Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA0100 - Vår 2005

Lister over muntlig eksamen henges opp onsdag 25. mai på oppslagstavle i 1. etg. i Sophus Bugges hus. Det er ikke lenger mulig å komme med spesielle ønsker for tidspunkt man skal opp.

24. mai 2005 13:19