Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Under keiser Augustus (30 f.Kr. til 14. e. Kr.) nådde den romerske kultur et høydeunkt på det litterære, det arkitektoniske og det kunsthistoriske området. Også historisk sett er perioden interessant idet Augustus må sies å være den egentlige skaper av det romerske keiserriket. Emnet er tverrfaglig og du kan velge faglige innfallsvinkel til emneområdet etter egen faglig bakgrunn og interesse: historie, litteratur eller kunsthistorie/arkeologi. Vi håper at studentene gjennom sine forskjellige interesser kan berike hverandre og gi hverandre dypere forståelse av hele epoken.

Se forøvrig nettsidene til Det norske institutt i Roma

For å gjennomføre emnet, må du være med på alle ekskursjoner og all monumentbasert undervisning. Du må regne med lange dager til fots, til tider i ulendt terreng. Du må derfor ha god utholdenhet og generelt god helsetilstand for å delta på emnet, og du kan ikke påregne tilrettelegging eller god fremkommelighet på de stedene som besøkes.

Hva lærer du?

Når du har avlagt eksamen i emnet, har du:

 • kunnskaper om de historiske, litterære, kunsthistoriske og urbanistiske aspektene ved den augusteiske kultur
 • grunnleggende forståelse for det antikke, romerske samfunns mekanismer
 • kjennskap til tverrfaglige, antikkvitenskapelige problemstillinger
 • erfaring med håndtering av forskjellige kategorier kilder (monumenter, tekster), og du kan bruke disse i din egen analyse

Opptak og adgangsregulering

Du søker om opptak til dette emnet via Søknadsweb i perioden 1. oktober - 1. november.

I Søknadsweb må du laste opp:

 • karakterutskrift fra hjemuniversitet
 • eventuell dokumentasjon på studier inneværende semester som er relevant for opptaket, f.eks hvilket studieprogram du er tatt opp på eller hvilke emner du er eksamensmeldt i.

Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på studiepoeng avlagt ved UiO.

Du kan bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registert. Mer informasjon om krav til GSK ved UiO

For å kunne få opptak, må du levere fullstendig søknad. I tillegg må du være kvalifisert. Se obligatoriske forkunnskapskrav lenger ned på siden.

Svar på søknaden får du 20. november i Søknadsweb og på e-post.

Rangering av søkere

Søkere til emnet blir rangert, i hovedsak etter studierett. Les om vår rangering og prioritering av søkere.

Dersom du får tilbud om plass på emnet, må du gjøre følgende:

Behov for eller lyst til å ta påbygningsemne på 5 studiepoeng?

Med opptak til ANT2210 får du anledning til å bli registrert til eksamen i ANT2211 – Den augusteiske gullalder - påbygning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • minimum 10 poeng antikkrelaterte emner
 • minimum 60 studiepoeng avlagt senest semesteret før utreise

Undervisning

Undervisningen vil bli konsentrert til ca. seks uker med intensiv undervisning. Undervisningen er i hovedsak monumentbasert. Det blir også en ekskursjon til Napoli, Pompeii og Herculaneum. Det norske institutt i Roma order reise og overnatting i forbindelse med ekskursjonen. Prisen pr. person er ca. 1000 NOK.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • frammøte første dag
 • deltagelse på alle ekskursjoner
 • minimum tilstedeværelse på 80% for resten av undervisningen

Undervisningsplanen med tidspunkter kan bli endret. Studentene må derfor være forberedt på at tidspunkter for omvisninger, forelesninger og ekskursjoner kan bli endret innenfor den angitte tidsperioden.

ANT2210 – Den augusteiske gullalderog ANT2211 – Den augusteiske gullalder - påbygning - Den augusteiske gullalder - påbygning (5 sp) har sammenfallende undervisning, og studenter som tar begge emner vil kunne få 15 studiepoeng til sammen.

Undervisningen legges opp slik at studenter som ønsker det, skal kunne ta emnene i Roma og Athen i samme semester. Følgende emne har undervisning i Athen:

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider (à 2300 tegn).

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

All obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Du plikter som student å gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering. Du må bruke UiO-brukernavn og passord for å få levert.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Annet

Antall deltakere er maksimum 25, minimum 5. Deltakere ordner og betaler selv for reise og opphold i Roma. Det norske institutt i Roma har noen tips til besøkende om blant annet overnatting.

Studenter som har fått opptak til emnet kan søke om plass i studentleilighet, se lenke for pris og mer info.

Merk også at du må regne med ca 1000kr i utgifter til ekskursjon til Pompeii. Mer info om dette kommer fra DNiR.

Generell informasjon om IFIKKs utenlandsemner

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervisningsperiode våren 2018: 6. mars til 13. april

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk