ITA1501 - Italiensk kulturkunnskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg sentrale temaer i italiensk kultur både i fortiden og i samtiden og gir en innføring i italiensk historie, politikk og aktuelle samfunnsspørsmål.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, har du:

  • en helhetlig forståelse av italiensk kultur og samfunn i et historisk perspektiv
  • innsikt i kjerneområder i italiensk kulturliv, som kunst, musikk, film og design
  • innsikt i italiensk historie, politikk, tenkning og viktige samfunnsspørsmål
  • lært å identifisere, vurdere og redegjøre for sentrale trekk ved det italienske samfunnet i dag og i fortiden
  • gode ferdigheter i akademisk skriving og muntlig presentasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen gis som en forelesningsrekke med 2 timer i 10 uker og som seminar med 2 timer undervisning i 4 uker.

Seminarene baserer seg på pensumtekster og annet materiell gitt av faglærer.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må holde et muntlig innlegg i løpet av seminardelen. Innlegget må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 6 sider (à 2300 tegn uten mellomrom), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen kan besvares på norsk, engelsk eller italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren blir kunngjort på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk