Emner innen historie, arkeologi og konservering

Viser 1–165 av 165 emner
Emne Studiepoeng
ARK1000 - Innføring i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1010 - Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng) 10
ARK1020 - Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 - Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2000 - Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2011 - Forhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2021 - Klassisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2031 - Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2110 - Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK2120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK3090 - Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4020 - Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4040 - Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4050 - Arkeologi og formidling (10 studiepoeng) 10
ARK4070 - Fordypning i arkeometri (10 studiepoeng) 10
ARK4090 - Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4180 - Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4210 - Heritage, Material Culture and Conflict (10 studiepoeng) 10
ARK4250 - Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4300 - Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
ARK4310 - Arkeologisk feltkurs, nordisk (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HARK - Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering (10 studiepoeng) 10
HIS1100 - Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) 10
HIS1110 - Eldre norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1110L - Eldre norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1300EU - Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) (10 studiepoeng) 10
HIS1300EUMET - Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) med metode (10 studiepoeng) 10
HIS1300INTER - Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier (20 studiepoeng) 20
HIS1300L - Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1300MET - Nyere verdenshistorie med metode (20 studiepoeng) 20
HIS1310 - Nyere norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1310L - Nyere norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS2112 - Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS2114 - Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS2116 - Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS2129 - Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS2131 - Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS2133 - The Cult of Saints in Norway and Iceland c.950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS2140 - Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2142 - Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS2143 - What caused the Viking Age? (10 studiepoeng) 10
HIS2150 - Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS2160 - Innovation and technological change from antiquity to our times (10 studiepoeng) 10
HIS2161 - Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS2162 - Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS2171 - Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10 studiepoeng) 10
HIS2310 - History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s (10 studiepoeng) 10
HIS2314 - Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2317 - Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS2318 - Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912 (10 studiepoeng) 10
HIS2319 - Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS2320 - Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS2345 - Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS2354 - The History of Consumer Society and its Discontents: From 19th Century Consumers' Leagues to No Logo (10 studiepoeng) 10
HIS2359 - Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden (10 studiepoeng) 10
HIS2361 - Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS2362 - The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2371 - Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS2411 - Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2419 - Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2001 (10 studiepoeng) 10
HIS2422 - Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS2424 - America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
HIS2426 - Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS3090 - Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
HIS4010 - Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4011 - Historiography and Historical Theory: Accounting for change and continuity (10 studiepoeng) 10
HIS4012 - Theory in Practice: Classics of History (10 studiepoeng) 10
HIS4030 - Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4031 - Project seminar, master thesis (10 studiepoeng) 10
HIS4040 - Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4050 - Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4060 - Kvantitativ tenkning i historiefaget (10 studiepoeng) 10
HIS4090 - Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L - Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4110 - Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4112 - Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS4114 - Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS4116 - Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS4120 - Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4129 - Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS4131 - Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS4133 - The Cult of Saints in Norway and Iceland, c. 950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS4140 - Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4142 - Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS4143 - What caused the Viking Age? (10 studiepoeng) 10
HIS4150 - Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS4160 - Innovation and technological change fram antiquity to our times (10 studiepoeng) 10
HIS4161 - Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS4162 - Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS4171 - Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10 studiepoeng) 10
HIS4310 - History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s (10 studiepoeng) 10
HIS4314 - Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4317 - Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS4318 - Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912 (10 studiepoeng) 10
HIS4319 - Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS4320 - Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS4345 - Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS4354 - The History of Consumer Society and its Discontents: From 19th Century Consumers' Leagues to No Logo (10 studiepoeng) 10
HIS4359 - Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden. (10 studiepoeng) 10
HIS4361 - Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS4362 - The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4371 - Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS4411 - Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4419 - Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4421 - War, Peace and the Nobel Peace Prize (10 studiepoeng) 10
HIS4422 - Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS4424 - America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
HIS4425 - Early medieval culture (10 studiepoeng) 10
HIS4426 - Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945 (10 studiepoeng) 10
KONS1000 - Introduction to conservation and collection care (10 studiepoeng) 10
KONS1001 - Science for Conservators and Archaeologists I (10 studiepoeng) 10
KONS1005 - Science for Conservators and Archaeologists II (10 studiepoeng) 10
KONS2010 - History and Theory of Conservation (10 studiepoeng) 10
KONS2040 - Introduksjon til kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS2060 - Forvaltning av kulturarven (10 studiepoeng) 10
KONS2061 - Understanding the indoor climate in museums, galleries and archives (10 studiepoeng) 10
KONS2070 - University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries (10 studiepoeng) 10
KONS3020 - Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv (10 studiepoeng) 10
KONS3021 - Kontroll av miljø og klima (10 studiepoeng) 10
KONS3040 - Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3060 - Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3061 - Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KONS4010 - Konserveringsdokumentasjon og replikasjon (gjenstand) (10 studiepoeng) 10
KONS4011 - Konserveringsdokumentasjon og praksis i historiske maleteknikker (10 studiepoeng) 10
KONS4036 - Konservering av organisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4037 - Konservering av organisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4038 - Konservering av uorganisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4039 - Konservering av uorganisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4040 - Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4042 - Konsolidering og stabilisering (20 studiepoeng) 20
KONS4044 - Rensing (10 studiepoeng) 10
KONS4046 - Visuell reintegrering (10 studiepoeng) 10
KONS4050 - Anvendt materialvitenskap (10 studiepoeng) 10
KONS4060 - Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4061 - Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KONS4070 - University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries (10 studiepoeng) 10
KONS4080 - Praksissemester (30 studiepoeng) 30
KONS4081 - Praksissemester (20 studiepoeng) 20
KONS4091 - Masteroppgave i konservering (40 studiepoeng) 40
KONS4500 - Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4510 - Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4511 - Konserveringshistorie, prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4530 - Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering II (10 studiepoeng) 10
KONS4550 - Forundersøkelse, prosjektbasert konservering (20 studiepoeng) 20
KONS4590 - Masteroppgave i prosjektbasert konservering (60 studiepoeng) 60
MITRA4000 - Key Issues in Modern International and Transnational History (10 studiepoeng) 10
MITRA4001 - Reading course I - Key Issues in Modern International and Transnational History (5 studiepoeng) 5
MITRA4010 - Methods and Theory in Modern International and Transnational History (10 studiepoeng) 10
MITRA4011 - Reading course II - Methods and Theory In Modern International and Transnational History (5 studiepoeng) 5
MITRA4020 - Research and Writing Training in History I (5 studiepoeng) 5
MITRA4030 - Research and Writing Training in History II (5 studiepoeng) 5
MITRA4040 - Research and Writing Training in History III (5 studiepoeng) 5
MITRA4095 - Master's thesis in Modern International and Transnational History (30 studiepoeng) 30
MITRA4300 - Global Encounters 1850 - 2010 - Transnational Movements of People, Ideas and Commodities (10 studiepoeng) 10
MITRA4400 - Field Term - Internship for Modern International and Transnational History Students (25 studiepoeng) 25
MITRA4421 - War, Peace and the Nobel Peace Prize (10 studiepoeng) 10
MITRA4450 - Field Term - History Project for Modern International and Transnational History Students (25 studiepoeng) 25
PECOS4031 - Thesis seminar 1, history track (5 studiepoeng) 5
PECOS4041 - Thesis seminar 2, history track (5 studiepoeng) 5
PECOS4095 - Master's Thesis - History track (30 studiepoeng) 30