Emner innen filosofi, idéhistorie, kunsthistorie, gresk og latin

Viser 1–111 av 111 emner
Emne Studiepoeng
ANT2700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT2800 - Antikkens mytologi (10 studiepoeng) 10
ANT4301 - Moderne litteraturteorier og antikke tekster (10 studiepoeng) 10
ANT4500 - Antiquity in European Ideologies: Close Reading of Key Texts from the Classical Tradition (10 studiepoeng) 10
ANT4510 - Theory and History of Philology (10 studiepoeng) 10
ANT4700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E - Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FIL2010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2104 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2105 - Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2207 - Fordypning - Handlingsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2208 - Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2302 - Anvendt etikk (10 studiepoeng) 10
FIL2403 - Språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2506 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL2700 - Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4011 - Aktuelle emner i filosofi II (10 studiepoeng) 10
FIL4100 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4120 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4200 - Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4220 - Erkjennelsesteori/vitenskapsfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4300 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4320 - Etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4322 - Etikk i Antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4330 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4350 - Politisk filosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4351 - Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4353 - Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4355S - Care and Conflicts (5 studiepoeng) 5
FIL4390 - Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4392 - Miljøfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4400 - Språkfilosofi/logikk (10 studiepoeng) 10
FIL4405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4406 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4420 - Språkfilosofi/logikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4530 - Filosofiske tekster på gresk (10 studiepoeng) 10
FIL4532 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4552 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4560 - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 - Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
FIL4580 - Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4600 - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL4620 - Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4630 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL4632 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (30 studiepoeng) 30
FIL4700 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL4720 - Filosofisk estetikk (30 studiepoeng) 30
GRE2110 - Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE2401 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2402 - Greske filosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE2403 - Attiske talere (10 studiepoeng) 10
GRE2404 - Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE2405 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 - Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4102 - Gresk paleografi og edisjonsfilologi (10 studiepoeng) 10
GRE4110 - Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE4301 - Greske biografier (10 studiepoeng) 10
GRE4302 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE4304 - Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE4307 - Antikke medisinske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4312 - Gresk keisertidsprosa (10 studiepoeng) 10
GRE4316 - Arkaisk gresk lyrikk (10 studiepoeng) 10
GRE4401 - Gresk komedie (10 studiepoeng) 10
GRE4404 - Gresk papyrologi (10 studiepoeng) 10
GRE4406 - Hellenistisk diktning (10 studiepoeng) 10
GRE4408 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
IDE2014 - Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 (10 studiepoeng) 10
IDE2049 - Et verdensbilde i endring: fordypning i tidligmoderne tenkning (ca. 1500-1800) (10 studiepoeng) 10
IDE2053 - Barndommens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2063 - Europa og verden - Reiseskildringer fra renessansen til romantikken (10 studiepoeng) 10
IDE2100 - Kjønnskategorienes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4014 - Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 (10 studiepoeng) 10
IDE4022 - Alle tiders Augustin (10 studiepoeng) 10
IDE4063 - Tidligmoderne reisevirksomhet: handel, dannelse eller vitenskap (10 studiepoeng) 10
KUN2005E - Edvard Munch (10 studiepoeng) 10
KUN2070 - Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN2202 - Nordisk design etter 1900 (10 studiepoeng) 10
KUN2230 - Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN2235 - Archaeology of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN2306E - Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN2400 - Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN2500 - Aktuelle temaer i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN2560 - Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN2570 - On Habit, Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN4070 - Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN4202 - Nordisk design etter 1900 (10 studiepoeng) 10
KUN4230 - Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN4235 - Archaelogy of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN4306E - Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN4400 - Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN4500 - Aktuelle temaer i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4550 - Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN4560 - Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN4570 - On Habit, Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
LAT2401 - Augusteisk poesi (10 studiepoeng) 10
LAT2402 - Cicero 2 (10 studiepoeng) 10
LAT2404 - Senantikke og middelalderlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
LAT2407 - Seneca (10 studiepoeng) 10
LAT2408 - Romersk fiksjonsprosa (10 studiepoeng) 10
LAT3190 - Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10
LAT4108 - Vulgærlatin (10 studiepoeng) 10
LAT4302 - Plautus (10 studiepoeng) 10
LAT4303 - Senantikk og middelalderlatinsk prosa og poesi (10 studiepoeng) 10
LAT4306 - Cicero (10 studiepoeng) 10
LAT4310 - Latinsk komedie (10 studiepoeng) 10
LAT4312 - Augusteisk litteratur (10 studiepoeng) 10
LAT4401 - Horats (10 studiepoeng) 10
LAT4403 - Vergil (10 studiepoeng) 10
LAT4407 - Seneca (10 studiepoeng) 10