studiepoeng) 10
SPR4120 - Språkholdninger (10 studiepoeng) 10
TRANS4102 - Oversettelse som studieobjekt: Pragmatiske og lingvistiske forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
TRANS4111 - Teori og metode i oversettelsesstudier (10 studiepoeng) 10
TRANS4131 - Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv (10 studiepoeng) 10
TRANS4300 - Litterært oversetterseminar 2 (10 studiepoeng) 10
TRANS4401 - Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse (10 studiepoeng) 10
TRANS4402 - Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse (20 studiepoeng) 20
TSJ1001 - Tsjekkisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
TSJ1002 - Tsjekkisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
TSJ1102 - Tsjekkisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
TSJ4091 - Masteroppgave i tsjekkisk (60 studiepoeng) 60
TSJ4121 - Tsjekkisk tekststudium (10 studiepoeng) 10
TSJ4490 - Masteroppgave i oversettelse - tsjekkisk (30 studiepoeng) 30
TYR1110 - Tyrkisk 1 (20 studiepoeng) 20
TYR1120 - Tyrkisk 2 (20 studiepoeng) 20
TYR2110 - Tyrkisk 3 (20 studiepoeng) 20
TYR2111 - Oversettelse til tyrkisk (10 studiepoeng) 10
TYR2120 - Tyrkisk 4 (20 studiepoeng) 20
TYSK1100 - Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse (10 studiepoeng) 10
TYSK1104 - Tysk språk: Syntaks (10 studiepoeng) 10
TYSK1105 - Tysk språk: Lyd og tale (10 studiepoeng) 10
TYSK1300 - Tyskspråklig litteratur etter 1945 (10 studiepoeng) 10
TYSK1506 - Tyskland fra 1945 til i dag (10 studiepoeng) 10
TYSK2100 - Tysk språk: Semantikk og oversettelse (10 studiepoeng) 10
TYSK2105 - Tysk språk- og teksthistorie (10 studiepoeng) 10
TYSK2300 - Tysk litteratur 1900–1945: Utvalgte tekster (10 studiepoeng) 10
TYSK2302 - Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK2500 - Tyskland i nasjonalismens tidsalder (1871-1945) (10 studiepoeng) 10
TYSK3000 - Arbeidspraksis for tyskstudenter (20 studiepoeng) 20
TYSK3010 - Bacheloroppgave i tysk (10 studiepoeng) 10
TYSK4090 - Masteroppgave i tysk, lektor- og adjunktprogrammet (60 studiepoeng) 60
TYSK4091 - Masteroppgave i tysk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
TYSK4100 - Skriftlig tysk: stilistisk analyse og tekstproduksjon (med prosjektskisse) (10 studiepoeng) 10
TYSK4103 - Tysk språk: Das Nibelungenlied (10 studiepoeng) 10
TYSK4106 - Tysk språk: Kontrastive Phonetik Deutsch - Norwegisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4107 - Tysk språk: Deutsch-norwegische Kontraste auf Textebene (10 studiepoeng) 10
TYSK4109 - Tysk språk: Fremdspracherwerb - Deutsch als Fremdsprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4110 - Tysk språk: Grammatikalisierung im Deutschen (10 studiepoeng) 10
TYSK4112 - Tysk språk: masteremne: Deutsche Wortbildung (10 studiepoeng) 10
TYSK4115 - Tysk språk: Übersetzen – Theorie og Analyse (10 studiepoeng) 10
TYSK4116 - Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4117 - Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser (10 studiepoeng) 10
TYSK4120 - Die deutsche Sprache im 19. und 20. Jahrhundert (10 studiepoeng) 10
TYSK4123 - Tysk språk: Deutsch typologisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4124 - Tysk språk: Sprache und Sprachvarietäten (10 studiepoeng) 10
TYSK4192 - Masteroppgave i oversettelsesstudier, tysk (60 studiepoeng) 60
TYSK4193 - Masteroppgave i tysk språk (60 studiepoeng) 60
TYSK4200 - Tysk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
TYSK4300 - Litterært oversetterseminar, fordypning tysk (10 studiepoeng) 10
TYSK4302 - Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4303 - Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4304 - Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK4305 - Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (20 studiepoeng) 20
TYSK4306 - Tyskspråklig litteratur: Epokestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4307 - Tyskspråklig litteratur: Epokestudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4332 - Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (10 studiepoeng) 10
TYSK4333 - Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (10 studiepoeng) 10
TYSK4336 - Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (10 studiepoeng) 10
TYSK4337 - Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (20 studiepoeng) 20
TYSK4342 - Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (20 studiepoeng) 20
TYSK4343 - Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (20 studiepoeng) 20
TYSK4390 - Tysk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4491 - Masteroppgave i oversettelse - tysk (30 studiepoeng) 30
TYSK4506 - Tyskland og Norge: tysk-norske forbindelser gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
TYSK4507 - Tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk (10 studiepoeng) 10
TYSK4508 - Hva er tysk? Tyskernes symboler, ritualer, myter og mentalitet (10 studiepoeng) 10
TYSK4509 - Den politiske kulturen i Tyskland (10 studiepoeng) 10