Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOAS2103 - Høst 2005

Dette emnet har sensurfall 22. desember (oppslag 1. et. Henrik Wergelands hus. OBS: Bygget er stengt i romjulen). Men grunnet ferieavvikling i administrasjonen, vil ikke sensuren synes i Studentweb før i januar.

20. des. 2005 11:56

  • Husk hovedfagskandidat Kaja Winsnes prøveforelesning i dag kl 12.15-13 i GS, und.rom 1.
Tittel: Hvilken relevans har den Freire-inspirerte undervisningsideologien med utspring i Latin-Amerika for undervisningen av voksne innvandrere i et vestlig, høyteknologisk velferdssamfunn som dagens Norge?

18. nov. 2005 09:00

  • Adressen til Rapporten "Ved nåløyet" av Aasen, Engen & Nes (red) er http://fulltekst.bibsys.no/hihm/rapport/2003/14/rapp14_2003.pdf og artikkelen til Hvistendahl & Roe er på side 165-183.

15. nov. 2005 15:57