Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ANT2220 - Vår 2009

Kandidatnummer finner du i studentweb. Pålogging skjer med brukernavn og passord.

6. mars 2009 15:59

Innlevering av eksamensoppgave og fuskeerklæring skjer i Fronter innen kl. 14.00 til oppgitt dato, og det vil ikke være mulig å levere oppgaven etter dette tidspunkt. Det er derfor viktig at alle gjør seg kjent med fremgangsmåten.

Brukerveiledning for innlevering i Fronter finner du på nettsidene om Fronter ved IFIKK. Husk også å gjøre deg kjent med oppgavemalen for eksamensbesvarelsen som du finner via linken ovenfor. Det er med denne du skal levere eksamensbesvarelsen din.

Desom du får problemer kan du kontakte Erlend Bronken på "erlend.bronken@ifikk.uio.no" eller på tlfnr (+47)22 85 69 11/ (+47)22 85 77 51.

21. jan. 2009 15:23