Semesterside for RETKOM1102 - Vår 2013

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

28. juni 2013 12:36

Sensur på dette emnet faller 1. juli - jfr. forsiden på eksamensoppgavesettet.

27. juni 2013 12:21

RETKOM1102 kommer trolig til å gå med redusert kapasitet våren 2013, p.g.a. ressurssituasjonen ved instituttet. Derfor er det bare gruppe 2 og 4 som blir gitt, mens gruppe 1 og 3 bortfaller. Vi beklager!

30. nov. 2012 13:43